IBN
Закрыть
Varzari Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole cat. C - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9

2020 - 3

Correlation of the Concepts of "Speech Genre" and "Speech Act" in Modern Pragmalinguistics
Varzari Elena
"Alecu Russo" State University of Balti
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-255-9.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresii și antiexpresii latinești în comunicarea actuală
Varzari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8..
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latin as part of independent academic learning
Varzari Elena
State University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
XI. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Model de optimism şi de exigenţă
Varzari Elena , Manolii Adela
Universitatea de Stat din Moldova
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 16 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omul cetății Limba Română
Varzari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 2(252) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 23 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un instrument modern de promovare a normelor limbii literare: Ghidul electronic interactiv de exprimare corectă în limba română
Druţă Inga1 , Varzari Elena2 , Vieru Lidia1 , Vlas Mariana1
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştereÎn memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Expresii latinești cu funcție de marcare discursivă
Varzari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-48-9..
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Expresivitatea elementelor latineşti în comunicarea ştiinţifică
Varzari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Standardele limbajului ştiinţific şi strategiile de comunicare a ştiinţei
Varzari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Sferele de funcţionare a expresiilor latineşti  nou-formate în limbile moderne
Varzari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Realizarea categoriei coerenţei în scrierea academică a studenţilor
Varzari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(90) / 2015 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un mijloc de comprimare a informaţiei în text – cuvintele înaripate
Varzari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(90) / 2015 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vestimentația militară – un nou domeniu de cercetare științifică
Varzari Elena
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(13) / 2015 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 3 November, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Maximele şi expresiile latineşti – mărci ale modalităţii textuale subiective
Varzari Elena
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Caracterul persuasiv al textului ştiinţific (recenzia textului specializat)
Varzari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(60) / 2012 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 September, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Potenţialul pragmatic al maximelor şi expresiilor latineşti
Varzari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(50) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Aspecte pragmatice ale titlului de text
Varzari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(40) / 2010 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Modalităţi de redare a oralităţii la nivel superfrastic prin intermediul topicii
Varzari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Topică obiectivă –Topică subiectivă: Necesitatea unei delimitări în cronicile româneşti
Varzari Elena
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 1-3(127) / 2006 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

Topica letopiseţelor din perspectivă transfrastică
Varzari Elena
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 12(126) / 2005 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23