IBN
Закрыть
Horodişteanu-Banuh Adela
Cuvinte-cheie (158): children (16), pneumonia (7), дети (7)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 31. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 19
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.11.Protocol clinic național - 1

2023 - 4

  Bacterial agents associated with acute lower respiratory infections in children under five years of age in the Republic of Moldova
Revenco Ninel12 , Bujor Dina12 , Balanuța Ana-Mihaela12 , Horodişteanu-Banuh Adela12 , Cîrstea (Buga) Olga12 , Holban Ala1 , Rotari Aliona3 , Burduniuc (Popa) Olga4 , Anton (Bivol) Maria4
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 Spitalul Clinic Municipal de copii nr.1,
4 National Agency for Public Health
Archives of the Balkan Medical Union
Vol. 58, / 2023 / ISSN 1584-9244
Disponibil online 19 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bacterial etiological agents associated with acute respiratory infections in children under 5 years of age in the Republic of Moldova
Bujor Dina12 , Revenco Ninel12 , Balanuța Ana-Mihaela12 , Burduniuc (Popa) Olga3 , Bivol Maria1 , Holban Ala1 , Cîrstea (Buga) Olga12 , Horodişteanu-Banuh Adela2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 National Agency for Public Health
Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era The 37th Balkan Medical Week. The 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from the Republic of Moldova “New Horizons in Urology”
Ediția 37. 2023. București. ISSN Print: ISSN 1584-9244 ISSN-L 1584-9244 Online: ISSN 2558-815X.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Post-licensure effectiveness of the haemophilus influenza type b vaccine on community-acquired pneumonia among children: a case-control study in Republic of Moldova
Revenco Ninel12 , Balanuța Ana-Mihaela12 , Bujor Dina12 , Horodişteanu-Banuh Adela2 , Grin Olesea2 , Holban Ala1 , Rotari Aliona3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 Spitalul Clinic Municipal de copii nr.1
Archives of the Balkan Medical Union
Vol. 58, / 2023 / ISSN 1584-9244
Disponibil online 19 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rezistența antibacteriană a agenților patogeni bacterieni asociați infecțiilor respiratorii acute la copiii cu vârsta mai mică de 5 ani
Bujor Dina12 , Revenco Ninel12 , Horodişteanu-Banuh Adela2 , Cîrstea (Buga) Olga12 , Burduniuc (Popa) Olga3 , Rotari Aliona4
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
4 Spitalul Clinic Municipal de copii nr.1
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 17 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

  Antimicrobial resistance of streptococcus pneumoniae in the vaccination era
Bujor Dina1 , Revenco Ninel1 , Horodişteanu-Banuh Adela2 , Cîrstea (Buga) Olga1 , Balanuța Ana-Mihaela1 , Savoschin Dorina2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Colonizarea nazofaringiană cu pneumococ în era postvacinală la copiii de vârstă mică: revista literaturii
Revenco Ninel12 , Horodişteanu-Banuh Adela2 , Savoschin Dorina2 , Cîrstea (Buga) Olga21 , Grin Olesea2 , Balanuța Ana-Mihaela12 , Bujor Dina21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Managementul interdisciplinar al copilului
Ediţia a 5-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-58-274-2.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Factors associated with community acquired pneumonia in small children ‒ systematic rewiev and meta-analyses
Revenco Ninel1 , Balanuța Ana-Mihaela1 , Bujor Dina1 , Cîrstea (Buga) Olga1 , Horodişteanu-Banuh Adela2 , Savoschin Dorina2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 7 December, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

  Knowledge and awareness regarding antibiotic resistance status of streptococcus pneumoniae in pediatric practice
Revenco Ninel1 , Horodişteanu-Banuh Adela2 , Savoschin Dorina2 , Grin Olesea2 , Bujor Dina12 , Balanuța Ana-Mihaela12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 41. 2021. Tokyo, Japan. ISBN 978-4-272-00922-0.
Disponibil online 14 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Macrosomia fetală ca marcherul predictiv al bolilor non-transmisive in perioada menopauzală
Petrov Victor , Bursacovscaia Natalia , Carauş Tatiana , Grecu Chiril , Enachi (Jitarciuc) Ala , Horodişteanu-Banuh Adela , Rotaru Cristina , Botnari-Guțu Mihaela , Cojocari Victoria
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(92) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Managmentul pneumoniei comunitare la copii sub 5 ani în Republica Moldova: realizări şi obiective
Savoschin Dorina , Horodişteanu-Banuh Adela , Oster Marina , Grin Olesea
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(90) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pattern of antimicrobial resistance in bacterial pathogens among children under 5 years with acute respiratoty infection
Bujor Dina1 , Balanuța Ana-Mihaela1 , Horodişteanu-Banuh Adela2 , Savoschin Dorina2 , Grin Olesea2 , Revenco Ninel1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiu descriptiv privind cunoștințele, atitudinile și practicile părinților de utilizare a antibioticelor la copiii cu infecții ale sistemului respirator superior
Revenco Ninel12 , Horodişteanu-Banuh Adela2 , Savoschin Dorina2 , Grin Olesea2 , Rotaru Aliona3 , Holban Ala13 , Balanuța Ana-Mihaela12 , Bujor Dina12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 Spitalul Clinic Municipal de copii nr.1
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(91) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Динамика заболеваемости респираторной патологией детей до 5-ти лет в Республике Молдова
Ревенко Нелли1 , Хородиштяну-Банух Аделла2 , Савоскин Дорина2
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Центр матери и ребенка
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 41. 2021. Tokyo, Japan. ISBN 978-4-272-00922-0.
Disponibil online 14 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

