IBN
Закрыть
Rusanovschi Vitalie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
Rezumate/Teze de dr./dr.hab - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
  • 7. Teze și rezumate ale tezelor de doctorat
  • 8. Alte categorii de publicații
  • 8.1.Ghid - 1

2014 - 3

Comparison of geometric parameters of cations in cobalt (III) and rhodium (III) compounds
Rusanovschi Mihail1 , Stoicev Petru1 , Rusanovschi Vitalie2
1 Technical University of Moldova,
2 State Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatori cercetare-dezvoltare, 2020: Studiu privind asigurarea suportului metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020
Badâr Iurie, Botnaru Viorica, Bujor Lilia, Cojocaru Igor, Cojocaru Irina, Cojocaru Irina, Cuciureanu Gheorghe, Cujba Rodica, Petrov (Cotun) Cristina, Lemeţ Elizaveta, Rusanovschi Vitalie, Musteaţă Aurel, Guzun Mihail, Friptuleac Lilian, Rusu Andrei, Grecu Mihai, Ungureanu Elena, Holban Ion, Mihalachi Svetlana, Minciună Vitalie, Roşca Alfreda, Ţurcan Nelly, Cazacu Elena
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
, Chişinău, 2014 / ISBN 978-9975-3020-0-5
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea serviciului electronic e-AGEPI
Rusanovschi Vitalie , Duca Vladimir , Onişoru Veaceslav
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 29 August, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

AGEPI valorifică tehnologiile informaţionale avansate
Rusanovschi Vitalie
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dependencies of spice level3 parameters on irradiation
Rusanovschi Vitalie1 , Rusanovschi Mihail2 , Stoicev Petru2
1 State Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova ,
2 Technical University of Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 18 March, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extragerea parametrilor pentru programul de simulare schemotehnică SPICE LEVEL3
Rusanovschi Vitalie1 , Rusanovschi Mihail2 , Stoicev Petru2
1 Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI),
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţile de achitare a taxelor pentru protecţia obiectelor de proprietate intelectuală
Rusanovschi Vitalie
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Elaborarea şi implementarea softului specializat pentru depunerea online a cererilor de protecţie a OPI
Rusanovschi Vitalie , Onişoru Veaceslav , Duca Vladimir
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Depunerea documentelor în format electronic, utilizând semnătura digitală
Rusanovschi Vitalie , Beico Octavian
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
ICT plus “Information and Communication Technologies – 2009”
Ediția 1. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-66-134-8.
Disponibil online 13 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

Metoda de extragere a parametrilor tranzistorului metal-oxid-semiconductor
Rusanovschi Vitalie
Intellectus
Nr. 3 / 2005 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prognozarea funcţionării circuitelor integrate la iradiere
Rusanovschi Vitalie
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 2 / 2005 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 2

Determinarea nivelului de stabilitate a elementelor logice la acţiunea iradierii ionizante
Rusanovschi Vitalie
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 1 / 2003 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Divizarea tensiunii de prag Vth în componentele Vot şi Vit
Rusanovschi Vitalie
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 2 / 2003 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 - 1

Acţiunea iradierii ionizante asupra oxidului structurilor MOS
Rusanovschi Vitalie
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 4 / 2002 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14