IBN
Закрыть
Ghilaş Ana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 24.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 2
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 12
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 18

2022 - 6

Memoria culturală biblică în discursul artistic: dimensiuni identitare
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-157-3..
Disponibil online 15 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Memorie culturală și identitate în teatrul contemporan
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proza și teatrul. O viziune scenică a regizorului Alexandru Cozub
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-171-9..
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proza și teatrul.O viziune scenică a regizorului Alexandru Cozub
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14, R. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teatrul radiofonic, formă de comunicare artistică – prolegomene
Alexei Ludmila , Ghilaş Ana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențe artistice și identitare în „Daciada: baladă arhetipală” de Ion Druță
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul naţional de studii culturale:dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului
Ediţia 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-165-8.
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Cronotopul spectacolelor druțiene: structură și semnificații
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dramaturgia generației 60-70 în viziunea regizorală a lui Alexandru Cozub
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dramaturgia generației 60-70 în viziunea regizorală a lui Alexandru Cozub
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii Culturale, dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului
Ediția a III-a. 2021. Chişinău. ISBN 978–9975–84–166–5.
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresii culturale tradiționale în spectacolul teatral: sens și valoare
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poetica atmosferei în textul dramaturgic
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Discursul teatral din perspectiva filosofiei pragmatice
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme protoscenice și pre-teatrale în dramaturgia lui Ion Druță
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2020 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 6 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Masca personajului teatral – identitate si identificare
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Memorie culturală și identitate: paradigme in cercetarea artei teatrale
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teatrul lui D. Matcovschi în context social-cultural
Jardan Mariana1 , Ghilaş Ana2
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teatrul lui Ion Druță în cercetările actuale
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Categoria teatralității în textul literar narativ
Ghilaş Ana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dramaturgia naţională la teatrul radiofonic în anii 1950—1970
Ghilaş Ana1 , Alexei Ludmila2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Radio Moldova
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dramaturgia națională la teatrul radiofonic in anii 1950—1960
Ghilaş Ana1 , Alexei Ludmila2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Radio Moldova
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 50