IBN
Закрыть

28Publicaţii

160Descărcări

12552Vizualizări

Gorincioi (Olednic) Viorina
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 20.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Activitatea antifungică a micromicetelor după liofilizare și conservare în prezența nanoparticulelor
Sîrbu Tamara1 , Moldovan Cristina1 , Ţurcan Olga1 , Timuș Ion1 , Gorincioi (Olednic) Viorina2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Chimie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul acţiunii mediilor de rehidratare în baza nanoparticulelor asupra viabilităţii micromicetelor liofilizate
Sîrbu Tamara1 , Timuș Ion1 , Ţurcan Olga1 , Moldovan Cristina1 , Gorincioi (Olednic) Viorina2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Chimie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(146) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 3 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and characterisation of new {Fe2CrO} heterotrinuclear iron-chromium clusters
Gorinchoy Viorina1 , Cuzan Olesea1 , Melnyk Silvia12 , Petuhov Oleg1 , Shova Sergiu1
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(16) / 2021 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 2 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Evaluarea viabilităţii fungilor din genul Penicillium liofilizaţi în prezenţa nanoparticulelor
Sîrbu Tamara1 , Timuș Ion1 , Ţurcan Olga1 , Moldovan Cristina1 , Gorincioi (Olednic) Viorina2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Chimie
Intellectus
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul nanoparticulelor de Fe2CuO4 ȘI F2ZnO4 asupra micromicetelor din genul Trichoderma
Sîrbu Tamara1 , Timuș Ion1 , Gorincioi (Olednic) Viorina2 , Moldovan Cristina1 , Ţurcan Olga1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Chimie
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul influenței nanoparticulelor suplimentate în mediul de cultură asupra viabilității micromicetelor după liofilizare.
Sîrbu Tamara1 , Timuș Ion1 , Moldovan Cristina1 , Ţurcan Olga1 , Gorincioi (Olednic) Viorina2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Chimie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul viabilității tulpinilor de micromicete cultivate pe medii cu nanoparticule
Sîrbu Tamara1 , Gorincioi (Olednic) Viorina2 , Moldovan Cristina1 , Ţurcan (Olan) Olga1 , Timuș Ion1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Chimie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and structural characterization of the tetranuclear iron(III) cluster with salicylic acid
Gorinchoy Viorina
Institute of Chemistry
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(15) / 2020 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 7 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Efectul nanoparticulelor de Fe2O3, Fe2ZnO4 și Fe2CuO4 asupra creșterii micromicetelor din genul Aspergillus, Penicillium și Trichoderma
Timuș Ion1 , Gorincioi (Olednic) Viorina2 , Moldovan Cristina3 , Ţurcan (Olan) Olga3
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Institutul de Chimie,
3 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of the action of Fe nanoparticles on filamentous fungi
Timush Ion1 , Gorinchoy Viorina2 , Sîrbu Tamara1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu comparativ asupra acumulării stronţiului, cuprului şi fierului la cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis în prezenţa unor heterocompuşi coordinativi
Bulimaga Valentina1 , Rudic Valeriu2 , Lozan Vasile3 , Zosim Liliana1 , Bulimaga Maria-Bianca1 , Gorincioi (Olednic) Viorina3 , Macari Maria1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
3 Institutul de Chimie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The action of Fe2O3, Fe2ZnO4 and Fe2CuO4 nanoparticles on micromycetes
Gorinchoy Viorina1 , Pushcashu Boris1 , Sîrbu Tamara2 , Timush Ion2 , Moldovan Cristina2
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetryand 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis
Editia 5. 2019. Roma, Italy. ISBN 978-3-940237-59-0.
Disponibil online 9 June, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-ray structure and caracterization of a new heteronuclear CuBa 1D polymer of 5-methylsalicylic acid
Gorinchoy Viorina1 , Cuzan Olesea1 , Shova Sergiu12
1 Institute of Chemistry,
2 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 5 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Crystal and molecular structure of the new heterotrinuclear Fe2Ni complex with 3-hydroxy-2-naphthoic acid 
Gorinchoy Viorina , Cuzan Olesea , Shova Sergiu
Institute of Chemistry
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul nanoparticulelor de Fe2O3, Fe2ZnO4 şi Fe2CuO4 asupra activităţii biosintetice a micromicetelor
Sîrbu Tamara1 , Timuș Ion1 , Gorincioi (Olednic) Viorina2 , Maslobrod Serghei3
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Chimie,
3 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finding the main values of g- and a-tensors for CuBa(SalH)4(DMAA)4·H2O single crystal
Geru Ion1 , Gaiu Nicolae21 , Gorinchoy Viorina1
1 Institute of Chemistry,
2 State University of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finding the main values of g- and a-tensors for CuCa(SalH)4(DMAA)4·H2O single crystal
Geru Ion1 , Gaiu Nicolae21 , Gorinchoy Viorina1
1 Institute of Chemistry,
2 State University of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heterotrinuclear [Fe2IIINiII]-μ3-oxo-cluster based on salicylic acid. synthesis, structure and physico-chemical properties  
Gorinchoy Viorina1 , Zubareva Vera1 , Melnic Elena2 , Kravtsov Victor2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 7 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Inhibition of steel corrosion by iron-strontium salicylate complex in water
Gorinchoy Viorina1 , Lozan Vasile1 , Parshutin Vladimir2 , Sholtoyan Nicolai2 , Kovali Alexandr2 , Chernysheva Natalia2
1 Institute of Chemistry,
2 Institutul de Fizică Aplicată
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of monodisperse iron oxide nanoparticles by thermal decomposition of iron salycilates compound
Gorinchoy Viorina1 , Pushcashu Boris1 , Indricean Constantin1 , Sirbu Corneliu2 , Lozan Vasile1
1 Institute of Chemistry,
2 National Institute of Materials Physics Bucharest-Magurele
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28