IBN
Закрыть
Ionaş Anatol
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 21.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17

2022 - 5

Procedee lingvistice ale dinamismului semantic
Maidan Doina , Ionaş Anatol
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-413-1 (PDF).
Disponibil online 15 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere culturale și artistice în determinarea semanticii și semnificației simbolice a numelor de culori
Morozanu Cristina , Ionaş Anatol
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-413-1 (PDF).
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semiotica formulelor de salut și adresărilor în limbajul artistic
Ionaş Anatol
Universitatea de Stat din Tiraspol
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun
2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-407-0.
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semiotica metamorfozei personajelor literare
Lupașcu Lidia12 , Ionaş Anatol1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic Măgdăcești
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-413-1 (PDF).
Disponibil online 15 January, 2023. Descarcări-29. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Treizeci de veri
Ionaş Anatol
Universitatea de Stat din Tiraspol
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun
2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-407-0.
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Modalități de exprimare a tonului alb în limbajul artistic eminescian
Cojocari Zinaida , Ionaş Anatol
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-367-7 (PDF).
Disponibil online 3 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notă asupra ediției
Ionaş Anatol
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-367-7 (PDF).
Disponibil online 3 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personajul literar - valențe semiotice
Lupașcu Lidia12 , Ionaş Anatol2
1 Liceul Teoretic Măgdăcești,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-367-7 (PDF).
Disponibil online 3 December, 2021. Descarcări-44. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sugestia cromatică în limbajul artistic sadovenian
Agache-Roșca Cristina , Ionaş Anatol
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-367-7 (PDF).
Disponibil online 3 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Aspecte metodologice ale studierii elementelor de analiză semiotică a textului în manualul clasei a XI-a
Morozanu Cristina , Ionaş Anatol
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamismul semantic al lexicului limbii române
Vrabii Elmira , Ionaş Anatol
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extensiune și restricție semantică
Maidan Doina , Ionaş Anatol
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-41. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile semantico-stilistice ale numelor de culori de ton roșu în limbajul artistic al lui M. Eminescu
Ulinici Elena , Ionaş Anatol
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Corespondenţa semantico-gramaticală dintre frazeologisme şi părţile de vorbire
Certan Ala , Ionaş Anatol
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pleonasmul: abatere şi/sau normă
Vrabii Elmira , Ionaş Anatol
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificantul sonor în limba română
Ciocotoiu-Zamfir Andrei-Constantin1 , Ionaş Anatol2
1 Universitatea din Craiova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Căile de pătrundere a împrumuturilor lexicale în limba română
Vrabii Elmira , Ionaş Anatol
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 67. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legislaţia lingvistică şi problemele însuşirii limbii române de alolingvi
Ionaş Anatol
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Ştiinţe Socio-Umanistice şi Didactica Ştiinţelor Socio-Umanistice
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

 Notă asupra ediţiei
Ionaş Anatol
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abateri lexico-semantice în cadrul cultivării/educării limbii/limbajului
Ionaş Anatol
Universitatea de Stat din Tiraspol
Univers Pedagogic
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-72. Vizualizări-1159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte sociolingvistice în Republica Moldova din perspectivă didactică
Ionaş Anatol
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educarea limbajului şi rolul limbii în educaţie
Ionaş Anatol
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-49. Vizualizări-1339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţional şi modern în didactica limbii şi literaturii române
Ionaş Anatol
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 23 of 23