IBN
Закрыть

64Publicaţii

582Descărcări

46368Vizualizări

Munteanu Andrei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 34. Publicaţii la conferinţe din RM - 22. Publicaţii peste hotare - 7.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 17
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 15
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 6
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 22
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 3

Evoluția populației raței-cu-cap-castaniu (Aythya ferina, Linnaeus, 1758) în ecosistemele acvatice din interfluviul Nistru-Prut în ultimii 60 de ani
Munteanu Andrei , Savin Anatolie , Zubcov Nicolai , Paladi Viorica
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(346) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța structurii și stabilității ecosistemelor în contextul relațiilor biocenotice și a menținerii diversității comunităților de mamifere
Sîtnic Veaceslav , Savin Anatolie , Munteanu Andrei , Caraman Natalia
Institutul de Zoologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulnerability of avifauna in the lower Prut Basin (Republic of Moldova) to climate change
Begu Adam1 , Paladi Viorica2 , Munteanu Andrei3
1 Institute of Ecology and Geography,
2 Lower Prut Scientific Reserve,
3 Institute of Zoology
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional „Dimitrie Cantemir”
Ediția 42. 2022. Iași, România. .
Disponibil online 8 November, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Ecologia rozătoarelor mici
Munteanu Andrei, Savin Anatolie , Sîtnic Veaceslav , Larion Alina , Nistreanu Victoria
1 Institutul de Zoologie,
Chişinău, 2021 / ISBN 978-9975-3477-5-4
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția avifaunei zonei umede Ramsar „Lacurile Prutului de Jos” în ultimii 50 de ani
Munteanu Andrei1 , Paladi Viorica12 , Zubcov Nicolai1
1 Institutul de Zoologie,
2 Rezervaţia Naturală de Stat „Prutul de Jos”
Zonele umede - valori perene cu rol vital pentru omenire
2021. Slobozia Mare. ISBN 978-9975-72-598-9.
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale structurii comunităților de mamifere din districtul bazinului hidrografic Nistru în cadrul Republicii Moldova
Sîtnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Savin Anatolie , Munteanu Andrei , Caraman Natalia , Caldari Vladislav
Institutul de Zoologie
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Castorul (Сastor fiber L., Сastoridae) în Rezervația „Prutul de Jos”, Republica Moldova
Munteanu Andrei1 , Paladi Viorica2 , Cassir Polina2
1 Institutul de Zoologie,
2 Rezervaţia Naturală de Stat „Prutul de Jos”
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 32(45) / 2020 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la cunoașterea biodiversității, structurii și stabilității comunităților de mamifere din bazinul fl. Nistru
Sîtnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Savin Anatolie , Munteanu Andrei
Institutul de Zoologie
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. ISBN XXXXXXXXXXXXXX.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preferințele passeriformelor în zona de ecoton și în ecosistemele adiacente de pădure și luncă.
Munteanu Andrei , Zubcov Nicolai
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura comunităților de rozătoare mici (Rodentia, Muridae, Cricetidae) în condițiile modificărilor antropice și schimbărilor climatice în Republica Moldova.
Sîtnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Munteanu Andrei , Savin Anatolie
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Diversitatea și starea adaptivă a passeriformelor zonei de ecoton ”pădure-luncă” și a ecosistemelor adiacente
Munteanu Andrei , Zubcov Nicolai , Buciuceanu Ludmila
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Structura ecologică a populației speciei Cricetulus migratorius (Pallas, 1773) la limita de vest a arealului.
Munteanu Andrei , Savin Anatolie , Sîtnic Veaceslav , Zubcov Nicolai
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura și diversitatea comunităților de rozătoare sub impactul transformărilor socio-umane și schimbărilor climatice din Republica Moldova
Sîtnic Veaceslav , Munteanu Andrei , Savin Anatolie , Nistreanu Victoria , Larion Alina
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О внутривидовых взаимоотношениях в популяции Apodemus Sylvaticus Linnaeus зооценозов Молдовы
Чемыртан Нелли , Мунтяну Андрей , Нистряну Виктория , Larion Alina
Институт Зоологии
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 24 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разнообразие и плотность птиц в различных древесно-кустарниковых биотопах
Мунтяну Андрей , Зубков Н. , Бучучяну Людмила , Богдя Лариса , Сокиркэ Наталья
Институт Зоологии
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Influenţa vremii anomale de primăvară asupra avifaunei parcurilor mun. Chişinău
Munteanu Andrei , Zubcov Nicolai , Buciuceanu Ludmila , Bogdea Larisa , Sochircă (Vasilașcu) Natalia
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscurile populaţionale ale speciei Ciconia ciconia în condiţiile modificărilor antropice şi schimbării climei în Republica Moldova.
Munteanu Andrei , Zubcov Nicolai , Bogdea Larisa , Sochircă (Vasilașcu) Natalia , Buciuceanu Ludmila , Jurminschi Serghei , Crudu Vasile
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-24. Vizualizări-815
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Об ориентировочно -исследовательском поведении Apodemus uralensiis в экотонном сообществе мышевидных грызунов Молдовы
Чемыртан Нелли , Мунтяну Андрей , Нистряну Виктория , Larion Alina
Институт Зоологии АН РМ
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

