IBN
Закрыть
Zamşa Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1

2019 - 1

Information system support for Cerebrovascular Accident prophylaxis
Cojocaru Svetlana , Gaindric Constantin , Magariu Galina , Verlan Tatiana , Zamsa Elena
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Medical software user interfaces, stroke MD application design
Zamsa Elena
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
E-Health and Bioengineering Conference EHB 2015
Ediţia a 5-a. 2016. New Jersey, SUA. ISBN 978-146737545-0.
Disponibil online 28 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem informațional multiparametru de management al pacienților cu accident vascular cerebral
Zamşa Elena
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Crearea bazei de date şi a arborelui genealogic familial a pacienţilor cu carcinom tiroidian
Ţîbîrnă Andrei1 , Belev Nicolae1 , Zamşa Elena2
1 IMSP Institutul Oncologic,
2 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(40) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 March, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-871
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Foray into the Stroke Management Study Using ICT Solutions
Zamsa Elena
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
International Workshop on Intelligent Information Systems
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4237-0-0.
Disponibil online 7 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Învăţămîntul la distanţă – treaptă pentru o societate informaţională în Republica Moldova
Zamşa Elena , Mihalachi Svetlana
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
ICT plus “Information and Communication Technologies – 2009”
Ediția 1. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-66-134-8.
Disponibil online 13 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul informatic de expertizare on-line a programelor şi proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării
Cojocaru Igor , Tiutiun Serghei , Moraru Olga , Gornostali Igor , Voicov Constantin , Mihalachi Svetlana , Zamşa Elena , Caraman Albert , Sitari Anatol , Jardan Valentina , Ungureanu Calin
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
ICT plus “Information and Communication Technologies – 2009”
Ediția 1. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-66-134-8.
Disponibil online 13 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7