IBN
Закрыть

44Publicaţii

161Descărcări

9567Vizualizări

Leah Tamara G.
Cuvinte-cheie (120): soil (6), Agriculture (5), degradation (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Trace elements content in the chernozems of Moldova
Leah Tamara, Ceban Tamara
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-37-2.
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Typical black soils of Moldova - 140 years after its study by V.V. Dokuchaev
Cerbari Valerian, Leah Tamara, Leah Nicolai
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-37-2.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea îngrășămintelor verzi - metodă de remediere a stratului arabil compactat al solurilor
Leah Tamara, Cerbari Valerian
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Importanța asolamentelor și rolul leguminoaselor în cadrul rotației culturilor
Leah Tamara
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3225-3-9.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul de inovare și stimularea muncii inovatorilor
Rusu Alexandru, Leah Tamara
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Intellectus
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 25 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solurile aluviale înţelenite din lunca Nistrului de jos: situaţia ecologică şi managementul durabil
Leah Tamara
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Агротехнические и фитомелиоративные способы восстановления деградированных черноземов
Лях Тамара
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Экологические проблемы развития агроландшафтов и способы повышения их продуктивности
2018. Краснодар, Россия. .
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности распределения железа в серых лесных почвах эрозионных ландшафтов
Лях Тамара
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Экологические проблемы развития агроландшафтов и способы повышения их продуктивности
2018. Краснодар, Россия. .
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Distribution and forms of some trace elements in delluvial typical soils from Republic of Moldova
Leah Tamara
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of hail suppression operational programs on hail frequency and environment in Moldova
Cazac Vitalie1, Daradur Mihail1, Leah Tamara2, Pandey Rajendra Prasad3
1 State Hydrometeorological Service of the Republic of Moldova,
2 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”,
3 National Institute of Hydrology, Roorkee
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 7 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea unor indici hidrofizici ai cernoziomurilor cambice din Moldova Сentrală sub influenţa îngrăşămintelor verzi
Leah Tamara, Leah Corina
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multifunctional role of protective forest plantations in the sustainable development of the agricultural landscapes
Leah Tamara
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности экологических условий и восстановления почвенного плодородия в Молдове
Лях Тамара
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Environmental, Industrial and Energy Security
2017. Курск, Россия. ISBN 978-5-9907603-7-0.
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Biomasa - sursă de energie regenerabilă şi ecologică pentru agricultura Moldovei
Leah Tamara
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica comparativă a compoziţiei chimice a solurilor cenuşii tipice virgine şi arabile din Moldova Centrală
Leah Tamara
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 7 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compactarea și distrugerea structurii solului – proces grav de degradare a terenurilor agricole în Republica Moldova
Leah Tamara
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 24(37) / 2016 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri necesare pentru reducerea impactului secetei şi prevenirea degradării terenurilor în Moldova
Leah Tamara
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Cadastru și Drept
Vol.46. 2016. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-284-2.
Disponibil online 24 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of agriculture on the chemical composition of gray soils from central Moldova
Leah Tamara
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
The Environment and the Industry SIMI 2016 Book of abstracts
Ediția a 19-a, Book of abstracts. 2016. București, România. DOI 10.21698/simi.2016.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variability and risk assessment of hail in the Republic of Moldova
Daradur Mihail1, Leah Tamara2, Pandey Rajendra Prasad3, Cazac Valeriu4
1 Research and Project Centre “Eco-Logistica”,
2 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”,
3 National Institute of Hydrology, Roorkee,
4 State Hydrometeorological Service of the Republic of Moldova
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 8 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Management measures for sustainable agricultural landscapes of Moldova
Leah Tamara
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Revista Botanică
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 13 May, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 44