IBN
Закрыть
Maşcovţeva Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 27. Publicaţii peste hotare - 8.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 24
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 5

2020 - 1

Balsam, the efficiently variety of Salvia sclarea l. (Clary sage)
Gonceariuc Maria , Balmush Zinaida , Cotelea Ludmila , Botnarenco Pantelimon , Butnarash Violeta , Maşcovţeva Svetlana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Estimarea şi selectarea hibrizilor de salvia SCLAREA L. în calitate de forme parentale în hibridări
Cotelea Ludmila , Gonceariuc Maria , Balmuş Zinaida , Butnaraş Violeta , Maşcovţeva Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresia heterozisului la hibrizii perspectivi de lavandula Angustifolia Mill
Butnaraş Violeta , Gonceariuc Maria , Maşcovţeva Svetlana , Cotelea Ludmila , Balmuş Zinaida
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-1414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medicinal and aromatic plant varieties resistant to drought
Gonceariuc Maria , Cotelea Ludmila , Balmush Zinaida , Butnarash Violeta , Maşcovţeva Svetlana , Botnarenco Pantelimon
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(35) / 2019 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The study of quantitative characters of Fl Hybrids of Salvia Sclarea L., with diferent vegetative period
Cotelea Ludmila , Gonceariuc Maria , Balmush Zinaida , Butnarash Violeta , Maşcovţeva Svetlana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего. Посвящено памяти академика Е.И. Ермакова
Ediția 2. 2019. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-40-3.
Disponibil online 16 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективные гибриды первого поколения(f1) Lavandula angustifolia Mill
Машковцева Светлана , Гончарюк Мария , Бутнараш Виолета , Котеля Людмила , Балмуш Зинаида
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Лікарське рослинництво_від досвіду минулого до новітніх технологій
Ediția a VII-a. 2019. Полтава. DOI 10.5281/zenodo.3252915.
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Diversitatea conţinutului şi componenţei uleiului esenţial la hibrizi F1 de Lavandula angustifolia MILL.
Gonceariuc Maria , Butnaraş Violeta , Maşcovţeva Svetlana , Balmuş Zinaida , Cotelea Ludmila , Botnarenco Pantelimon
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hibrizi perspectivi de lavandă evidenţiaţi după caracterele cantitative ale productivităţii
Butnaraş Violeta , Gonceariuc Maria , Maşcovţeva Svetlana , Cotelea Ludmila , Balmuş Zinaida
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-1073
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa secetei asupra productivităţii soiurilor de Salvia Sclarea l. şi Lavandula Angustifolia Mill
Gonceariuc Maria , Balmuş Zinaida , Cotelea Ludmila , Butnaraş Violeta , Maşcovţeva Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea caracterelor cantitative la hibrizi F4 - F5 de Salvia Sclarea L.
Cotelea Ludmila , Gonceariuc Maria , Balmuş Zinaida , Butnaraş Violeta , Maşcovţeva Svetlana , Botnarenco Pantelimon
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea conţinutului si componenţei uleiului esenţial la hibrizi F1 de Lavandula Angustifolia mill
Gonceariuc Maria , Maşcovţeva Svetlana , Butnaraş Violeta , Botnarenco Pantelimon , Balmuş Zinaida , Cotelea Ludmila
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-895
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variability of content and chemical composition of the essential oils with heterosis effect in hybrids of Lavandula angustifolia Mill
Gonceariuc Maria , Butnarash Violeta , Maşcovţeva Svetlana , Balmush Zinaida , Cotelea Ludmila , Botnarenco Pantelimon
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(34) / 2018 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективный сорт-клон Lavandula angustifolia Mill. ‘Fr.5S-8-24’
Машковцева Светлана , Гончарюк Мария , Бутнараш Виолета
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a IV-a. 2018. Kiev. .
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проявление эффекта гетерозиса у гибридов F1 Lavandula Angustifolia mill. В соотношении к отцовским формам
Машковцева Светлана , Гончарюк Мария , Балмуш Зинаида , Бутнараш Виолета , Котеля Людмила , Ботнаренко Пантелимон
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-920
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Evaluarea hibrizilor valoroşi de levănţică în culturi comparative de concurs
Butnaraş Violeta , Gonceariuc Maria , Maşcovţeva Svetlana , Frunză Daniela
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-929
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новый селекционный материал лаванды узколистной (Lavandula Angustifolia Mill.) для выведения перспективных сорто – клонов
Машковцева Светлана , Бутнараш Виолета , Ботнаренко Пантелимон
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Evaluarea formelor parentale a hibrizilor de Salvia Sclarea L.
Cotelea Ludmila , Gonceariuc Maria , Balmuş Zinaida , Butnaraş Violeta , Maşcovţeva Svetlana , Morgun Daniela
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-968
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea caracterelor cantitative la hibrizii Policross F1 de Lavandula Angustifolia MILL.
Butnaraş Violeta , Gonceariuc Maria , Maşcovţeva Svetlana , Cotelea Ludmila , Morgun Daniela
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение мофологических признаков у поликросс гибридов F1 Lavandula Angustifolia Mill.
Машковцева Светлана , Бутнараш Виолета , Балмуш Зинаида , Котеля Людмила , Моргун Даниела
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наследуемость количественных признаков материнской формы у поликросс гибридов F1 Lavandula Angustifolia Mill.
Машковцева Светлана , Гончарюк Мария , Ботнаренко Пантелимон
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Создание и исследование селекционного исходного материала наперстянки шерстистой (Digitalis Lanata Ehrh.) в условиях центральной зоны Молдовы
Ботнаренко Пантелимон , Машковцева Светлана , Бутнараш Виолета , Котеля Людмила
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Фундаментальные и прикладные исследования в биоорганическом сельском хозяйстве России, СНГ и ЕС
Vol.1. 2016. Большие Вяземы. ISBN 978-5-98467-015-9.
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Descrierea hibrizilor-clone perspective de Lavandula Angustifolia Mill
Butnaraş Violeta , Gonceariuc Maria , Maşcovţeva Svetlana , Cotelea Ludmila , Balmuş Zinaida
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studing of maternal forms of Lavandula angustifolia mill. on content and quality of essential oil
Maşcovţeva Svetlana , Gonceariuc Maria , Botnarenco Pantelimon , Balmush Zinaida , Butnarash Violeta , Cotelea Ludmila
Conservation of plant diversity
Ediția 4. 2015. Chișinău. ISBN 978-9975-3036-8-2.
Disponibil online 15 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea unor caractere cantitative la hibrizi de Salvia Sclarea L., în primul an de vegetație
Cotelea Ludmila , Gonceariuc Maria , Balmuş Zinaida , Cernolev Elena , Butnaraş Violeta , Maşcovţeva Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Winter hardiness of polycross hybrids F1 lavender (Lavandula Angustifolia Mill.)
Maşcovţeva Svetlana , Gonceariuc Maria , Botnarenco Pantelimon , Balmush Zinaida , Butnarash Violeta , Cotelea Ludmila
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Linii consangvinizate noi de salvia Sclarea L.
Balmuş Zinaida , Gonceariuc Maria , Cotelea Ludmila , Butnaraş Violeta , Maşcovţeva Svetlana , Botnarenco Pantelimon
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 28 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 6

