IBN
Закрыть

50Publicaţii

239Descărcări

29324Vizualizări

Saşco Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 30. Publicaţii peste hotare - 9.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 28
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 9

2023 - 3

  Evaluarea răspunsului triticalelor de toamnă la acțiunea asociată a unor factori stresanți abiotici în condiții controlate
Saşco Elena , Leatamborg Svetlana , Cristea Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Study of the impact of stress factors on some quantitative traits of wheat
Saşco Elena
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 18 October, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Variabilitatea unor trăsături cantitative la grâul de toamnă în condiții de secetă
Saşco Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

  Growth characteristics of fungal pathogens in conditions of water restrictions
Saşco Elena
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influenţa factorilor genetici și ai stresului hidric asupra normei de reacție a unor caractere cantitative la grâul comun
Saşco Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Screening of wheat genotypes response under drought controlled conditions
Saşco Elena
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The behavior of some autumn tritical genotypes to biotic stress in vitro
Saşco Elena , Lyatamborg S.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

  Analiza unor caractere culturale și de patogenitate a fungului Drechslera Sorokiniana (Sacc.) Subram
Saşco Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Efectele genetice implicate în răspunsul grăului comun la filtratul de cultură Drechslera sorokiniana (SACC.) subram
Saşco Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Проявление устойчивости озимой пшеницы к патогену Alternaria Alternata (Fr.) Keissler в контролируемых условиях
Сашко Елена
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3. 2021. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-46-5.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Реакция озимой пшеницы на гриб drechslera sorokiniana (sacc.) subram. in vivo и in vitro
Сашко Елена
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)
Editia 5, Vol.4. 2021. Круты, Украина. .
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Скрининг генотипов пшеницы (Triticum Aestivum L.) на устойчивость к водному стрессу на стадии проростков
Сашко Елена
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі
Ediția 6. 2021. Умань. .
Disponibil online 2 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

  Creșterea miceliului de Alternaria Alternata (Fr.) Keissler pe mediul Potatoe Dextrose agar modificat osmotic
Saşco Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Determinismul genetic şi ambiental al variabilităţii productivităţii spicului de grâu
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana , Saşco Elena , Coşalîc Cristina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Germinația și vigoarea boabelor de grâu comun la temperaturi joase
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana , Saşco Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influența restricțiilor hidrice asupra fungului Fusarium Solani Var. Coeruleum
Saşco Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Variabilitatea patogenității unor agenți fungici ai putregaiului de rădăcină la grâul comun de toamnă
Saşco Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-57. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Влияние взаимодействия почвенных грибов с пшеницей на наследуемость и вариабельность силы семени
Лупашку Галина , Гавзер Светлана , Сашко Елена , Кошалык Кристина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

  Interaction of common autumn wheat with the causes agents of the in vitro root rottennesses
Saşco Elena
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reaction of quantitative characteristics of the genotypes of soft wheat on the cultural filter of pathogen Fusarium Oxysporum var. Orthoceras
Saşco Elena
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего. Посвящено памяти академика Е.И. Ермакова
Ediția 2. 2019. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-40-3.
Disponibil online 16 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The heritability of the callusogenesis of common wheat under the influence of Drechslera sorokiniana metabolities
Saşco Elena
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Трансгрессивная изменчивость количественных признаков озимой пшеницы при воздействии грибных патогенов
Сашко Елена
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a V-a. 2019. Kiev. .
Disponibil online 14 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

  Ereditatea rezistenței la Septoria Tritici rob. et desm. la triticale de toamnă
Saşco Elena , Veveriţă Efimia , Leatamborg Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Heritability of the common wheat reaction to the Drechslera sorokiniana (Sacc.) Subram. Pathogen
Lupashku Galina A. , Saşco Elena , Gavzer Svetlana , Coşalîc Cristina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 18 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ponderea surselor de variație în reacția grâului de toamnă la metaboliții unor patogeni facultativi
Saşco Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Анализ взаимодействия озимой пшеницы с возбудителями корневых гнилей
Сашко Елена
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a IV-a. 2018. Kiev. .
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

  Factorul parental – sursă de variabilitate a legării boabelor la grâul comun de toamnă
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana , Saşco Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Iprovement of common winter wheat resistance to foliar diseases
Saşco Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Variabilitatea caracterelor de calusogeneză în screening-ul rezistenței grăului comun de toamnă la metaboliții fungici
Saşco Elena
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

