IBN
Закрыть
Mihailov Mihai
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 18. Publicaţii peste hotare - 6.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 3
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2024 - 1

  Применение удвоенных гаплоидов в селекции кукурузы
Михайлов Михаил , Ботнарь Василий
Институт генетики, физиологии и защиты растений, ГУМ
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 8. 2024. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 18 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

  Juxtaposition of heterozygous and homozygous regions and crossing over in maize
Mikhailov Mihail
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 13 October, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Remodelling of crossing over as a cause of juxtaposition effect in maize
Mikhailov Mihail
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 13 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Корреляции морфологических характеристик с индуцирующей способностью в популяции гаплоидного индуктора кукурузы LHI- 7
Михайлов Михаил , Ботнарь Василий
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

  Inheritance of drought tolerance in maize backcross generations
Mikhailov Mihail
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Гетерозис у кукурузы: к вопросу о преобладающем типе внутрилокусных взаимодействий
Михайлов Михаил
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Интенсификация кроссинговера в маркированных сегментах хромосом кукурузы на гомозиготном генетическом фоне
Михайлов Михаил
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3. 2021. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-46-5.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Модельное испытание возможности закрепления гетерозиса в различных схемах дигаплоидной селекции
Михайлов Михаил
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3. 2021. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-46-5.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ЦИС-эффект гомозиготного генетического фона на частоту кроссинговера у кукурузы
Михайлов Михаил
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Эффективность опыления у гаплоидных индукторов кукурузы
Михайлов Михаил , Ботнарь Василий
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

  Влияние регуляторов роста на интенсификацию стартовых реакций семян сахарной кукурузы
Иванова Раиса , Боровская Ала , Михайлов Михаил , Мащенко Наталия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Сравнительная эффективность различных схем дигаплоидной селекции
Михайлов Михаил , Ботнарь Василий
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

  The use of doubled haploids in maize breeding
Mikhailov Mihail , Botnari V.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего. Посвящено памяти академика Е.И. Ермакова
Ediția 2. 2019. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-40-3.
Disponibil online 16 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Неаллельные взаимодействий у дигаплоидных линий кукурузы: физиологические корреляции
Михайлов Михаил
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Проявление неаллельных взаимодействий в селекции дигаплоидных линий кукурузы
Михайлов Михаил
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

  Improving of maize inbred lines by dihaploid selection
Mikhailov Mihail
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 4 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Итоги трех циклов дигаплоидной селекции кукурузы
Михайлов Михаил
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-995
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

  Оценка сцепления между факторами продуктивности кукурузы
Михайлов Михаил
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

  Возможности безколхицинового удвоения генома гаплоидов кукурузы
Михайлов Михаил
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Сравнение двух способов обогащения генома дигаплоидных линий кукурузы
Михайлов Михаил
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

  Accounting for expected linkage in biometric analysis of quantitative traits
Mikhailov Mihail
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Russian Journal of Genetics
Vol. 51, Nr. 8 / 2015 / ISSN 1022-7954 / ISSNe 1608-3369
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Генетический контроль гетерозиса у кукурузы: оценка средней степени доминирования
Михайлов Михаил
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

  Eficienţa noilor inductori in obţinerea haploizilor materni la porumb (Zea mays L.)
Sarmaniuc Mariana1 , Mihailov Mihai1 , Rusu Ghenadie2
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-1105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Влияние генотипа на способность гаплоидов кукурузы к спонтанному удвоению
Михайлов Михаил
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Засухоустойчивость дигаплоидных линий кукурузы
Михайлов Михаил
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

  Усовершенствование методики удвоения генома у гаплоидной кукурузы
Маслоброд Сергей , Ротаренко Валерий , Михайлов Михаил , Сарманюк Мариана
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

  Dublarea numărului de cromozomi la plantele haploide de porumb
Rotarenco Valeriu , Sarmaniuc Mariana , Popescu Viorica , Cliciuc Dorin , Mihailov Mihai , Maslobrod Serghei , Jacotă Anatol
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(310) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-33. Vizualizări-1517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

  Utilizarea plantelor haploide în ameliorarea populaţiilor sintetice la porumb
Rotarenco Valeriu1 , Dicu Georgeta2 , Mihailov Mihai2 , Maslobrod Serghei2 , Sarmaniuc Mariana2 , Jacotă Anatol
1 Procera Agrochemicals,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(307) / 2009 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-1371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1998 - 2

  Decomposition of finite pseudometric spaces
Mikhailov Mihail
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Mathematical Notes
Vol. 63, / 1998 / ISSN 0001-4346 / ISSNe 1573-8876
Disponibil online 14 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Further criteria for the indecomposability of finite pseudometric spaces
Mikhailov Mihail
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Mathematical Notes
Vol. 63, / 1998 / ISSN 0001-4346 / ISSNe 1573-8876
Disponibil online 14 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 30 of 30