IBN
Закрыть
Sucman Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 16. Publicaţii peste hotare - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Sinteza și studierea spirooxindolilor cu activitatea anti-HIV
Sucman Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 2(46) / 2021 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul activităţii antituberculoase a particulelor de ciclodextrine încărcate cu juglonă
Sucman Natalia12 , Uncu Livia2 , Crudu Valeriu3 , Ciobanu Nelly3 , Codreanu Alexandru3 , Valica Vladimir2 , Macaev Fliur21
1 Institutul de Chimie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1(45) / 2021 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 21 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of (–)-Convolutamydine a Derivatives and Analogs
Bilan Dmitri , Sucman Natalia , Radul Oleg , Dragalin Ion , Barba Alic , Macaev Fliur
Institute of Chemistry
Chemistry of Natural Compounds
Nr. 1(57) / 2021 / ISSN 0009-3130
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of hybrid molecules by interaction of 2-hydroxy juglone with terpenoid aldehydes
Sucman Natalia12 , Andrusenco Timur1 , Macaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Comrat State University
New frontiers in natural product chemistry.A destiny on the altar of research. Dedicated to academician Pavel Vlad
Ediția 6. 2021. Chișinău. DOI 10.19261/nfnpc.2021.
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Развитие инновационных услуг для аграрного сектора РМ на базе проектов инновационного инкубатора «Инноцентр» КГУ
Sucman Natalia , Левитская Алла , Великова Татьяна
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 11

Diastereomric separation of the derivatives of potential anti-HIV agents
Sucman Natalia12 , Boldescu Veaceslav1 , Macaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Comrat State University
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interaction features of 2-hydorxy-juglone with perillaldehyde
Andrusenco Timur1 , Sucman Natalia12 , Boldescu Veaceslav1 , Macaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Comrat State University
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The first example of spirocyclopropaneoxindole functionalized by dehydroabietic acid
Pogrebnoi Vsevolod1 , Styngach Evgenia1 , Sucman Natalia12 , Macaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Comrat State University
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The identification of the structure of new 2-hydroxyjuglone derivative
Sucman Natalia12 , Andrusenco Timur1 , Macaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Comrat State University
Central European NMR Symposium and Bruker Users Meeting 21st CEUM
Ediția 21. 2019. Belgrad, Serbia. ISBN 978-86-7220-100-0.
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of CIS-methyl 5'-chloro-2'-oxospiro[cyclopropane-1,3'-indoline]-2-carboxylate on the activity of some phytophotogenic viruses
Sucman Natalia12 , Cebanu Vitalie3 , Terteac Dumitru3 , Armaşu Svetlana3 , Macaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Comrat State University,
3 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of NMR analyzes in determination of some unusual products of reactions
Sucman Natalia12 , Calinicenco Sergiu2 , Macaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Comrat State University
Central European NMR Symposium and Bruker Users Meeting 21st CEUM
Ediția 21. 2019. Belgrad, Serbia. ISBN 978-86-7220-100-0.
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение взаимодействия 2-гидрокси-юглона с различными альдегидами в присутствии эфира Ганча
Sucman Natalia12 , Андрусенко Тимур2 , Макаев Флюр2
1 Комратский государственный университет,
2 Институт Химии
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Молекулярная и кристаллическая структура 5-бромзамещенного спиролактоноксиндола
Sucman Natalia1 , Погребной Всеволод1 , Мельник Елена2 , Кравцов Виктор2 , Макаев Флюр1
1 Институт Химии,
2 Институт прикладной физики
Современные достижения органической химииШкола молодых химиков государств-участников СНГ
2019. г. Душанбе, Республика Таджикистан. .
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новые 3-гидрокси 3-замещенные оксиндолы: синтез и структура
Sucman Natalia1 , Погребной Всеволод1 , Мельник Елена2 , Кравцов Виктор2 , Макаев Флюр1
1 Институт Химии,
2 Институт прикладной физики
Современные достижения органической химииШкола молодых химиков государств-участников СНГ
2019. г. Душанбе, Республика Таджикистан. .
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение показателей качества питьевой воды некоторых источников в Комратском и Чадыр-Лунгском районах
Sucman Natalia , Кожокарь Мая , Казанжи Ирина
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Синтез и исследование спиро[оксиндол- циклопропанов] с анти - ВИЧ активностью
Sucman Natalia12 , Макаев Флюр1
1 Институт Химии,
2 Комратский государственный университет
Современные достижения органической химииШкола молодых химиков государств-участников СНГ
2019. г. Душанбе, Республика Таджикистан. .
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 10

Ectonucleotidase Inhibitory and Redox Activity of Imidazole-Based Organic Salts and Ionic Liquids
Boldescu Veaceslav1 , Sucman Natalia1 , Hassan Sidra2 , Iqbal Jamshed2 , Neamţu Mariana3 , Lecka Joanna4 , Sevigny Jean4 , Prodius Denis15 , Macaev Fliur1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 COMSATS Institute of Information Technology,
3 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi,
4 Université Laval, Québec,
5 Ames Laboratory, US Department of Energy and Critical Materials Institute, Ames, IA
ChemMedChem
Nr. 13(21) / 2018 / ISSN 1860-7179
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular diversity from nitrogen organic salts: preparation of novel scaffolds and focused targets
Curlat Serghei1 , Sucman Natalia1 , Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Serghei1 , Boldescu Veaceslav1 , Stefanet V.2 , Valica Vladimir2 , Uncu Livia2 , Kravtsov Victor3 , Baca Svetlana3 , Macaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Non‐nucleoside reverstranscriptase inhibitors with targeted activation in macrophages
Sucman Natalia1 , Boldescu Veaceslav1 , Uncu Livia2 , Valica Vladimir2 , Macaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Chemistry, Structure and Function of Biomolecules
Ediția a VI-a. 2018. Minsk, Belorusia . .
Disponibil online 18 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selective synthesis and structure of highly functionalised ethylideneindolinone
Zveaghintseva Marina1 , Sucman Natalia1 , Styngach Evgenia1 , Kravtsov Victor2 , Macaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 33