  „Home visits for monitoring the development of children in early childhood” guideline for general practice nurses
Revenco Ninel , Cîrstea (Buga) Olga , Horodişteanu-Banuh Adela , Aramă Marina , Chiper Natalia , Savoschin Dorina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Alimentația naturală: protocol clinic naţional PCN-369
Revenco Ninel , Crivceanscaia Larisa, Horodişteanu-Banuh Adela, Holban Ala , Gaidarji Olga , Smurun Alina
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
Chișinău, 2020 / URL https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/05/PCN-369-Alimentatia-naturala.pdf
Disponibil online 1 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul vaccinării pneumococice la copii
Revenco Ninel12 , Balanuța Ana-Mihaela12 , Grin Olesea2 , Horodişteanu-Banuh Adela1 , Savoschin Dorina12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(89) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 January, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Managementul pneumoniei comunitare la copiii sub 5 ani in Republica Moldova: realizări şi obiective
Savoschin Dorina , Horodişteanu-Banuh Adela , Oster Marina , Grin Olesea
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(89) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Particularitățile vaccinării pneumococice la copiii imunocompromiși
Revenco Ninel12 , Balanuța Ana-Mihaela12 , Grin Olesea2 , Horodişteanu-Banuh Adela12 , Savoschin Dorina12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(89) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 January, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Responsabilitățile și abilitățile asistentelor medicale de familie privind supravegherea copilului sănătos la domiciliu
Revenco Ninel12 , Horodişteanu-Banuh Adela2 , Oster Marina2 , Savoschin Dorina2 , Grin Olesea2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(84) / 2020 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul imunizării în prevenirea antibioticorezistenței bacteriene (sinteza literaturii)
Revenco Ninel12 , Grin Olesea1 , Horodişteanu-Banuh Adela1 , Savoschin Dorina1
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(84) / 2020 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

  Antileukotriens in management of paediatric asthma: efficiency of „ADD-ON” therapy
Aramă Marina , Horodişteanu-Banuh Adela , Gorelco Tatiana , Culeşin Tatiana , Savoschin Dorina
Institute of Mother and Child
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(84) / 2019 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Auditul clinic al managementului infecțiilor respiratorii acute la copiii de 0-5 ani prin prisma medicinei bazate pe dovezi
Aramă Marina , Chiper Natalia , Horodişteanu-Banuh Adela , Savoschin Dorina
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(79) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Responsabilitățile și abilitățile părinților privind sănătatea copilului
Revenco Ninel12 , Horodişteanu-Banuh Adela2 , Aramă Marina2 , Savoschin Dorina2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(83) / 2019 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 June, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-848
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

  Calitatea supravegherii copiilor în cadrul serviciului de asistenţă medicală primară în Republica Moldova
Revenco Ninel12 , Horodişteanu-Banuh Adela2 , Aramă Marina2 , Savoschin Dorina2 , Chiper Natalia2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(80) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Realizări și perspective în implementarea programului conduitei integrate a maladiilor la copii
Botnaru Ludmila12 , Juravliov Tatiana32 , Horodişteanu-Banuh Adela1
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Centrul Sănătăţii Familiei „GALAXIA“,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 2(67) / 2018 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 19 May, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rezultatele evaluării cunoştinţelor asistentelor medicilor de familie privind Standardele de supraveghere a copilului sănătos în condiţii de ambulatoriu
Revenco Ninel12 , Horodişteanu-Banuh Adela2 , Aramă Marina2 , Savoschin Dorina2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

  Ierarhizarea factorilor de risc în evoluţia nefaforabilă a pneumoniei comunitare la copiii sub 5 ani în Republica Mmoldova
Horodişteanu-Banuh Adela1 , Aramă Marina2 , Holostenco Alexandru2 , Chiper Natalia3
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „V.Ignatenco“,
3 Direcţia sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(76) / 2017 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 17 February, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-949
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul implementării cadrului normativ optimizat asupra calitatăţii serviciilor medicale oferite copiilor şi asupra nivelului abilităţilor parentale
Aramă Marina , Cojocaru Ala , Horodişteanu-Banuh Adela , Savoschin Dorina , Chiper Natalia
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(74) / 2017 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 14 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Managementul pneumoniei comunitare la copii: experienţa diferitor ţări
Savoschin Dorina , Aramă Marina , Horodişteanu-Banuh Adela , Chiper Natalia
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(75) / 2017 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 20 February, 2018. Descarcări-38. Vizualizări-1286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Perspective de optimizarea managementului astmului bronşic la copii şi minimalizarea cheltuielilor
Chiper Natalia , Aramă Marina , Horodişteanu-Banuh Adela , Savoschin Dorina
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(74) / 2017 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 14 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  Gradul de respectare a standardelor de supraveghere medicală în condiţii de ambulatoriu la copii decedaţi de pneumonie în RM
Aramă Marina , Horodişteanu-Banuh Adela , Savoschin Dorina , Chiper Natalia
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(70) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 22 December, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-1541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

