IBN
Закрыть

49Publicaţii

221Descărcări

19211Vizualizări

Gore Andrei
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 36. Publicaţii peste hotare - 11.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
  • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 29
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 11

2023 - 4

Activity of Fs 2 in flag leaf and depth of the tillering node Triticum aestivum L
Platovschii Nicolai , Zdioruk Nina , Ralea Tudor , Gore Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica liniilor și soiurilor de grâu durum de toamnă după caracterele de productivitate
Rotari Silvia , Gore Andrei , Leatamborg Svetlana , Bogdan Viorica
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chlorophyll index as a criterion for assessing the development of Triticum aestivum l.
Platovschii Nicolai , Zdioruk Nina , Ralea Tudor , Gore Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 18 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creation of new varieties of winter triticale
Lyatamborg S. , Rotary S. , Gore Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 17 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 10

Ameliorarea grâului durum de toamnă
Rotari Silvia , Gore Andrei , Leatamborg Svetlana , Bogdan Viorica
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea potenţialului de păstrare a genotipurilor din colecţia de grâu comun (Triticum aestivum L.) în condiţiile conservării ex situ
Mihăilă Victoria , Corlăteanu Liudmila , Melian Lolita , Ganea Anatolie , Gore Andrei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Productivity and quality of grain of winter tritical varieties
Lyatamborg S. , Rotary S. , Gore Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele cercetărilor de ameliorare ai grâului comun de toamnă
Gore Andrei , Leatamborg Svetlana , Rotari Silvia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stages of winter durum wheat breeding
Rotary S. , Gore Andrei , Lyatamborg S. , Bogdan Viorica
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние листовых подкормок озимой пшеницы удобрениями Smartgrow Alhum plus и Smartgrow Humax на урожайности зерна озимой пшеницы в условиях Республики Молдова
Ротару Владимир1 , Горе Андрей1 , Таран Mихаил2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние ускоренного старения на морфофизиологические параметры семян коллекционных образцов мягкой пшеницы (Triticum Aestivum L.) при консервации ex situ
Михэилэ Виктория , Корлэтяну Людмила , Мелиян Л. , Ганя Анатолий , Горе Андрей
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства
2022. Санкт-Петербург. ISBN 978-5-905200-48-9.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение и создание озимой твердой пшеницы в Молдове
Ротарь Сильвия , Лятамборг Светлана , Горе Андрей , Богдан В.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства
2022. Санкт-Петербург. ISBN 978-5-905200-48-9.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка продуктивности и качества зерна сортов озимой Тритикале
Лятамборг Светлана1 , Ротарь Сильвия1 , Горе Андрей1 , Рудакова Анжела2 , Кердиварэ Алла2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Молдавский Государственный Университет
Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)
Editia 6, Vol.2. 2022. Круты, Украина. .
Disponibil online 10 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика линий озимой тритикале по хозяйственно ценным признакам
Лятамборг Светлана , Ротарь Сильвия , Горе Андрей
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства
2022. Санкт-Петербург. ISBN 978-5-905200-48-9.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Caracteristica hibrizilor interspecifici de grâu durum de toamnă
Rotari Silvia , Leatamborg Svetlana , Gore Andrei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creation of new varieties of winter durum wheat
Rotary S. , Lyatamborg S. , Gore Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingen 54 - a new variety of winter triticale
Lyatamborg S. , Veverita Efimia , Rotary S. , Gore Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние БАВ Реглалг на скорость созревания различных генотипов озимой пшеницы (Triticum Aestivum L.)
Платовский Николай , Здиорук Нина , Раля Тудор , Горе Андрей
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3. 2021. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-46-5.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние микробиологического удобрения Azotofit на урожайность и качество зерна озимой пшеницы
Ротару Владимир1 , Горе Андрей1 , Таран Mихаил2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение линий озимого тритикале в конкурсном сортоиспытании
Лятамборг Светлана , Ротарь Сильвия , Горе Андрей
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Селекція зернових та зернобобових культур в умовах змін клімату: напрями і пріоритети
T. 2021. Odesa, Ukraine. .
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение препаратoв Молдстим и Экостим при возделывании озимой пшеницы
Боровская Ала , Иванова Раиса , Мащенко Наталия , Горе Андрей
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Селекция озимой ржи в Mолдове
Горе Андрей , Лятамборг Светлана , Ротарь Сильвия
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)
Editia 5, Vol.4. 2021. Круты, Украина. .
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

