IBN
Закрыть
Ştirbu Valentin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2018 - 1

Importanța ratelor ca instrument de gestiune a firmelor
Filip Angela , Ştirbu Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-45. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Răsărirea plantulelor de porumb in semănatul timpuriu
Ştirbu Valentin , Partas Eugenia , Spînu Alexei
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 24 January, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Evaluarea formelor parentale ale hibrizilor competitivi de porumb
Spînu (Patlatii) Angela , Ştirbu Valentin
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 19 January, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-918
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea hibrizilor simpli de porumb timpuriu realizaţi în modelul heterotic REID IODENT X BSSS-B37
Rusu Ghenadie , Borozan Pantelimon , Musteaţă Simion , Spânu Valentina , Ştirbu Valentin
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 6 July, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-970
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Crearea şi studierea rezistenţei la secetă a liniilor şi hibrizilor semitardivi de porumb
Pritula Grigore , Rotari Eugen , Ştirbu Valentin , Rotari Alexandru
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Ameliorarea hibrizilor simpli semitardivi de porumb
Pritula Grigore , Ştirbu Valentin
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ameliorarea porumbului şi utilizarea androsterilităţii citoplasmatice în producerea de seminţe.Materialele conferinţei internaţionale consacrate membrului corespondent al AŞM Tihon Cealîc – 90 ani de la naştere
2011. Paşcani. ISBN 978- 9975-56-001-6.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clasificarea anilor după nivelul de favorabilitate pentru porumb şi stabilirea direcţiilor prioritare de ameliorare a hibrizilor
Mîrza Vitalie , Pojoga Vasile , Ştirbu Valentin
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 11 April, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7