IBN
Закрыть
Botnarenco Pantelimon
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 27. Publicaţii peste hotare - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 24
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 1

Variaţia conţinutului de ulei esenţial la hibrizii de L.Angustifolia
Бутнараш Виолета , Балмуш Зинаида , Котеля Людмила , Ботнаренко Пантелимон
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Crearea, testarea şi evaluarea în CCC a soiurilor - clone de Lavandula angustifolia mill
Butnaraş Violeta , Balmuş Zinaida , Gonceariuc Maria , Cotelea Ludmila , Botnarenco Pantelimon , Vornicu Zinaida
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea caracterelor cantitative la hibrizi F1 de Salvia sclarea L., în primul an de vegetație
Cotelea Ludmila , Balmuş Zinaida , Gonceariuc Maria , Butnaraş Violeta , Botnarenco Pantelimon , Jelezneac Tamara
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genotypes of s. Sclarea establishment of essential oil
Cotelea Ludmila , Gonceariuc Maria , Balmush Zinaida , Butnarash Violeta , Botnarenco Pantelimon
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Manifestarea heterozisului la hibrizi F1 de Salvia sclarea L.
Cotelea Ludmila , Gonceariuc Maria , Butnaraş Violeta , Botnarenco Pantelimon
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile germinaţiei seminţelor de plante medicinale şi aromatice, cultivate în câmp deschis
Botnarenco Pantelimon , Butnaraş Violeta , Cotelea Ludmila , Urecheanu Natalia , Ungurean Ana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performanţele soiurilor-clone de lavandă (Lavandula angustifolia Mill.)
Butnaraş Violeta , Gonceariuc Maria , Balmuş Zinaida , Botnarenco Pantelimon
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quality variation of the moldovan Origanum vulgare L. Ssp. vulgare L. and origanum vulgare L. ssp. hirtum (link) ietsw. varieties in drought conditions
Gonceariuc Maria1 , Muntean Mircea2 , Butnarash Violeta1 , Duda Marcel Matei 2 , Benea Anna3 , Zheleznyak T.1 , Vorniku Z.1 , Cotelea Ludmila1 , Botnarenco Pantelimon1
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Agriculture (Switzerland)
Vol. 11, / 2021 / ISSN - / ISSNe 2077-0472
Disponibil online 2 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Balsam, the efficiently variety of Salvia sclarea l. (Clary sage)
Gonceariuc Maria , Balmush Zinaida , Cotelea Ludmila , Botnarenco Pantelimon , Butnarash Violeta , Maşcovţeva Svetlana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași, România. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Evaluarea caracterelor productive la soiuri de trandafir aromatic (Rosa damascena x Rosa gallica)
Botnarenco Pantelimon
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medicinal and aromatic plant varieties resistant to drought
Gonceariuc Maria , Cotelea Ludmila , Balmush Zinaida , Butnarash Violeta , Maşcovţeva Svetlana , Botnarenco Pantelimon
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(35) / 2019 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul caracterelor cantitative la hibrizi F1 de diferite tipuri de salvia SCLAREA L.
Cotelea Ludmila , Gonceariuc Maria , Balmuş Zinaida , Butnaraş Violeta , Botnarenco Pantelimon
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Diversitatea conţinutului şi componenţei uleiului esenţial la hibrizi F1 de Lavandula angustifolia MILL.
Gonceariuc Maria , Butnaraş Violeta , Maşcovţeva Svetlana , Balmuş Zinaida , Cotelea Ludmila , Botnarenco Pantelimon
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea caracterelor cantitative la hibrizi F4 - F5 de Salvia Sclarea L.
Cotelea Ludmila , Gonceariuc Maria , Balmuş Zinaida , Butnaraş Violeta , Maşcovţeva Svetlana , Botnarenco Pantelimon
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea conţinutului si componenţei uleiului esenţial la hibrizi F1 de Lavandula Angustifolia mill
Gonceariuc Maria , Maşcovţeva Svetlana , Butnaraş Violeta , Botnarenco Pantelimon , Balmuş Zinaida , Cotelea Ludmila
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variability of content and chemical composition of the essential oils with heterosis effect in hybrids of Lavandula angustifolia Mill
Gonceariuc Maria , Butnarash Violeta , Maşcovţeva Svetlana , Balmush Zinaida , Cotelea Ludmila , Botnarenco Pantelimon
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(34) / 2018 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проявление эффекта гетерозиса у гибридов F1 Lavandula Angustifolia mill. В соотношении к отцовским формам
Машковцева Светлана , Гончарюк Мария , Балмуш Зинаида , Бутнараш Виолета , Котеля Людмила , Ботнаренко Пантелимон
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Новый селекционный материал лаванды узколистной (Lavandula Angustifolia Mill.) для выведения перспективных сорто – клонов
Машковцева Светлана , Бутнараш Виолета , Ботнаренко Пантелимон
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Наследуемость количественных признаков материнской формы у поликросс гибридов F1 Lavandula Angustifolia Mill.
Машковцева Светлана , Гончарюк Мария , Ботнаренко Пантелимон
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Создание и исследование селекционного исходного материала наперстянки шерстистой (Digitalis Lanata Ehrh.) в условиях центральной зоны Молдовы
Ботнаренко Пантелимон , Машковцева Светлана , Бутнараш Виолета , Котеля Людмила
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Фундаментальные и прикладные исследования в биоорганическом сельском хозяйстве России, СНГ и ЕС
Vol.1. 2016. Большие Вяземы. ISBN 978-5-98467-015-9.
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 36