IBN
Закрыть

44Publicaţii

320Descărcări

21908Vizualizări

Cimpoieş Dragoş
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Google Scholar ID
ORCiD
ResearcherID

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 25. Publicaţii peste hotare - 8.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 8
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 4

2023 - 4

Data envelopment analysis implementation methodology for the evaluating of the comparative teaching staff rating in the research and education agrarian institutions in the Republic of Moldova
Danilov Iurie , Cimpoieş Dragoş , Racul Anatol
Technical University of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 27-a, Volumul 1. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-175-99-9.
Disponibil online 15 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
One year after reform: expectations and outcomes of higher education transformation in the Republic of Moldova
Cimpoieş Dragoş
State Medical University, Zaporozhie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe economice și ale comunicării)
Nr. 11(02) / 2023 / ISSN 2587-4446 / ISSNe 2587-4454
Disponibil online 4 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regulation of fruit loaders in apple orchards decisive technological element to increasing fruit quality
Peşteanu Ananie , Cimpoieş Dragoş , Cumpanici Andrei , Calestru Oleg , Racul Anatol
Technical University of Moldova
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 19 December, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The managerial performance of teaching staff in the realization of the study plan of students of agricultural specializations in the Republic of Moldova using nonparametric linear programming techniques
Reşhitca Rodica , Cimpoieş Dragoş , Danilov Iurie
Technical University of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 27-a, Volumul 1. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-175-99-9.
Disponibil online 15 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Comparative evaluation of the teaching staff performance within agronomic higher education institution in the context of sustainable rural development in the Republic of Moldova
Danilov Iurie , Cimpoieş Dragoş
Technical University of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-93-9.
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determination of academic performance by using the nonparametric method in the agricultural higher education institutions in Romania and the Republic of Moldova
Cimpoieş Dragoş , Racul Anatol , Reşhitca Rodica
State Agrarian University of Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 14 May, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea durabilă a spațiului rural prin evaluarea pieţei funciare în Republica Moldova utilizând metoda econometriei spaţiale în calitate de instrument financiar a consolidării terenurilor agricole
Cimpoieş Dragoş , Racul Anatol , Danilov Iurie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Dezvoltarea durabilă a spațiului rural a Republicii Moldova sub aspectul identificării exploatațiilor agricole economic viabile în baza comercializării producției obținute
Cimpoieş Dragoş , Danilov Iurie , Racul Anatol
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
2021. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-158-88-6.
Disponibil online 7 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de reorganizare a sistemului de educație și cercetare cu profil agrar din Republica Moldova sub aspectul elaborării standardelor ocupaționale și de calificare pentru specialitățile din domeniul agrobusinessului
Cimpoieş Dragoş1 , Racul Anatol1 , Reșitca Rodica2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
Ediția 1. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-01-4.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Analiza comparativă a performanței academice în universitățile cu profil agronomic din România și Republica Moldova
Cimpoieş Dragoş , Reșitca Rodica
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia ramurii zootehnice
Baltag Grigore
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-56-788-6
Disponibil online 5 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea performanței academice a organizațiilor din sfera științei și inovării cu profil agronomic în Republica Moldova prin intermediul tehnicilor neparametrice
Reșitca Rodica , Cimpoieş Dragoş , Racul Anatol
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Managementul performanței acdemice a instituțiilor de învățământ superior și organizațiilor din sfera științei și inovării cu profil agronomic definit prin metoda analizei anvelopării datelor
Cimpoieş Dragoş , Racul Anatol , Reșitca Rodica
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 28 June, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REVIEW of the monograph “FOOD SECURITY MANAGEMENT” of Maria OLEINIUC, PhD in Economics, Associated Professor, Republic of Moldova
Cimpoieş Dragoş
State Agrarian University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Dezvoltarea învăţământului superior şi organizaţiilor de cercetare cu profil agronomic prin prisma managementului resurselor umane
Cimpoieş Dragoş , Sîrbu Adrian
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entrepreneurship education in the State Agrarian University of Moldova from the students’ perspective
Litvin Aurelia1 , Cimpoieş Dragoş1 , Fleacă Elena2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 University Politehnica of Bucharest
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SMART CAFFES – spaţiu creativ pentru întărirea abilităţilor de management inovaţional a studenţilor din Moldova, Armenia şi Belarus
Simciuc Elena , Cimpoieş Dragoş
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Параметрический метод оценки уровня развития семейных фермерских хозяйств в Республике Молдова в контексте евроинтеграции
Чимпоеш Драгош , Семёнова Елена , Горгос Александр
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-1657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Analiza comparativă a managementului performanței academice din cadrul învatamântului superior din Republica Moldova
Cimpoieş Dragoş , Sîrbu Adrian
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны
2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-055-3..
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul Managementului Inovațional în Activitatea Antreprenorială a Agenților Economici din Republica Moldova
Simciuc Elena , Cimpoieş Dragoş
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 7 / 2017 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 16 May, 2018. Descarcări-38. Vizualizări-1002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ стохастической границы как метод оценки уровня развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Молдова
Чимпоеш Драгош , Ракул Анатолий , Семёнова Елена
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны
2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-055-3..
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Caracteristicile socio-economice ale spațiului rural în Republica Moldova
Gorgos Alexandru , Cimpoieş Dragoş , Racul Anatol
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul inovațional – factor determinant al unei economii bazate pe cunoaștere
Cimpoieş Dragoş , Simciuc Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка уровня развития крестьянских фермерских хозяйств в Республики Молдова методом стохастической границы
Семёнова Елена , Чимпоеш Драгош , Ракул Анатолий
Государственный Аграрный Университет Молдовы
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Competitivitatea – o noțiune multidimensională în teoria economică
Golban Artur , Cimpoieş Dragoş
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(13) / 2015 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 2 October, 2015. Descarcări-50. Vizualizări-929
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Research gate score as an assessment tool of the staff performance in research institutions from Republic of Moldova
Cimpoieş Dragoş , Sîrbu Adrian
State Agrarian University of Moldova
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 14, / 2014 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 12 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Agricultural land market as a tool of sustainable development of rural areas in the Republic of Moldova
Racul Anatol , Cimpoieş Dragoş , Perju Mariana
State Agrarian University of Moldova
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 13, / 2013 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 11 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O clasificare internaţională a exploataţiilor agricole: repere conceptuale
Cimpoieş Dragoş12
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The competitiveness of high value added agriculture and major factors of its increasing: the case of the Republic of Moldova
Cimpoieş Dragoş , Golban Artur
State Agrarian University of Moldova
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 13, / 2013 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 9 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Amprenta Basarabiei pe relaţiile dintre România şi Rusia în secolul XX şi primele două decenii ale secolului al XXI-lea
Cimpoieş Dragoş
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti
Limba Română
Nr. 5-6(204) / 2012 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea teritorială a exploataţiilor agricole în contextul economiei dezvoltării
Cimpoieş Dragoş
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(8) / 2012 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 8 October, 2015. Descarcări-16. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Land – price determinants using the spatial econometrics modeling in the Moldavian real estate market
Racul Anatol , Cimpoieş Dragoş
State Agrarian University of Moldova
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 12, / 2012 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 9 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some of the financial aspects of agricultural policy in the context of the farm efficiency in the Republic of Moldova
Racul Anatol , Cimpoieş Dragoş
State Agrarian University of Moldova
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 12, / 2012 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 3 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The determinants of corporate farms efficiency by analyzing the implications of agrarian policy in the Republic of Moldova
Racul Anatol , Cimpoieş Dragoş
State Agrarian University of Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 5