Caractere valoroase a unor hibrizi simpli F2-F13 de Salvia Sclarea L. (Şerlai) creaţi cu concursul liniilor consangvinizate
Balmuş Zinaida , Gonceariuc Maria , Cotelea Ludmila , Butnaraş Violeta , Maşcovţeva Svetlana
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continutul de ulei essential la hibrizi simpli si linii consangvinizate de Salvia Sclarea L.
Balmuş Zinaida , Gonceariuc Maria , Cotelea Ludmila , Butnaraş Violeta , Maşcovţeva Svetlana , Botnarenco Pantelimon
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitatile speciilor Dioscorea Caucasica Lipky si Dioscorea Nipponica Makino in Republica Moldova
Botnarenco Pantelimon , Butnaraş Violeta , Cotelea Ludmila , Maşcovţeva Svetlana
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea marcherilor microsatelitici in analiza molecura a genotipurilor de Lavandula Angustifolia Mill.
Barbacar Nicolae , Bivol Ina , Gonceariuc Maria , Butnaraş Violeta , Maşcovţeva Svetlana
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние отцовских форм на количественные признаки поликросс-гибридов F1 Lavandula angustifolia Mill
Машковцева Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(321) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 February, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-939
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коэффициент вариации и наследуемости у поликросс гибридов Lavandula Angustifolia Mill.
Машковцева Светлана , Гончарюк Мария , Ботнаренко Пантелимон
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Перспективные гетерозисные гибриды поликросс F1 Lavandula angustifolia Mil.
Машковцева Светлана1 , Гончарюк Мария1 , Kulciţki Veaceslav2 , Балмуш Зинаида1 , Sîrbu Tatiana2 , Ботнаренко Пантелимон1
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(316) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Contribuţii în ameliorarea roiniţei
Butnaraş Violeta , Cotelea Ludmila , Maşcovţeva Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Germinarea seminţelor la speciile de plante medicinale cultivate
Botnarenco Pantelimon , Butnaraş Violeta , Cotelea Ludmila , Maşcovţeva Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The biodiversity of Lavandula angustifolia MILL. F1 hybrids
Gonceariuc Maria , Maşcovţeva Svetlana , Butnarash Violeta , Balmush Zinaida
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(27) / 2011 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 15 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новый исходный селекционный материал Лаванды Узколисной
Машковцева Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 11 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Particularităţile descendenţilor generativi ai Lavandinului
Botnarenco Pantelimon , Ciudac Serghei , Brânzilă Ion , Cotelea Ludmila , Butnaraş Violeta , Maşcovţeva Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 1. 2010. Chișinău. .
Disponibil online 21 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Количественные признаки у гибридов поликросс Lavandula Angustifolia Mill
Машковцева Светлана
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(310) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1096
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 39 of 39