  Analiza indicatorilor mortalităţii infantile şi a copiilor sub 5 ani în Republica Moldova
Horodişteanu-Banuh Adela , Aramă Marina , Savoschin Dorina , Chiper Natalia
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(68) / 2015 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 5 October, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-854
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

  Probleme stringente în asigurarea calităţii supraveghereii stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor de vârstă şcolară în cadrul serviciului de asistenţă medicală primară
Cojocaru Ala1 , Scutelnic Rodica2 , Morari Galina2 , Oleinic Lilia2 , Ştefaneţ Svetlana3 , Capcelea Angela3 , Aramă Marina1 , Horodişteanu-Banuh Adela1 , Cîrstea (Buga) Olga1 , Savoschin Dorina1 , Uncu Rodica4
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova,
3 UNICEF,
4 Centrul de Sănătate Publică, Bălţi
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 May, 2014. Descarcări-16. Vizualizări-1429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

  Маркеры генетического риска развития бронхиальной астмы у детей Республики Молдова
Cîrstea (Buga) Olga1 , Vasilos Liubovi1 , Cojocaru Ala1 , Иващенко Т.2 , Асеев М.2 , Хородиштяну-Банух Аделла1 , Aramă Marina1 , Савоскин Дорина1
1 Центр матери и ребенка,
2 ФГБУ НИИ Акушерства и Гинекологии им. Д.О.Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург
Buletin de Perinatologie
Nr. 2-3(58-59) / 2013 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 18 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

  Correlation between serum IGe and seroconversion of specific antibodies against atypical pathogens (mycoplasma pneumoniae, chlamydia pneumoniae) and respiratory syncytial virus in patients with bronchial obstruction of atopic or infectious etiology
Savoschin Dorina , Vasilos Liubovi , Cojocaru Ala , Horodişteanu-Banuh Adela , Aramă Marina , Cîrstea (Buga) Olga
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
2012. Chişinău. ISBN 978-9975-57-030-5.
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cytokine gene polymorphisms and asthma susceptibility, severity and associated allergic manifestations in moldovan children
Cîrstea (Buga) Olga , Vasilos Liubovi , Cojocaru Ala , Horodişteanu-Banuh Adela , Aramă Marina , Savoschin Dorina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
2012. Chişinău. ISBN 978-9975-57-030-5.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Frequency and impact of glutathione-S-transferase gene polymorphisms on lung function and bronchial asthma susceptibility in Moldovan children
Cîrstea (Buga) Olga , Vasilos Liubovi , Cojocaru Ala , Horodişteanu-Banuh Adela , Savoschin Dorina
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul agenţilor patogeni atipici (mycoplasma pneumoniae, chlamydia pneumoniae) şi virusului respirator syncitial în dezvoltarea obstrucţiei bronşice la copii
Vasilos Liubovi , Cojocaru Ala , Horodişteanu-Banuh Adela , Aramă Marina , Savoschin Dorina , Cîrstea (Buga) Olga
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

  Particularităţi regionale ale stării de sănătate a copiilor din Republica Moldova. Interferenţe ecologice
Vasilos Liubovi , Cojocaru Ala , Aramă Marina , Horodişteanu-Banuh Adela
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(20) / 2009 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rezultatele implementării proiectului „Elaborarea ecopatogeniei maladiilor alergice la copii“
Cojocaru Ala , Vasilos Liubovi , Aramă Marina , Horodişteanu-Banuh Adela , Savoschin Dorina , Cîrstea (Buga) Olga
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(42) / 2009 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul factorilor infecţioşi-parazitari în evoluţia maladiilor atopice la copii
Vasilos Liubovi , Cojocaru Ala , Horodişteanu-Banuh Adela , Aramă Marina
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(20) / 2009 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Terapia antileucotrienică: efectul clinic la copii cu astm bronşic moderat persistent
Aramă Marina , Horodişteanu-Banuh Adela
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(43) / 2009 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-1184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

  Aspecte clinico-morfologice ale patologiei gastroduodenale la copiii din localităţi cu diferit nivel de poluare a apei potabile
Mihu Ion , Vasilos Liubovi , Fuior Ion , Horodişteanu-Banuh Adela
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(11) / 2007 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 43 of 43