Arenda funciară ca mecanism efectiv de reparcelare a terenurilor agricole în Republica Moldova
Cimpoieş Dragoş
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1(0) / 2011 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-33. Vizualizări-1086
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banca funciară – catalizator potenţial important al consolidării terenurilor agricole din Republica Moldova
Cimpoieş Dragoş
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1(0) / 2011 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea consolidării exploataţiilor agricole prin prisma dimensiunii economice
Cimpoieş Dragoş
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2(0) / 2011 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reasons for land re-parcelling and land consolidation mechanism for private farming in the Republic of Moldova
Cimpoieş Dragoş
State Agrarian University of Moldova
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 11, / 2011 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 1 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The multi-factorial regression models for studying the economic efficiency of land consolidation in the Republic of Moldova
Racul Anatol , Cimpoieş Dragoş
State Agrarian University of Moldova
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 11, / 2011 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 3 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 6

An econometric model of technical efficiency effects in a stochastic frontier production function for agricultural land consolidation in the Republic of Moldova
Cimpoieş Dragoş , Racul Anatol
State Agrarian University of Moldova
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banca funciară – metodă efectivă de consolidare a terenurilor agricole în Republica Moldova
Cimpoieş Dragoş , Gherman Olimpiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentele teoretice şi rezultatele empirice ale estimării balanţei comerciale agrare a Republicii Moldova în condiţiile economiei de piaţă
Litvin Aurelia , Cimpoieş Dragoş , Racul Anatol
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piaţa de vânzare-cumpărare ca mijloc de consolidare a terenurilor agricole
Cimpoieş Dragoş
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2(0) / 2010 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 23 September, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The economics of land fragmentation in the individual farm sector of Moldova
Cimpoieş Dragoş
State Agrarian University of Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2(0) / 2010 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of stochastic frontier analysis in the context of agricultural lands consolidation and rural development in the Republic of Moldova
Racul Anatol , Cimpoieş Dragoş
State Agrarian University of Moldova
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 10, / 2010 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 1 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 45 of 45