IBN
Закрыть
Zgardan-Crudu Aliona
Cuvinte-cheie (92): term (4), textbook (2), dictionary (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
Cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 1. Cărţi publicate în RM
  • 1.1.Monografii - 1
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16

2023 - 5

Împrumuturi recente în limba română din limba engleză
Cozari Ana , Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme și soluții în știința contemporană
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-798-8.
Disponibil online 27 October, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cromonime în expresii frazeologice
Reaboi Olivia , Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme și soluții în știința contemporană
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-798-8.
Disponibil online 27 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța activităților interactive pentru însușirea termenilor matematici în ciclul gimnazial de învăţământ
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 22 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentarea termenilor din domeniul matematicii în manualele școlare (clasele a VI-a-a IX-a)
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vasile Bahnaru, Liliana Botnaru, Livia Căruntu-Caraman, Viorica Molea, Maria Onofraş, Tamara Pahomi, Valeriu Sclifos, Lidia Vrabie, Ana Vulpe. Dicţionar explicativ al limbii omâne actuale: cu sinonime, antonime, paronime, exemple. Ediţie în 4 volume. Chişinău: Ştiinţa, 2022
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Philologia
Nr. 1(319) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 May, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Limba și literatura română. Programă pentru examenele naționale de absolvire a gimnaziului
Cosovan Olga , Zgardan-Crudu Aliona , Nastas Svetlana , Jitari Mariana
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Liceul Teoretic „Spiru Haret”, mun. Chişinău,
Chişinău, 2022
Disponibil online 15 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Prezentarea terminologiei din domeniul fizicii în manualele școlare (clasele a VI-a – a IX-a)
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(47) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea culturii comunicării la lecțiile de limbă și literatură română în baza valorificării competenței de comunicare orală
Zgardan-Crudu Aliona1 , Coropceanu Aliona2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(48) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Omagiu distinsului profesor Nicolae Mătcaș
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termeni și sensuri terminologice in dicţionarul explicativ
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Importanţa comunicării didactice pentru formarea competenţelor de comunicare la elevi
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-4-5.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa evoluţiei semantice a lexemelor pentru formarea nomemelor în limba română
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un distins lingvist
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-921
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

20 de ani ai Centrului Editorial Tipografic de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Ilaşcu Iurie , Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(39) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-997
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcția dicționarelor explicative
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O experiență de mobilitate academic
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(39) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Funcţia dicţionarelor explicative
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-1309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metalimbajul dicţionarelor
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Oportunităţi de dezvoltare şi optimizare curriculară pe aria limbă şi comunicare în gimnaziu şi liceu
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-46-323-2.
Disponibil online 23 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Predarea conținuturilor de limbă română în învățământul universitar cu ajutorul TIC
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-1215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul denominativ al limbii versus sistemul ei lexical
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Modalitați de organizare a lexicului limbii române în câmpuri lingvistice
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-240-2.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Paradigmatica unor expresii frazeologice somatice în limba română (care conțin cuvintele inimă, rărunchi rinichi, plămâni, splină, fiere)
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior
Vol.1. 2014. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 19 May, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un dicționar de scos de pe raft, de pus pe masa
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-1387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Realizarea comunicării interculturale în baza modernizării și internationalizării vocabularului limbii române
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 27 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Ana Vulpe : dicţionar explicativ şi etimologic, ediţia a II-a, revăzută şi actualizată
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Intertext
Nr. 1-2(22) / 2012 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-924
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa studiului integrat al disciplinei limba şi literatura română în formarea competenţelor de comunicare în ciclul gimnazial
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-34. Vizualizări-2030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paronimia în cadrul relaţiilor paradigmatice în limba română
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Studierea textului liric - creare şi re-creare a operei artistice
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 7 December, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Motivarea semantică: între ontic şi gnostic
Zgardan-Crudu Aliona , Boz Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trăsături morfo-sintactice ale adverbului
Boz Olga , Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Morfologia limbii române (curs practic) – O carte necesară
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 12(126) / 2005 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-25. Vizualizări-879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 1

Impactul stilistic al utilizării / neutilizării virgulei în text
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 10 / 2004 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 2

Interferenţa dimensiunilor universale ale limbajului uman
Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 2 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnica Secvenţe contradictorii
Zgardan-Crudu Aliona
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(9) / 2001 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-34. Vizualizări-1300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 34 of 34