IBN
Закрыть
Stepaniuc Victor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2023 - 1

Aspecte istorice ale statutului de neutralitate în Europa
Stepaniuc Victor
Neutralitatea Republicii Moldova – paradigmă cu valoare constituțională
2023. Chişinău. ISSN 2953-7045.
Disponibil online 15 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Dezmembrarea teritorială şi anihilarea statalităţii Moldovei în sec. XIX: aspecte politico-diplomatice
Stepaniuc Victor
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Territorial dismemberment and annihilation of the statehood of Moldova: political-diplomatic aspects
Stepaniuc Victor
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Autodeterminarea naţională a moldovenilor în sec. XX: aspecte istorice şi politico-juridice
Stepaniuc Victor
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 26 January, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea naţională în condiţiile exodului de inteligenţă
Stepaniuc Victor
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Traseul european al Republicii Moldova: evoluția sistemului politic în perioada de tranziție
Stepaniuc Victor
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Managementul public al programelor europene
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-241-6.
Disponibil online 28 February, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Эффективность власти и политическая стабильность в постсоветских республиках
Stepaniuc Victor , Спрынчанэ Михай
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 August, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

The political stability – developments în theoretic approaches
Stepaniuc Victor
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 9 February, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Clasa de mijloc şi stabilitatea sistemului politic. SUA – Rusia: studiu comparat. Partea a II-a
Stepaniuc Victor
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 February, 2015. Descarcări-26. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statul moldovenesc contemporan şi pactul Molotov-Ribbentrop
Stepaniuc Victor
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 February, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Clasa de mijloc şi stabilitatea sistemului politic. SUA – Rusia: studiu comparat. Partea I
Stepaniuc Victor
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 February, 2015. Descarcări-33. Vizualizări-919
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liderul naţional şi reformarea societăţii contemporane
Stepaniuc Victor
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Fenomenul Republicii Democratice Moldoveneşti
Stepaniuc Victor
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Apariţia problemei basarabene în relaţiile internaţionale
Nazaria Sergiu , Stepaniuc Victor
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-871
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Democratică Moldovenească şi „Unirea” Basarabiei cu România în contextul dreptului internaţional
Nazaria Sergiu , Stepaniuc Victor
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

In memoriam Academicianul DUMITRU GHIŢU 13.01.1931–23.11.2008
Stepaniuc Victor , Duca Gheorghe , Furdui Teodor , Găină Boris , Canţer Valeriu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(11) / 2008 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 26 April, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In memoriam Membru corespondent al A.Ş.M. Alexandru Zavtur 9.05.1929–12.10.2008
Voronin Vladimir , Stepaniuc Victor , Duca Gheorghe , Furdui Teodor , Şlapac Mariana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(11) / 2008 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 4

Anul 1917 şi statul moldovenesc contemporan
Stepaniuc Victor
Parlamentul Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(85) / 2007 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidarea statalităţii Moldovei – o premisă importantă pentru edificarea statului de drept
Stepaniuc Victor
Parlamentul Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(83) / 2007 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pactul Ribbentrop-Molotov și Statul Moldovenesc contemporan
Stepaniuc Victor
Parlamentul Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(56) / 2007 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea istoriei Moldovei – o necesitate social-educativă
Stepaniuc Victor
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(71) / 2007 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-870
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Evoluţia statalităţii moldoveneşti în Epoca Contemporană
Stepaniuc Victor
Parlamentul Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(51) / 2006 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-25. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 22 of 22