IBN
Закрыть
Bivol Ina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 4.
Teze/Rezumate în culegeri - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 4
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2023 - 5

Evaluarea potenţialului impact al schimbărilor climatice asupra unor agenți patogeni ai floriisoarelui
Duca Maria , Bivol Ina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(69) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genetic relationships among different broomrape races from the Black Sea Basin
Duca Maria , Bivol Ina
Moldova State University
Agriculture for Life, Life for Agriculture Section 6 Biotechnology
Ed. 12, Section 6. 2023. București. ISSN 2343-9653 (PRINT) ISSN-L 2343-9653.
Disponibil online 23 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSR marker applications in the discrimination of broomrape from mediterranean region
Bivol Ina , Duca Maria
Moldova State University
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 16 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The bio-ecological soil fetilization with winery and ethanol production industry wastes
Siuris Andrei1 , Bivol Ina2 , Boaghe Lilia1
1 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”,
2 Moldova State University
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale studiului potenţialului genetic la hibrizi de floarea soarelui în condițiile Republicii Moldova
Bivol Ina1 , Burcovschi Ion1 , Duca Maria1 , Machidon Mihail2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(171) / 2023 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 August, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Analiza variabilității genetice la unele populații de lupoaie cu origine geografică diferită
Duca Maria , Clapco Steliana , Mutu (Calmîş) Ana , Bivol Ina
Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(346) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of molecular variance (amova) of orobanche cumana populations
Duca Maria , Mutu Ana , Bivol Ina
Moldova State University
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparison of different types of molecular markers used in genetic diversity studies of broomrape from Serbia
Duca Maria , Mutu Ana , Bivol Ina
Moldova State University
Agriculture for Life, Life for Agriculture Section 6 Biotechnology
Ed. 1, Section 6. 2022. București, România. ISSN 2343-9653 (PRINT) ISSN-L 2343-9653.
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of polymorphism information of genetic diversity in broomrape from Bulgaria
Duca Maria , Bivol Ina
Moldova State University
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genetic diversity and relationships in Orobanche cumana germplasm collection from the black sea basin detected by ISSR markers
Duca Maria , Bivol Ina
Moldova State University
Tendințe in biologie: de la molecule la sisteme complexe Sesiunea științifică a facultății de Biologie
Ediţia 1. 2022. Iași, România. .
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The study of ISSR-markers polymorphism in broomrape populations from Bulgaria
Duca Maria , Bivol Ina
Moldova State University
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 13 October, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Discriminating ability of ISSR markers in the revealing of the genetic polymorphism in Turkish broomrape populations
Duca Maria , Bivol Ina
Moldova State University
Balkan agricultural congress AGRIBALKAN 2021
Ediția 3-a. 2021. Edirne, Turkey. ISBN 978-975-374-298-6.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența unor marcheri moleculari în discriminarea populațiilor de lupoaie originare din China
Duca Maria , Mutu (Calmîş) Ana , Bivol Ina , Clapco Steliana
Universitatea de Stat din Moldova
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studies of broomrape populations associated with increased genetic diversity
Bivol Ina , Mutu Ana
Moldova State University
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea unor populatii de lupoaie originare din China. Genotiparea și determinarea polimofismului genetic (II)
Duca Maria , Bivol Ina , Mutu (Calmîş) Ana , Clapco Steliana , Wang Chao
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea unor populații de lupoaie originare din China. Morfometria și identificarea raselor (I)
Duca Maria , Mutu (Calmîş) Ana , Clapco Steliana , Bivol Ina , Wang Chao
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Assessment of diversity in some wheat genotypes, based on RGA markers analysis
Bivol Ina , Gore Andrei , Rotary S.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RGA markers to study of the genetic diversity of some tomato genotypes in Moldova
Bivol Ina , Sîromeatnicov Iulia , Mihnea Nadejda
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Application of resistance gene analog (RGA) markers to analyses of genetic polymorphism in chickpea (Cicer arietinum L.)
Bivol Ina , Curshunji Dmitrii
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Analiza genetico-moleculară a unor soiuri autohtone de Glycine max (L.) merrill prin utilizarea markerilor microsatelitici
Bivol Ina , Bârsan Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(76) / 2014 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 September, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-891
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Analiza polimorfizmului genetic la unele soiuri autohtone de soia cu diversa rezistenta la seceta
Bârsan Ana1 , Bivol Ina2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea marcherilor microsatelitici in analiza molecura a genotipurilor de Lavandula Angustifolia Mill.
Barbacar Nicolae , Bivol Ina , Gonceariuc Maria , Butnaraş Violeta , Maşcovţeva Svetlana
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Использование молекулярных (RAPD) маркеров в оценке генетического разнообразия, сходства и родства некоторых гибридов рода VIGNA
Бивол Инна , Барбакар Николай
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
International Conference of Young Researchers
Ediția 9. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-4224-7-5.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Caracteristica populaţiilor M3 la Vigna Mungo (L.) Hepper şi selectarea mutanţilor cu trăsături preţioase
Bivol Ina
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
International Conference of Young Researchers
Ediția 7. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-70-901-9.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 24 of 24