IBN
Закрыть
Ţurcan Galina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3

2023 - 1

Circular economy: problems and perspectives
Ţurcan Galina
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 27-a, Volumul 1. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-175-99-9.
Disponibil online 14 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Banii ca obiect al analizei filosofice
Ţurcan Galina
Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Circular economy: benefits for society and barriers to implementation
Ţurcan Galina
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-93-9.
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Circular economy: social impact, problems and perspectives
Ţurcan Galina
Academy of Economic Studies of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consumul etic: probleme și obstacole
Ţurcan Galina
Academia de Studii Economice din Moldova
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Aspecte socio-filosofice ale dezvoltării durabile
Ţurcan Galina
Academia de Studii Economice din Moldova
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte morale ale publicității
Osedlov Inessa , Ţurcan Galina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multiculturalism și corectitudine politică
Ţurcan Galina
Academia de Studii Economice din Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Dimensiuni axiologice ale societăţii civile
Ţurcan Galina
Academia de Studii Economice din Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica științei și responsabilitata socială a savantului în lumea contemporană
Ţurcan Galina
Academia de Studii Economice din Moldova
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-45-654-8.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impozitele ca mecanism de reglementare de către stat a activității economice
Ganea Valeria , Ţurcan Galina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marketingul politic și manipularea politică
Zatîc Iuliana , Ţurcan Galina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-78. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme socio-politice. Şomajul
Vîrtosu Iana , Florea Valeria , Ţurcan Galina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 31 July, 2020. Descarcări-187. Vizualizări-1013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea socială a afacerilor din Republica Moldova
Croitoru Maria , Ţurcan Galina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Aspecte etice ale economiei circulare
Ţurcan Galina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul metodei de predare-învăţare bazată pe probleme (PBL) în formarea culturii politice participative a studenţilor
Ţurcan Galina
Academia de Studii Economice din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Valorile politice în sistemul relaţiilor politice
Ţurcan Galina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Influenţa agenţilor socializării politice asupra formării culturii politice în perspectiva integrării europene
Ţurcan Galina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-899-4.
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

The social responsibility of scientists
Ţurcan Galina
Academy of Economic Studies of Moldova
Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought Considerations regarding the quality of life in the context of a changing Europe
Ediția a 2-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-844-4; 978-9975-75-845-1 (PDF).
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Cultura ca factor al dezvoltării economice
Ţurcan Galina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdisciplinaritatea în ştiinţele economice
Ţurcan Galina
Academia de Studii Economice din Moldova
Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană
Ediţia 1. 2015. ASEM. ISBN 978-9975-75-782-9.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 1

Socializarea politică a studenţilor: probleme şi tendinţe
Ţurcan Galina
Academia de Studii Economice din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(25) / 2004 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-25. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 22 of 22