IBN
Закрыть
Roşca Petru Dumitru
Cuvinte-cheie (5): State Medical and Pharmaceutical University“Nicolae Testemitanu” (1), University Education (1), Maternal and Child Health Care (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2012 - 1

Optimizarea exploatării curate şi valorificarea sustenabilă a resurselor naturale (studiu de caz: nisipurile aluvionare aurifere)
Roşca Petru, Marinescu Ioana-Andreea
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economica
Nr. 4(82) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Criza economico-financiară: mecanismul contagiunii şi canalele de transmitere
Roşca Petru, Ţurcanu Adrian
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economica
Nr. 3(73) / 2010 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-41. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile evoluţiei sarcinii, naşterii şi perioadei neonatale în cazul feţilor macrosomi
Melinte Cristina, Dobrioglo Maxim, Roşca Petru, Surguci Mihail, Cardaniuc Corina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul catedrelor de obstetrică şi ginecologie a USMF ”Nicolae Testemiţanu” în dezvoltarea ştiinţei obstetricale şi ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului în Republica Moldova
Paladi Gheorghe, Roşca Petru, Dondiuc Iurie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(48) / 2010 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Hemoragiile obstetricale – Aspecte de conduită
Roşca Petru, Musteaţă Ana, Gaidău Eudochia, Profire Liliana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(21) / 2009 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-36. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Investiţiile în dezvoltarea bazei tehnico - materiale a pieţei petroliere din Moldova
Roşca Petru, Stati Gabriel
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economica
Nr. 1(61) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pierderile reproductive în Republuca Moldova în context cu situaţia demografică actuală
Roşca Petru, Gaidău Eudochia, Friptu Valentin, Roşca Pavel, Musteaţă Ana, Profire Liliana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7