IBN
Закрыть
Bejenari Valentina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2015 - 1

Application of methods of pollen analysis for the evaluation of resistance of tomato regenerants
Saltanovici Tatiana , Siromyatnikov Iu. , Bejenari Valentina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10, R. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Использование пыльцевого анализа для оценки термоустойчивости регенерантов томата
Салтанович Татьяна , Сыромятникова Юля , Беженарь Валентина
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Скрининг засухоустойчивых генотипов томата по вариабельности показателей мужского гаметофита
Салтанович Татьяна , Беженарь Валентина
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Микрогаметофитный отбор на устойчивость к осмотическому стрессу у гибридов томата
Салтанович Татьяна , Кравченко Анатол , Беженарь Валентина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Bлияние комплекса абиотических факторов на изменчивость пыльцы томатов
Салтанович Татьяна , Кравченко Анатол , Беженарь Валентина
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Intellectus
Nr. 3 / 2006 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 1

Posibilităţile şi perspectivele selecţiei gametice privind rezistenţa la osmotice
Saltanovici Tatiana1 , Cravcenco Anatol1 , Bejenari Valentina1 , Rojnevschi Maria2
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 3 / 2004 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6