IBN
Закрыть
Jelezneac Tamara
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 28. Publicaţii peste hotare - 11.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 24
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 10

2023 - 3

Capacitatea de producţie la Passiflora incarnata L. în anul III de vegetaţie
Vornicu Zinaida , Jelezneac Tamara , Baranova Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capacitatea de producţie la Passiflora incarnata L. în anul III de vegetaţie
Vornicu Zinaida , Jelezneac Tamara , Baranova Natalia , Ivanţova Irina
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительный анализ производственных показателей образцов мяты в различные по метеоусловиям годы
Железняк Тамара , Баранова Наталья , Ворнику Зинаида
Институт генетики, физиологии и защиты растений, ГУМ
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 7

Biology of plants and total carotenoids in plant products of Cassia occidentalis L. species grown in the climate conditions of the Republic of Moldova
Calalb Tatiana1 , Fursenco Cornelia1 , Zheleznyak T.2 , Lișan Maria1 , Chisnicean Lilia2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Промислова фармація — реалії та перспективи присвяченої 80-річчю від дня народження професора В.І. Чуєшова
2022. Kharkiv. .
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa utilizării foliei agryl în crearea materialului săditor de plante aromatice şi medicinale
Vornicu Zinaida , Jelezneac Tamara , Baranova Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea caracterelor cantitative la hibrizi F1 de Salvia sclarea L., în primul an de vegetație
Cotelea Ludmila , Balmuş Zinaida , Gonceariuc Maria , Butnaraş Violeta , Botnarenco Pantelimon , Jelezneac Tamara
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Producția de fructe și semințe la Passiflora incarnata L. în funcție de anul de vegetație
Jelezneac Tamara , Vornicu Zinaida , Baranova Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of the non-menthol direction mint collection genotypic diversity
Zheleznyak T. , Baranova Natalia , Vorniku Z.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The selection and evaluation of promising forms of Sesamum indicum L
Chisnicean Lilia , Zheleznyak T. , Vorniku Z.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Symposium of Agriculture and Food engineering
2022. Iași, România. ISSN 1454-7414.
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы иcпользования трех видов семейства Cucurbitaceae из коллекции ИГФЗР Молдовы
Кисничан Лилия , Железняк Тамара
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)
Editia 6, Vol.1. 2022. Круты, Украина. .
Disponibil online 5 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 11