A new variety auriu 2 of winter durum wheat (Triticum durum Desf.)
Rotary S. , Veverita Efimia , Lupashku Galina A. , Gore Andrei , Lyatamborg S. , Coinac Irina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași, România. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Common winter wheat (Triticum aestivum esm.), Moldova 66 cultivar
Lupashku Galina A. , Gavzer Svetlana , Veverita Efimia , Lyatamborg S. , Gore Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași, România. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of stimulatory, antifungal and thermo-resistant action of aqueous dispersions of nanoparticles on seeds of parental forms and reciprocal hybrids of winter wheat(
Maslobrod Sergey1 , Lupashku Galina A.1 , Gavzer Svetlana1 , Gore Andrei1 , Mirgorod Yu.2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Southwest State University
IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 4, Vol.77. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итоги селекции озимой ржи в Молдове
Горе Андрей , Лятамборг Светлана , Ротарь Сильвия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные результаты создания новых форм озимых тритикале
Лятамборг Светлана , Веверицэ Ефимия , Ротарь Сильвия , Горе Андрей
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность применения органического удобрения МАLHAM при выращивании озимой пшеницы в цетральной зоны Респулики Молдова
Ротару Владимир1 , Горе Андрей1 , Таран Mихаил2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Assessment of diversity in some wheat genotypes, based on RGA markers analysis
Bivol Ina , Gore Andrei , Rotary S.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Results of selection of winter durum wheat in Republic of Moldova
Rotary S. , Gore Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего. Посвящено памяти академика Е.И. Ермакова
Ediția 2. 2019. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-40-3.
Disponibil online 16 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea şi crearea soiurilor noi de grâu durum de toamnă în Moldova
Rotari Silvia , Leatamborg Svetlana , Gore Andrei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Winter durum wheat in the Republic of Moldova
Rotary S. , Gore Andrei , Lyatamborg S.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика нового сорта озимой мягкой пшеницы ‘Молдова 77’
Горе Андрей , Ротарь Сильвия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a V-a. 2019. Kiev. .
Disponibil online 14 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность применения удобрений LEBOSOL NUTRIPLANT 36 и LEBOSOL NUTRIPLANT 6-12-6 для некорневой подкормки озимой пшеницы в условиях Республики Молдовы
Горе Андрей , Ротару Владимир
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Evalurea calităţii biomasei la unile specii din familia poaceae cu utilizarea spectrofotometriei infraroşu apropiat (NIR)
Ţiţei Victor1 , Blaj Adrian Vasile2 , Maruşca Teodor2 , Andreoiu Andreea Cristina2 , Mazăre Veaceslav3 , Lupan Aurelia1 , Gore Andrei4 , Scurtu Gheorghe4
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institutul de Cercetare–Dezvoltare pentru Pajiști, Brașov,
3 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României",
4 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Results of studying of winter durum wheat
Rotary S. , Gore Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 4 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение регулятора роста moddus evo, se при выращивании озимой пшеницы в Республике Молдова
Ротару Владимир , Горе Андрей
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фунгицидное, терморезистентное и стимуляционное действие водных дисперсий с наночастицами металлов на семена родительских форм и гибридов томата и пшеницы
Маслоброд Сергей1 , Лупашку Галина1 , Гавзер Светлана1 , Горе Андрей1 , Миргород Юрий2 , Борщ Н.2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Юго-Западный Государственный университет
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Însișirile agronomic valoroase ale genotipurilor de grâu comun de toamnă la etapele finale ale ameliorării
Gore Andrei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние перспективного удобрения Powergrow в качестве некорневой подкормки на продуктивность озимой пшеницы
Ротару Владимир1 , Горе Андрей1 , Лунгу Aлина 2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы,
2 Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Влияние водных дисперсий с наночастицами висмута и слабых электромагнитных полей на жизнеспособность семян и продуктивность растений родительских форм и гибридов пшеницы
Маслоброд Сергей1 , Миргород Юрий2 , Лупашку Галина1 , Шибаев Александр3 , Гройсман Ирина3 , Сидоренко Ала3 , Горе Андрей1 , Гавзер Светлана1 , Агеева Лилия2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы,
2 Юго-Западный Государственный университет,
3 Институт Электронной Инженерии и Нанотехнологий имени Д. Гицу, АНМ
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Aprecierea accelerată a termotoleranţei genotipurilor de grâu în baza specificului influenţei şocului termic asupra germinării seminţelor
Jelev (Hadîrca) Natalia , Zdioruc Nina , Ralea Tudor , Gore Andrei , Dascaliuc Alexandru
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(327) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 December, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Productivitatea şi calitatea diferitor forme şi soiuri de grâu comun de toamnă
Gore Andrei , Buiucli Piotr
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reactia in vitro a unor genotipuri de Triticum Aestuvum L. la metabolitii Fusarium Spp.
Saşco Elena , Lupaşcu Galina , Buiucli Piotr , Gore Andrei , Veveriţă Efimia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele caractere biochimico-tehnologice ale boabelor soiurilor de griu comun de toamna si Triticale din colectia resurselor genetice vegetale
Toma Zanfira , Ceban Anna , Ganea Anatolie , Buiucli Piotr , Veveriţă Efimia , Gore Andrei
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние комплексного удобрения Agritech Drip в качестве внекорневой подкормки на продуктивность и качество томатов
Ротару Владимир , Горе Андрей
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Ameliorarea grâului durum de toamnă în Moldova
Rotari Silvia , Buiucli Piotr , Veveriţă Efimia , Gore Andrei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 11 April, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţiile ameliorării grâului comun de toamnă la Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM
Gore Andrei , Buiucli Piotr , Veveriţă Efimia , Rotari Silvia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 11 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Productivitatea, rezistenţa şi calitatea boabelor la culturile păioase de toamnă
Buiucli Piotr , Veveriţă Efimia , Rotari Silvia , Gore Andrei
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(310) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-949
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 49 of 49