About the evolution of hollow-nesting birds in the Republic of Moldova
Munteanu Andrei , Zubcov Nicolai , Bogdea Larisa , Buciuceanu Ludmila
Institute of Zoology ASM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 12 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Current status and distribution of the species Cygnus olor (Gmelin,1789) in Moldova
Munteanu Andrei , Zubcov Nicolai , Bogdea Larisa
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 12 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea avifaunei în diferite zone de ecoton şi habitatele adiacente din zona Codrilor Centrali
Bogdea Larisa , Munteanu Andrei , Zubcov Nicolai , Buciuceanu Ludmila
Institutul de Zoologie al AŞM
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 4 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Comparative analysis of male behaviour in two sibling species Microtus arvalis Pall. and Microtus rossiaemeridionalis Ogn. (Rodentia, Cricetidae)
Cemîrtan Nelli , Munteanu Andrei , Nistreanu Victoria , Sytnic Veaceslav , Larion Alina
Institute of Zoology ASM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(31) / 2015 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile biologice şi evoluţia populaţiei raţei roşii (Aythya nyroca) in bazinele acvatice interfluviale Nistru-Prut
Munteanu Andrei , Cojan Constantin , Bogdea Larisa
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 June, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura şi diversitatea comunităţilor de rozătoare mici în terenurile neprelucrate din zona centrală a Republicii Moldova
Sîtnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Munteanu Andrei , Savin Anatolie , Postolachi Vladislav , Chihai Nina
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(327) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 December, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-909
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 9

Dinamica sezonieră în aspectul prevernal a anatidelor din cursul inferior al Râului Prut
Cojan Constantin , Bogdea Larisa , Munteanu Andrei , Sochircă (Vasilașcu) Natalia
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribuţia biotopică şi raportul speciilor mus spicilegus şi mus musculus în agrobiocenoze
Munteanu Andrei , Larion Alina , Savin Anatolie , Sytnic Veaceslav , Nistreanu Victoria
Institute of Zoology ASM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 8 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecosystem anthropization – new nesting sites for birds
Vasilashcu Natalia , Bogdea Larisa , Munteanu Andrei , Buciuceanu Ludmila , Zubcov Nicolai
Institute of Zoology ASM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(30) / 2014 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O конкурентном и ориентировочно-исследовательском  поведении видовдвойников microtus arvalis pall. microtus rossiaemeridionalis ogn. (Rodentia, Cricetidae) в агроценозах Молдовы
Чемыртан Нелли , Мунтяну Андрей , Сытник Вячеслав , Нистряну Виктория , Larion Alina
Институт Зоологии АН РМ
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the state of rare and endangered diurnal birds of prey in Moldova
Zubcov Nicolai , Munteanu Andrei , Crudu Vasile , Bogdea Larisa , Vasilashcu Natalia
Institute of Zoology ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(322) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-2292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele pronosticuri previzibile ale oscilaţiei efectivului numeric al speciei microtus arvalis (Rodentia, Cricetidae) în Republica Moldova .
Sîtnic Veaceslav , Munteanu Andrei , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Savin Anatolie
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 8 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulnerabilitatea animalelor terestre la schimbarea climei
Munteanu Andrei , Derjanschi Valeriu , Zubcov Natalia , Ţurcanu Valentina , Bogdea Larisa , Nistreanu Victoria , Sochircă (Vasilașcu) Natalia
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 24 April, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-1003
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К оценке орнитологической обстановки на Кишиневском аэродроме и о безопасности полётов воздушных судов
Зубков Н.1 , Мунтяну Андрей1 , Богдя Лариса1 , Тимошенко А.2 , Абдулова О.2 , Бучучяну Людмила1 , Журминский Сергей1 , Круду В.1 , Сокиркэ Наталья1
1 Институт Зоологии АН РМ,
2 Международный Аэропорт Кишинэу
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 14 May, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-1032
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые особенности экологии мелких млекопитающих г. Кишинева
Тихонов И.1 , Мунтяну Андрей2 , Успенская И.2 , Коновалов Ю.2 , Бурлаку В.3 , Caraman Natalia23 , Нистряну Виктория2 , Тихонова Г.1 , Котенкова Елена 1
1 Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук ,
2 Институт Зоологии АН РМ,
3 Национальный центр общественного здоровья
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 24 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Contributions of studying the nesting of collared flycatcher (ficedula albicollis) in the central codrii
Munteanu Andrei , Bogdea Larisa , Buciuceanu Ludmila
Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecological aspects regarding the mating and nesting periods of great cormorant (Phalacrocorax carbo) in the lower Prut river
Bogdea Larisa1 , Cojan Constantin1 , Gache Carmen2 , Munteanu Andrei1 , Zubcov Nicolai1
1 Institute of Zoology ASM,
2 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 20 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the state of rare and endangered species of prey birds in Moldova
Zubcov Nicolai , Munteanu Andrei , Crudu Vasile , Bogdea Larisa , Vasilashcu Natalia
Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile ecologice ale speciei Microtus arvalis (Rodentia, Cricetidae) in condiţiile aridităţii sporite
Sîtnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Savin Anatolie , Larion Alina , Munteanu Andrei , Cemîrtan Nelli
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(319) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Role of terrestrial vertebrates in number regulation of pests in agrarian ecosystems of central zone of Moldova
Savin Anatolie , Nistreanu Victoria , Munteanu Andrei , Tsurcan Vladimir , Sytnic Veaceslav , Larion Alina
Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Comportamentul antagonist la specia Mus spicilegus Petenyi 1882 (Rodentia, Muridae)
Larion Alina , Munteanu Andrei , Nistreanu Victoria , Cemîrtan Nelli , Savin Anatolie , Sîtnic Veaceslav , Caraman Natalia
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(318) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1064
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Specificul compoziţiei rezervelor de hrană la Mus Spicilegus Petenyi, 1882 (Rodentia, Muridae) în Republica Moldova
Larion Alina , Munteanu Andrei , Nistreanu Victoria , Savin Anatolie , Sîtnic Veaceslav , Corcimaru Nicolae
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(315) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-921
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 6