Aspecte curative și semiologice ale unor specii oleaginoase studiate în Institutul de Genetică Fiziologie și Protecția Plantelor
Chisnicean Lilia , Jelezneac Tamara , Vornicu Zinaida
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capacitatea de producţie la Satureja montana L. în dependenţă de longevitatea plantaţiei
Vornicu Zinaida , Jelezneac Tamara , Baranova Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterizarea fitochimică și studiul conținutul și compoziția chimică al uleiului volatil la unele specii aromatice
Jelezneac Tamara , Vornicu Zinaida , Baranova Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cелекция перспективных форм у Sesamum Indicum L. в Институте Генетики, Физиологии и защиты растений
Кисничан Лилия , Железняк Тамара , Ворнику Зинаида , Иванцова И.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі
Ediția 6. 2021. Умань. .
Disponibil online 2 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea dinamicii caracterilor de producție la Dracocephalum moldavica L.
Jelezneac Tamara , Vornicu Zinaida
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea eficienții procedeelor de intensificare a culturii mătăciunii
Jelezneac Tamara , Vornicu Zinaida
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii de producţie la Passiflora Incarnata L. în condiţiile Republicii Moldova
Vornicu Zinaida , Jelezneac Tamara , Baranova Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quality variation of the moldovan Origanum vulgare L. Ssp. vulgare L. and origanum vulgare L. ssp. hirtum (link) ietsw. varieties in drought conditions
Gonceariuc Maria1 , Muntean Mircea2 , Butnarash Violeta1 , Duda Marcel Matei 2 , Benea Anna3 , Zheleznyak T.1 , Vorniku Z.1 , Cotelea Ludmila1 , Botnarenco Pantelimon1
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Agriculture (Switzerland)
Vol. 11, / 2021 / ISSN - / ISSNe 2077-0472
Disponibil online 2 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surse genetice de mentă tradiţionale și noi din colecţie
Vornicu Zinaida , Baranova Natalia , Jelezneac Tamara
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte biologice la introducerea speciei Sideritis Scardica Griseb. în Republica Moldova
Chisnicean Lilia1 , Jelezneac Tamara1 , Colţun Maricica2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Romanian Ethnopharmacology on its 20th Anniversary
R. 2021. Șirnea. .
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение генотипического разнообразия коллекции мяты нементольного направления
Железняк Тамара , Баранова Наталья , Ворнику Зинаида
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3. 2021. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-46-5.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Indicii de producție la satureja montana L. În funcție de precocitate
Vornicu Zinaida , Jelezneac Tamara , Baranova Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obținerea materiei prime farmaceutice la mătăciune (dracocephalum moldavica)
Jelezneac Tamara , Vornicu Zinaida
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Sesiunea de comunicări științifice „D. Brandza”
Ediția 26, R. 2020. București. .
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние некоторых агрофитотехнических факторов на продуктивность змееголовника молдавского (Dracocephalum moldavica L.)
Железняк Тамара , Ворнику Зинаида , Баранова Наталья
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Evaluarea eficienței tehnologiei cu două coase la Passiflora incarnata L. În primul an de vegetaţie
Jelezneac Tamara , Baranova Natalia , Vornicu Zinaida
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение хозяйственных признаков у чабера горного (Satureja montana L.) При различных способах инициирования посадок
Железняк Тамара , Ворнику Зинаида , Баранова Наталья
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Семенное и вегетативное размножение чабера горного (Satureja Montana L.)
Железняк Тамара , Ворнику Зинаида
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Продуктивные качества чабера горного (Satureja montana L.) ‘Альфа-14’
Железняк Тамара , Ворнику Зинаида
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a IV-a. 2018. Kiev. .
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Utilizarea foliei AGRYL la producerea materialului săditor de plante aromatice
Jelezneac Tamara , Vornicu Zinaida , Roşca Nina , Baranova Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Dinamica unor caracteristici a materiei prime la oregano în ontogeneză și la conservare
Musteaţă Grigore , Vornicu Zinaida , Jelezneac Tamara
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Calitățile productive ale materialului săditor vegetativ și generativ la cimbrul de munte (Satureja montana L.)
Musteaţă Grigore , Jelezneac Tamara , Vornicu Zinaida , Timciuc Constantin , Roşca Nina , Baranova Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 1(79) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The new varieties of aromatic plants
Musteatsa Grigore , Roşca Nina , Timciuc Constantin , Zheleznyak T. , Vorniku Z. , Baranova Natalia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10, R. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To the morphological elements share of harvestin production essential oil at hyssop
Roşca Nina , Musteatsa Grigore , Baranova Natalia , Vorniku Z. , Zheleznyak T. , Timciuc Constantin
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Revista Botanică
Nr. 2(11) / 2015 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 26 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viability in time of seeds of some aromatic and medicinal plants
Musteatsa Grigore , Roşca Nina , Zheleznyak T. , Timciuc Constantin , Vorniku Z. , Baranova Natalia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10, R. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Producția la mătăciune (Dracocephalum Moldavica L.) În funcție de epoca de recoltare
Musteaţă Grigore1 , Jelezneac Tamara1 , Timciuc Constantin1 , Vornicu Zinaida1 , Roşca Nina1 , Baranova Natalia1 , Melnic Angela2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surse noi de perspectivă de arome mentolice
Roşca Nina , Musteaţă Grigore , Timciuc Constantin , Baranova Natalia , Jelezneac Tamara , Vornicu Zinaida
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The segregation of generative descendants of perennial savory (Satureja montana L.).
Musteatsa Grigore , Timciuc Constantin , Vorniku Z. , Zheleznyak T. , Roşca Nicolae , Baranova Natalia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Revista Botanică
Nr. 1(8) / 2014 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The share of morphological elements of the harvestin the production of hyssopessential oil
Roşca Nina , Musteaţă Grigore , Baranova Natalia , Timciuc Constantin , Vornicu Zinaida , Jelezneac Tamara
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-62-370-4.
Disponibil online 20 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Metode de producere a materialului saditor de cimbru de munte (Satureja Montana L.)
Musteaţă Grigore1 , Jelezneac Tamara1 , Timciuc Constantin1 , Vornicu Zinaida1 , Melnic Angela2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Plant extracts with perspectives for cosmetic industry
Timciuc Constantin , Zheleznyak T. , Vorniku Z.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения, Тезисы
2011. Новый Свет. ISBN 978-966-96879-6-8.
Disponibil online 29 September, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul comparativ al soiurilor de trandafir (Rosa Damascena Mill.) La conţinut şi producţie de concret
Timciuc Constantin , Jelezneac Tamara , Vornicu Zinaida , Botnarenco Pantelimon
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Soiuri de mentă cu diferite arome şi destinaţii
Roşca Nina , Musteaţă Grigore , Baranova Natalia , Vornicu Zinaida , Jelezneac Tamara
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 1. 2010. Chișinău. .
Disponibil online 21 June, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Calitatea materiei prime de gălbenele (Calendula Officinalis L.) în funcţie de invoalta rea antodiilor
Brânzilă Ion , Vornicu Zinaida , Jelezneac Tamara , Rusu Ludmila , Baranova Natalia
Filiala din Cahul a Institutului de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg
Mediul Ambiant
Nr. 3(27) / 2006 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 43 of 43