  Efectul genotipurilor parentale asupra capacităţii de calusare la Triticum Aestivum L. pentru rezistenţă la Helminthsporium Avenae Eidam
Saşco Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Manifestarea unor caractere cantitative la Triticum aestivum l. în reacţia la filtratul de cultură helminthosporium avenae EIDAM
Saşco Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(91) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Реакция родительских и гибридных форм пшеницы на метаболиты патогена Helminthosporium Avenae Eidam в контролируемых условиях
Сашко Елена
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Фундаментальные и прикладные исследования в биоорганическом сельском хозяйстве России, СНГ и ЕС
Vol.2. 2016. Большие Вяземы. ISBN 978-5-98467-016-6.
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Эколого-генетические основы создания доноров устойчивости пшеницы к корневым гнилям
Лупашку Галина , Гавзер Светлана , Сашко Елена
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Фундаментальные и прикладные исследования в биоорганическом сельском хозяйстве России, СНГ и ЕС
Vol.2. 2016. Большие Вяземы. ISBN 978-5-98467-016-6.
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

  The callusogenesis of mature embryos to reciprocal hybrids of Triticum aestivum L. and the manifestation reaction
Saşco Elena
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Conservation of plant diversity
Ediția 4. 2015. Chișinău. ISBN 978-9975-3036-8-2.
Disponibil online 15 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

  Evaluarea rezistenţei unor hibrizi avansaţi de Triticum Aestivum l. la agenţii putregaiului de rădăcină în condiţii de teren şi de laborator
Saşco Elena
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(66) / 2013 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reactia in vitro a unor genotipuri de Triticum Aestuvum L. la metabolitii Fusarium Spp.
Saşco Elena , Lupaşcu Galina , Buiucli Piotr , Gore Andrei , Veveriţă Efimia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reactia unor genotipuri de Triticum Aetivum L. la filtratele de cultura Helminthosporium Avenae
Saşco Elena , Lupaşcu Galina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rezistenţa unor hibrizi avansaţi de Triticum Aestivum L. La putregaiul de rădăcină şi fuzarioza spicului în condiţii de teren
Saşco Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

  Cercetări cu privire la caracterele cantitative ale spicului la triticum aestivum l. I. Dependenţe corelaţionale, particularităţi de moştenire în generaţia F1
Sandic Ştefan , Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana , Saşco Elena
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(51) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cercetări cu privire la caracterele cantitative ale spicului la triticum aestivum L. II. Manifestarea variabilităţii transgresive în generaţia F2
Lupaşcu Galina , Sandic Ştefan , Gavzer Svetlana , Saşco Elena
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(51) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-1069
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

  Activitatea β-glucozidazică a fungilor Fusarium cu diferit grad de virulenţă
Lupaşcu Galina1 , Saşco Elena1 , Gavzer Svetlana1 , Ciloci (Deseatnic) Alexandra2 , Tiurina Janeta2 , Clapco Steliana2 , Labliuc Svetlana2 , Stratan Mihai2
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

  Reacţia embrionilor maturi de triticum aestivum la filtratele de cultură fusarium sp
Saşco Elena
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(31) / 2010 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-943
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

  Influenţa factorilor de mediu asupra interacţiunii genelor unor caractere cantitative la grâu
Lupaşcu Galina , Saşco Elena , Gavzer Svetlana
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(307) / 2009 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-1340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Микробиологическая характеристика зональных почв Молдовы
Меренюк Георге1 , Ursu Alexandru2 , Корчмару Сергей1 , Сашко Елена
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Институт Экологии и Географии АНМ
Mediul Ambiant
Nr. 5(47) / 2009 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1091
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

  Cercetări cu privire la controlul genetic al rezistenţei grâului la Вrechslera Ыorokiniana (SACC). Subram
Lupaşcu Galina , Saşco Elena , Gavzer Svetlana
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(306) / 2008 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-925
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Componenţa speciilor de fungi care produc boli la triticum aestivum l.
Lupaşcu Galina , Saşco Elena , Gavzer Svetlana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(305) / 2008 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-1160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

  Взаимодействие генотипов тритикале с фузариотоксином
Фандеева Э. , Лупашку Галина , Сашко Елена , Гавзер Светлана , Мелиян Лолита
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (3). 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-946-11-7 (general) .
Disponibil online 26 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 3

  New biologic active substances derived from oenotannins for medicine and agriculture
Lupascu Tudor1 , Vlad Pavel1 , Rudik V.2 , Savina-Grosu Angela2 , Gonciar Veaceslav3 , Rusnac Elena3 , Lupashku Galina A.4 , Saşco Elena4
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
4 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-133-3.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Protection of cereal crops from the fusarium infection using naturally-occurring biological regulators of plant origin
Lupashku Galina A. , Kintia Pavel , Saşco Elena , Mashcenko Natalia , Shvets S
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-133-3.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studies on the level of mycotic pollution of wheat grain in Moldova
Lupashku Galina A. , Saşco Elena
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-133-3.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 50