IBN
Закрыть
Rîmiş Constantin
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 12
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1

2022 - 2

Ethical aspects in road traffic safety and driving behavior change
Cociu Svetlana1 , Russu-Deleu Raisa1 , Rîmiş Constantin1 , Cebanu Serghei1 , Cherecheș Răzvan Mircea2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Babeș-Bolyai University
Journal of Intercultural Management and Ethics (JIME)
Nr. 1 / 2022 / ISSN - / ISSNe 2601-5749
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sugars and non-transmissible diseases
Chirlici Alexei1 , Rubanovici Vladislav1 , Cebanu Serghei1 , Rîmiş Constantin2 , Curteanu Ala32
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 CRED - Romanian-Swiss Center for the Development of the Health System" ,
3 Institute of Mother and Child
One Health and Risk Management
Nr. 3(4) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 12 October, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Acizii grași trans și bolile netransmisibile
Chirlici Alexei1 , Friptuleac Grigore1 , Cebanu Serghei1 , Rubanovici Vladislav1 , Rîmiş Constantin2 , Demişcan Daniela2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale
Arta Medica
Nr. 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Evaluarea riscului profesional la lucrătorii laboratoarelor Microbiologice
Burduniuc (Popa) Olga12 , Balan Greta12 , Rîmiş Constantin1
1 Şcoala de Management în Sănătate Publică a USMF,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 22 November, 2017. Descarcări-35. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Caracteristicile epidemiologice ale infecţiilor nosocomiale în mun. Chişinău
Rîmiş Constantin , Paraschiv Angela , Dodiţă Parascovia , Balan Eugenia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 1(57) / 2014 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 7 August, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea prescrierii antibioticelor in infecţiile respiratorii la nivel de medicină primară
Rîmiş Constantin , Secrieru Pavel , Guţan Oleg
Şcoala de Management în Sănătate Publică a USMF
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(57) / 2014 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 24 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Etiologia infecţiilor de plagă şi rezistenţa la antibiotice
Rîmiş Constantin , Sofronie Olga , Scutaru Andrei
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Curierul Medical
Nr. 5(56) / 2013 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 11 March, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-926
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea igienică comparativă a izbucnirilor de intoxicaţii alimentare în raport cu inofensivitatea alimentelor în municipiul Chişinău
Cernelea Natalia1 , Rîmiş Constantin2 , Chirlici Alexei1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Sănătate Publică Chişinău
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentarea ştiinţifică a criteriilor de evaluare a eficienţei şi calităţii în activitatea subdiviziunilor igienice a centrelor de sănătate publică
Russu-Deleu Raisa1 , Rîmiş Constantin2 , Lipovan Serghei2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Sănătate Publică Municipal Chişinău
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-21. Vizualizări-934
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Securitatea injecţiilor și riscurile de contractare a hepatitelor virale B și C
Rîmiş Constantin , Roşca Andrei
Centrul de Sănătate Publică Chişinău
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(41) / 2012 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 15 May, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu retrospectiv al morbidității prin infecții nosocomiale la pacienții de profi l chirurgicaldin mun. Chișinău
Paraschiv Angela1 , Rîmiş Constantin2 , Dodiţă Parascovia2 , Balan Elena2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Sănătate Publică Chişinău
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(41) / 2012 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 14 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte epidemiologice ale hepatitelor virale B, C şi D acute în municipiul Chişinău
Rîmiş Constantin , Spinei Larisa
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 6(330) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularităţi epidemiologice ale morbidităţii prin infecţii septico-purulente nosocomiale, determinate la lăuze și nou-născuţi
Paraschiv Angela1 , Rîmiş Constantin2 , Dodiţă Parascovia2 , Balan Elena2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Sănătate Publică Chişinău
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(41) / 2012 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 14 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Semnificaţia epidemiologică a unor factori de mediu în procesul epidemic al hepatitei virale A în Republica Moldova
Iarovoi Petru , Isac Maria , Rîmiş Constantin
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(28) / 2010 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-870
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul de seroprevalenţă privind hepatitele virale B şi C în contingentul femeilor de vârstă fertilă din Republica Moldova
Isac Marina , Iarovoi Petru , Rîmiş Constantin , Vrânceanu-Beneş Angela , Ribalco V. , Bulmaga Albina , Chişlari Veaceslav , Cristalov Petru , Apostolova Larisa
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(30) / 2010 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Evoluţia procesului epidemic al hepatitelor virale B, C şi D acute, strategia şi tactica de combatere a lor
Iarovoi Petru , Rîmiş Constantin , Isac Marina
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(12) / 2007 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-1036
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

Caracteristica erupţiilor de HVA în Republica Moldova în anii 2000-2001 şi măsurile de combatere a lor
Iarovoi Petru , Isac Maria , Rîmiş Constantin
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(4) / 2005 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea măsurilor preventive întreprinse în ultimii ani în combaterea hepatitei virale A
Iarovoi Petru , Spânu Constantin , Rîmiş Constantin , Isac Maria
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(1) / 2005 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18