IBN
Закрыть
Bunea Diana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
Teze/Rezumate în culegeri - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3

2023 - 4

Aspecte de interpretare a tematismului de inspirație folclorică în Concertul pentru vioară și orchestră de Valerii Poleacov
Tălămbuţă Radu , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-68-486-6.
Disponibil online 22 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul științific valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională Din Republica Moldova (2021–2023)
Balaban Larisa , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-68-486-6.
Disponibil online 21 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repertoriul pentru nai în contextul dezvoltării artei de interpretare în contemporaneitate
Druță Andrei , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-68-486-6.
Disponibil online 21 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salvgardarea și cercetarea patrimoniului muzical intangibil în contextul tehnologiilor digitale contemporane
Badrajan Svetlana , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-68-486-6.
Disponibil online 21 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Geografia expedițiilor folclorice păstrate în Arhiva de folclor a AMTAP
Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-68-465-1.
Disponibil online 31 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Igor Iachimciuc și paradigma folclorică a creației sale componistice
Bunea Diana , Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2022. Chişinău. .
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salvgardarea și cercetarea patrimoniului muzical intangibil în contextul tehnologiilor digitale contemporane
Badrajan Svetlana , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2022. Chişinău. .
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 9

Abordări interpretative contemporane ale tematismului de inspirație folclorică în concertul pentru vioară și orchestră de Valerii Poleacov
Tălămbuţă Radu , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări moderniste și tehnici inovative în creația de profundis pentru acordeon de Sofia Gubaidulina
Mârzac Sergiu , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(40) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 7 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apariții editoriale: primele cinci volume ale registrelor arhivei de folclor a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău
Bunea Diana , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(39) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale evoluției istorice a contrabasului (de la începuturi până în secolul al XIX-lea)
Socican Igor , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capriciul moldovenesc pentru vioară și pian de V. Ciolac: aspecte muzical-structurale și interpretative
Tălămbuţă Radu , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(39) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concerto rustico pentru vioară și pian de Vladimir Rotaru: tratări semantice și interpretative ale tematismului
Tălămbuţă Radu , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(63) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția interpreților la dezvoltarea inovativă a artei naiului în contemporaneitate
Druță Andrei , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fragilissimo entera de Gorka Hermosa și noile tehnici de interpretare la acordeon în contemporaneitate
Mîrzac Sergiu , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovații în arta contemporană de confecționare a naiului: meșterii Ion și Ionuț Preda
Druță Andrei , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(39) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 19 July, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Migrația muzicală europeană a lăutarilor basarabeni la sfârșitul secolului XX și „muzica lăutărească nouă” în contemporaneitate
Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-6-6.
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul științific instituțional Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare (2015–2019)
Balaban Larisa , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Aspecte ale contribuției minorităților etnice în muzica lăutărească din Moldova
Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a V-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-377-7.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desfăşurarea proiectului Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică) în contemporaneitate (a. 2015–18, 2019)
Balaban Larisa , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a V-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-377-7.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moștenirea etnomuzicologului Gleb Ciaicovschi-Mereșanu și provocările vieții muzicale contemporane
Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Rezumate. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-371-5.
Disponibil online 10 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Despre maniera de interpretare a cântecului propriu-zis din valea Nistrului (în baza înregistrărilor audio din Arhiva de Folclor AMTAP)
Bunea Diana , Dragoi Vasile
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a IV-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3119-1-5.
Disponibil online 3 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Manifestări artistice ale naiului în contemporaneitate
Druță Andrei , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a III-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3126-7-7.
Disponibil online 1 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Песенный репертуар левобережья Днестра в сборниках фольклора 1930х–1940х годов: современная атрибуция
Bunea Diana , Драгой Василий
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a III-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3126-7-7.
Disponibil online 1 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Ipostaze scenice ale colindei ca forme de manifestare a folclorului tradiţional în actualitate
Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a II-a. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-4461-2-9.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Alcătuirea scenariului după un obicei popular: intre tradiția populară și didactică academică
Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(27) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 January, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colindatul în satul Anadol, Reni — între trecut şi present
Cernea Natalia1 , Bunea Diana2
1 Școala de Arte, Reni,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția I-a. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-9617-6-9.
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lăutarul Ion Popov — portret de creaţie
Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția I-a. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-9617-6-9.
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul instruirii muzicale în evoluția artei lăutărești din spațiul basarabean
Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 26 August, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Folclorul muzical ca disciplină didactică in SUA și Republica Moldova: ecouri ale unei călătorii
Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(23) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 September, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trecut şi prezent în muzica formaţiei The Other Europeans
Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Folclorul în contextul tendinţelor actuale ale vieţii muzicale din Republica Moldova
Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(20) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 19 May, 2014. Descarcări-27. Vizualizări-886
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Culegerea melodii populare moldoveneşti de carol miculi ca model de tratare a folclorului la începuturile componisticii moldoveneşti
Bunea Diana , Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 4(17) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-32. Vizualizări-1002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Contribuţii la studiul fenomenului de creare a muzicii în arta lăutărească
Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(12-13) / 2011 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-42. Vizualizări-910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Note de curs la disciplina obiceiuri populare româneşti:obiceiul drăgaica–sânzienele
Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(39) / 2010 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-951
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note de curs la ritualuri populare. Colindatul cu steaua: geneză si funcţionalitate
Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(10-11) / 2010 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note metodice: transpunerea scenică a unui obicei popular
Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(35) / 2010 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-825
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 37 of 37