IBN
Закрыть
Volneanschi Ana
Cuvinte-cheie (38): DDT (3), HCH (2), anticorpi IgG (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Evaluarea prezenței anticorpilor anti SARS-CoV- 2 la donatorii de plasmă convalescentă cu scopul de a argumenta utilizarea lor în tratamentul COVID-19
Spînu Constantin1, Cebotari Svetlana2, Sajin Octavian1, Spînu Igor2, Donos Ala3, Volneanschi Ana1, Gostev Igor1, Dopira Iurie4
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
4 SC Balkan Pharmaceuticals SRL
One Health and Risk Management
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Estimarea igienică a utilizării pesticidelor care afectează sistemul endocrin
Zavtoni Mariana, Sîrcu Raisa, Volneanschi Ana, Migalatiev Raisa
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Arta Medica
Nr. 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Secvențe ale etapelor de dezvoltare a științei igienice în Republica Moldova
Opopol Nicolae1, Pantea Valeriu2, Bahnarel Ion1, Friptuleac Grigore1, Volneanschi Ana3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
3 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Estimarea conţinutului pesticidelor organoclorurate în produsele alimentare şi laptele matern în condiţiile Republicii Moldova
Stratulat Tatiana1, Volneanschi Ana2, Zavtoni Mariana2, Covric Ala2, Socolov Vasile3, Socolova Ludmila3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Ion Bahnarel – remarcabil manager, savant şi pedagog
Volneanschi Ana
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(38) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Результаты мониторинга содержания ДДТ и ПХБ в продуктах питания и грудном молоке проведенного в Республике Молдова в 2008-2010 гг.
Стратулат Татьяна, Sîrcu Raisa, Volneanschi Ana, Zavtoni Mariana, Бойцу Е., Скурту Р., Covric Ala
Национальный центр общественного здоровья
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 8 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 5 December, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Profilul naţional privind managementul substanţelor chimice în R. Moldova şi rolul ministerului sănătăţii în soluţionarea problemei inofensivităţii chimice
Volneanschi Ana, Sîrcu Raisa, Socoliuc Pavel, Stratulat Tatiana, Ţugui Tatiana, Păgînu Violeta, Marduhaeva Ludmila
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(31) / 2010 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-867
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неутилизированные пестициды из числа соз и оценка уровня загрязнения ими продуктов питания и организма человека
Volneanschi Ana, Стратулат Татьяна, Sîrcu Raisa, Соколюк П
Национальный центр общественного здоровья
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(28) / 2010 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Unele aspecte ale poluării solurilor cu pesticide organoclorurate
Juc Liliana, Stratulat Tatiana1, Bouvet Yvette2, Ungureanu Dumitru, Volneanschi Ana1
1 Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Mediul Ambiant
Nr. 1(31) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-25. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9