IBN
Закрыть
Şincarenco Irina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 11.
Teze/Rezumate în culegeri - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 11

2023 - 1

Opțiuni de apreciere a sensibilității mecanice algice la pacienți cu dereglări temporomandibulare
Bordeniuc Gheorghe , Lacusta Victor , Fala Valeriu , Şincarenco Irina , Cereş Victoria , Gîlea Angela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 19 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Auricular massage for patients with masticatory myofascial pain
Bordeniuc Gheorghe , Lacusta Victor , Fala Valeriu , Şincarenco Irina , Gîlea Angela , Cereş Victoria
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 16 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The frequency and expression of Frank’s earlobe sign in patients with COVID-19
Şincarenco Irina , Lacusta Victor , Bordeniuc Gheorghe , Gîlea Angela , Cereş Victoria
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 18 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Респираторный экстрапульмонарный туберкулез: клиника, диагностика и лечебно-оздоровительные меры
Тудор Елена1 , Болотникова Валентина1 , Брумару Альбина1 , Московчук А.1 , Шинкаренко И.2 , Аксентий Е.И. 1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 32. 2022. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецидивы туберкулеза легких у лиц, страдающих алкоголизмом
Тудор Елена1 , Болотникова Валентина1 , Брумару Альбина1 , Московчук А.1 , Шинкаренко И.2 , Аксентий Е.И. 1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 32. 2022. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хроническая обструктивная болезнь легких: динамика статистических показателей смертности в Республике Молдова
Московчук А.1 , Тудор Елена1 , Круду П.2 , Болотникова Валентина1 , Шинкаренко И.3 , Томша А.2 , Брумару Альбина1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Национальное Агентство Общественного Здоровья,
3 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 32. 2022. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Fondatorul școlii științifice de medicină alternativă și complementară. Academicianul Victor LACUSTA la 70 de ani
Ghidirim Gheorghe , Cereş Victoria , Gîlea Angela , Şincarenco Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные особенности эпидемиологии бронхиальной астмы взрослого населения Республики Молдова
Московчук А.1 , Тудор Елена1 , Шинкаренко И.2 , Болотникова Валентина1 , Круду П.3 , Томша А.3 , Курьев С.3 , Наливайко Н.21 , Скалецкая В.1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
3 Национальное Агентство Общественного Здоровья
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 31. 2021. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Acupunctura auriculară la pacienții cu astm bronșic și dereglări anxioase
Şincarenco Irina , Lacusta Victor , Cereş Victoria , Gîlea Angela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acupunctura auriculară și indicii neurochimici ai activității convulsive
Gîlea Angela , Lacusta Victor , Cereş Victoria , Şincarenco Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuberculoza și alte afecțiuni ale plămânilor la vârstnici și la bătrâni: datele publicațiilor științifice și ale observațiilor personale
Iavorschi Constantin12 , Alexandru Sofia1 , Tudor Elena1 , Bolotnicova Valentina1 , Brumaru Albina1 , Moscovciuc Ana1 , Corloteanu Andrei1 , Cula Eugenia1 , Şincarenco Irina2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(86) / 2020 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пожилой больной хронической о обструктивной болезнью легких: особенности и возможности современной реабилитации и вторичной профилактики
Московчук А.1 , Тудор Елена1 , Болотникова Валентина1 , Шинкаренко И.2
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 30. 2020. Москва. ISBN 978-5-901450-19-2.
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Bolile cronice netransmisibile pulmonare şi combaterea lor în Republica Moldova ca un deziderat al timpului.
Moscovciuc Ana1 , Crudu Petru2 , Luchian Mihai3 , Şincarenco Irina4 , Tomșa Anastasia2 , Curiev Stela2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
3 Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă,
4 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bronhopneumopatia obstructivă cronica: interconexiunea genelor candidate ACE cu manifestări clinice de boală (sinteza de literatură).
Moscovciuc Ana1 , Simionica Iurie1 , Scaleţchi Valentina1 , Şincarenco Irina2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 7 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structure and epidemiological features of pulmonary infiltrates in the Republic of Moldova
Yavorskiy Konstantin , Moskovchuk Ana F. , Bolotnicova Valentina , Korlotyanu Andrei A. , Brumaru Albina , Şincarenco Irina
Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные особенности и тенденции в эпидемиологии пневмоний взрослого населения Республики Молдова
Московчук А.1 , Круду П.2 , Шинкаренко И.3 , Томша А.2 , Курьев С.2 , Прокопишина Л.1 , Ротару-Лунгу К.1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Национальный Центр Менеджмента Здравоохранения,
3 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 29. 2019. Москва. ISBN 978-5-901450-18-5.
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хронические неинфекционные и инфекционные заболевания легких: современные масштабы проблемы в Республике Молдова
Яворский Константин12 , Московчук А.1 , Болотникова Валентина1 , Корлотяну А.1 , Брумару А.1 , Шинкаренко И.2
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 29. 2019. Москва. ISBN 978-5-901450-18-5.
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Проблема легочных заболеваний и современная модель фтизиопульмонологической помощи, ориентированная на нужды людей в Республике Молдова
Яворский Константин12 , Александру София1 , Болотникова Валентина1 , Шинкаренко И.2 , Московчук А.1 , Наливайко Н.1 , Доника А.1 , Корлотяну А.1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 28. 2018. Москва. .
Disponibil online 16 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Metoda reflexo-bruxism-reglatoare: eficienţa în funcţie de nivelul stresului emoţional
Lacusta Victor , Cereş Victoria , Gîlea Angela , Şincarenco Irina , Fala Paula
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность лечебно-профилактических методов при респираторных заболеваниях у детей и подростков в Республике Молдова на основе междисциплинарной интеграции
Яворский Константин1 , Шинкаренко И.1 , Яворская Эльвира1 , Болотникова Валентина2 , Московчук А.2 , Брумару Альбина2
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 27. 2017. Москва. ISBN 978-5-901450-16-1.
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Гомеопатические препараты в терапии острого бронхита с продуктивным кашлем
Шинкаренко И.
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 26. 2016. Москва. .
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эпидемиология и альтернативные подходы к профилактике и терапии аллергического ринита
Шинкаренко И.
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 26. 2016. Москва. .
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Trainingul cognitiv la persoanele cu edentaţie parţială şi dereglări cognitive
Lacusta Victor , Savocikin Rita , Cereş Victoria , Gîlea Angela , Şincarenco Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-992
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea diagnostică a indicilor potenţialului evocat cognitiv P300 la pacienţi cu edentaţie parţială
Lacusta Victor , Savocikin Rita , Cereş Victoria , Gîlea Angela , Şincarenco Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-1080
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Profilaxia nonfarmacologică a reacţiilor vegetativ-viscerale la pacienţii cu astm bronşic meteovulnerabili
Şincarenco Irina , Cereş Victoria , Gîlea Angela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistematizarea efectelor adverse ale stimulării transcraniene şi transvertebrale directe cu curent continuu
Lacusta Victor , Boţolin Pavel , Cereş Victoria , Gîlea Angela , Şincarenco Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-1180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Patternurile structurilor cerebrale implicate în generarea undelor teta la bolnavii cu migrenă şi sincope vasovagale (aspecte neurofiziologice şi terapeutice)
Lacusta Victor , Corcea Galina , Cereş Victoria , Gîlea Angela , Boţolin Pavel , Şincarenco Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-1097
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Acupunctura modernă: clasificarea contraindicaţiilor
Lacusta Victor , Boţolin Pavel , Cereş Victoria , Gîlea Angela , Şincarenco Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-934
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 28 of 28