Aspecte privind fenologia şi reproducerea speciilor de Ciconiiformes (Aves ) din bazinul Prutului inferior
Cojan Constantin , Munteanu Andrei , Bogdea Larisa
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 2(50) / 2010 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-906
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data on spatial-temporal structure of Apodemus uralensis PALL. (Rodentia: Muridae) populations in agrocoenoses
Cemîrtan Nelli , Munteanu Andrei , Savin Anatolie , Nistreanu Victoria , Larion Alina
Institute of Zoology ASM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(26) / 2010 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 15 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenologia, distribuţia spaţială şi comportamentul reproductiv a speciilor genului Sylvia (Sylviidae) în ecosisteme naturale şi antropizate
Bogdea Larisa , Munteanu Andrei
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(312) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the monitoring of saker falcons nesting in the Republic of Moldova
Munteanu Andrei , Zubcov Nicolai , Tsurcan Vladimir , Ragyov Dimitar
Institute of Zoology ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(310) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-1015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponta şi succesul reproductiv la speciile genurilor Sylvia şi phylloscopus (Sylviidae)
Bogdea Larisa , Munteanu Andrei , Zubcov Natalia , Sochircă (Vasilașcu) Natalia , Buciuceanu Ludmila
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 12(25) / 2010 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urbanisation, adaptation process of birds populations to urban environment
Vasilashcu Natalia , Munteanu Andrei , Zubcov Natalia , Bogdea Larisa , Buciuceanu Ludmila
Institute of Zoology ASM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(26) / 2010 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 15 November, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Biotopic distribution of urban bird fauna in the reproductive period
Vasilashcu Natalia , Munteanu Andrei
Institute of Zoology ASM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 25 / 2009 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica populaţiilor şi particularităţile comportamentale de migraţie a păsărilor acvatice şi semiacvatice din bazinul Prutului inferior
Cojan Constantin , Munteanu Andrei
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(309) / 2009 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 September, 2016. Descarcări-22. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientation – exploratory behaviour of the main small rodent species inhabiting the agroecosystems
Munteanu Andrei , Cemîrtan Nelli , Savin Anatolie , Nistreanu Victoria
Institute of Zoology ASM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 25 / 2009 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 4

Cultivarea speciei melcului viţei-de-vie Helix Pomatia L. în melcării de tip deschis
Andreev Nadejda , Toderaş Ion , Munteanu Andrei , Rotaru Ala
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(304) / 2008 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-1040
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 64