IBN
Закрыть
Şaganean Gabriela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9

2023 - 3

  Depicting the character’s traits in the artistic dialogue
Şaganean Gabriela
Moldova State University
50 de ani la USM: Sergiu Pavlicenco
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-668-2.
Disponibil online 22 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The Evolution of Cuisine Terminology across Cultures
Cazacu Parascovia , Şaganean Gabriela
Moldova State University
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The role of dialogue in literary image creation
Pascaru Daniela , Şaganean Gabriela
Moldova State University
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didacticein memoriam Grigore Cincilei cu ocazia aniversării a 95-a de la naștere
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-503-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

  Clinical psychology terminology from a translation perspective
Corcodel Svetlana , Şaganean Gabriela
Moldova State University
Traducerea – act creativ: între știință și artă in honorem Ludmila ZBANȚ, profesor universitar, doctor habilitat cu ocazia aniversării a 65-a de la naștere
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-37-1.
Disponibil online 26 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Eufemismul – componentă indispensabilă a limbajului politic
Şaganean Gabriela
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţii muncii
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-83-8.
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rendering Emotions at the Stylistic Level from English into Romanian
Şaganean Gabriela
Moldova State University
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 9 / 2022 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 1 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The stylistic dimension of the novel To Kill a Mockingbird by Harper Lee
Pascaru Daniela , Şaganean Gabriela
Moldova State University
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-46-739-1 .
Disponibil online 3 June, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Translation dimension of wordplay from english into romanian
Şaganean Gabriela
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(154) / 2022 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-34. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

  Strategies of rendering phraseological units from romanian into english
Şaganean Gabriela
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţei muncii. In Memoriam Tamara Matei
Ediția 4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-893-7.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

  Aspectul emotiv în literatură şi traducerea din limba engleză în limba română
Şaganean Gabriela
Universitatea de Stat din Moldova
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 11 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Semantic analysis of legal terminology from a translation perspective semantic dimension of legal terminology
Şaganean Gabriela
Moldova State University
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 2. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-433-5.
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Strategii de realizare a lucrului individual  în învățământul superior
Pascaru Daniela , Şaganean Gabriela
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(43-44) / 2017 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 21 January, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-1133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Strategii de traducere și de mediere culturală în romanul Acvariul de Victor Suvorov.
Druţă Inga1 , Şaganean Gabriela2
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(110) / 2017 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 12 May, 2018. Descarcări-77. Vizualizări-1702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

  Semantic and pragmatic dimensions of rendering renewable energy terminology from english and romanian
Şaganean Gabriela
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(94) / 2016 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 19 October, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-1128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The difficulties of american slang translation into romanian
Şaganean Gabriela , Pascaru Daniela
Moldova State University
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

  Grammar interference in translating socio-political texts from English into Romanian
Şaganean Gabriela
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(80) / 2014 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 23 September, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-1352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

  Translation techniques used in rendering environment protection terminology
Şaganean Gabriela , Pascaru Daniela
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(70) / 2013 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-1166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

  Aspecte semantico-lexicale ale termi-nologiei din domeniul economic
Şaganean Gabriela
Universitatea de Stat din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 2-a. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-101-76-9.
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

  Creativitatea în procesul de instruire
Şaganean Gabriela , Pascaru Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 1-a. 2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-101-76-9.
Disponibil online 19 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

  Formarea personalităţii prin prisma individualizării
Pascaru Daniela , Şaganean Gabriela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(34) / 2010 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-67. Vizualizări-1398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rrolul temelor pentru acasă în procesul de predare-învăţare
Pascaru Daniela , Şaganean Gabriela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(34) / 2010 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-1199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

  Ioan Papazoglu life and work
Cameneva Zinaida , Şaganean Gabriela
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 6(16) / 2008 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

  Politica lingvistică europeană
Şaganean Gabriela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-923
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 23 of 23