IBN
Закрыть
Gagim Ion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
eLibrary

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Educația muzicală terapeutică – mijloc de recuperare a copiilor cu dizabilități.
Autor Nou , Gagim Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 6. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-161-01-5.
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un creator pe planul spațiului și al timpului. Academicianul Gheorghe MUSTEA la 70 de ani
Gagim Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Духовность музыки как фактор формирования и воспитания личности
Гажим Ион
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective
2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3470-8-2.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Formarea competențelor de aplicare a diferitor arte în promovarea activităților muzicale extracurs în școala de cultură generală
Zaporojan Victoria , Gagim Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-248-1.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Filosof și teoretician al educației artistic-estetice. Dr. hab. Vlad Pâslaru la 70 de ani
Gagim Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzica: legea buclei divine
Gagim Ion
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

De la dimensiunea teatrală umană la cultura teatrală
Bejan Angela , Gagim Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7. 2017. Bălți, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacțiunea artelor-premisă importantă în dezvoltarea personalității elevilor
Gînju Tatiana , Gagim Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7. 2017. Bălți, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii de aplicare ale art-pedagogiei în adaptarea școlară a elevilor claselor primare
Foca Eugenia , Gagim Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7. 2017. Bălți, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль театральной педагогики в подготовке будущего учителя музыки
Caliga Marina , Gagim Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7. 2017. Bălți, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Problemele fundamentale ale educației contemporane
Gagim Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan
2016. Bălți. ISBN 978-9975-3145-9-6.
Disponibil online 23 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Copilul și sunetul sau despre educația muzicală
Gagim Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Gheorghe Mustea, omul, regăsit în creaţia sa
Gagim Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(30) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

În faţa muzicii. Experienţe metafizice (I)
Gagim Ion
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(19) / 2012 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
În faţa muzicii. Experienţe metafizice (II)
Gagim Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(20) / 2012 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Muzica” de dincolo de muzica lui Gheorghe Mustea
Gagim Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(16) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Gheorghe Mustea, artistul integru
Gagim Ion
Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor, R.Moldova
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(16) / 2011 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzica şi lumea nouă a ştiinţelor
Gagim Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(21) / 2011 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzica şi poezia, într-un corp comun
Gagim Ion
Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor, R.Moldova
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(16) / 2011 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Musicosophia: un punto di vista dall’ oriente
Gagim Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1-2(14) / 2010 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29