IBN
Закрыть

104Publicaţii

1156Descărcări

67504Vizualizări

Ferdohleb Alina11Jucov Artiom7Gîncotă Ecaterina7Chihai Jana6Cerniţanu Mariana6Revenco Mircea5Condratiuc Svetlana5Tapu Livia5Jahnsen Reidun5Adauji Stela4Brumărel Mihail4Cenuşa Florin4Deliv Inga4Hadjiu Svetlana4Martalog Petru4Groppa Liliana4Nacu Anatolie4Revenco Ninel4Rotari Adrian4Rotaru Larisa4Sprincean Mariana4Croitoru Cătălina4Arnaut Oleg4Russu Eugen4Ciobanu Elena4Lupuşor Nadejda4Rodoman Iulia4Nicov Irina4Cornea Cornelia4Oprea Valentin3Groppa Stanislav3Călcâi Cornelia3Globa Nina3Cărăușu Ghenadie3Rotaru Maria3Gincota Bufteac Ecaterina3Codreanu Cătălin O.3Goma Ludmila2Aramă Efim2Belic Olga2Nacu Viorel2Dumbrava Vlada-Tatiana2Safta Vladimir2Nistor Alesea2Danu Silvia2Bivol Angela2Vetrilă Snejana2Condrea Oxana2Sidorenko Ludmila2Solomon L.2Bivol Vitalie2Cauşan Corina2Balan Greta2Baumann Gert2Andersen Guro2Gorobievschi Svetlana1Stratulat Silvia1Ababii Ion1Friptuleac Grigore1Agachi Svetlana1Boderscova Larisa1Caproş Nicolae1Cardaniuc Corina1Dandara Otilia1Coşciug Ion1Grib Liviu1Manea Diana1Paduca Ala1Punga Janna1Rojnoveanu Gheorghe1Bendelic Eugeniu1Mazur Minodora1Ştefaneţ Mihail1Zapuhlîh Grigore1Stratulat Petru1Spinei Aurelia1Trifan Valentina1Ţurcan Svetlana1Zota Eremei1Rotaru Natalia1Burduniuc (Popa) Olga1Lupu Mihail1Miron Ana1Rîmiş Constantin1Samohvalova E1Voloc Alexandru1Chişlari Lia1Dutca Lucia1Solomon Oleg1Taucci Larisa1Stepco Elena1Romancenco Andrei1Damaschin-Rughină Lilia1Mazur-Nicorici Lucia1Gaberi Cristina1Ţâmbală Carolina1Bălteanu Olga1David Ala1Călcîi Cornelia1Babuci Angela1Olaru Andrei1Sârbu Oxana1Rotaru Nicolae1Murzac Ludmila1Calac Marina1Garit-Brega Diana1Ghervas Vadim1Cazac Victor1Cernelea Natalia1Garaz Grigore1Potîng Lilia1Mamaliga Narcisa1Solomon Larisa1Gangalic Lilian1Salinschi Elena1Bucata (Gurghiș) Elena1Trifan Daniela1Buliga Valentina1Eşanu Andrei1Ceban Oxana1Deviza Svetlana1Marandici Ludmila1Feghiu Ludmila1Grîu Corina1Tihai Olga1Diaconescu Liliana Veronica1Ivanes Igor1Popa-Velea Ovidiu1Gheorghe Iuliana Raluca1Olariu Oana1Panaitiu Iolanda1Cheptanari-Birta Nicoleta1Bologan Alina1Gamureac Daniela1Cuzneț Ludmila1Bobescu Nicolae1Bruenech Jan Richard1Lundmark Per Olof 1Galbur Viorica1Curtean Serghei1Praștină Alexandra1Ceban Anastasia1Levinschi Victoria1Pamfil Cristina1
Spinei Larisa
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Scopus Author ID
ResearcherID
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 63. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 14.
Publicații indexate în SCOPUS - 7. Teze/Rezumate în culegeri - 21.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 35
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 19
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 2
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 7
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 13
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2024 - 6

Impactul utilizării substanțelor psihoactive noi cu pro-prietăți stimulătoare asupra stării sănătății mintale
Ceban Anastasia , Spinei Larisa
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 9. 2024. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța abordării multidisciplinare în implementarea clasificatorului internațional al funcționalității în sistemul de reabilitare a Republicii Moldova
Gîncotă Ecaterina1 , Spinei Larisa2 , Voloc Alexandru
1 Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 9. 2024. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 10 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methods of cervical cancer prevention in the context of improving quality of life
Kaushan Korina1 , Spinei Larisa2 , Ceban Oxana
1 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 9. 2024. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul de anxietate a persoanelor ce se adresează în clinicile stomatologice private
Levinschi Victoria , Spinei Larisa
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 9. 2024. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 17 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea de sănătate a populației și impactul ei asupra speranței de viață
Cauşan Corina1 , Spinei Larisa2 , Gorobievschi Svetlana3
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 9. 2024. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-10. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unilateral dyskinet ic cerebral palsy: time for a change in cerebral palsy classification (case presentation)
Gîncotă Ecaterina1 , Murzac Ludmila1 , Spinei Larisa2
1 Republican Rehabilitation Center for Children, Chisinau,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Sănătatea și fenomenul rezistenței la antimicrobiene în țările cu venituri mici și medii din Europa de Est
2024. Chişinau, Moldova. .
Disponibil online 4 February, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 15

Analiza narativă privind rezistența la preparate antimicrobiene
Tapu Livia12 , Ferdohleb Alina2 , Spinei Larisa2
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 27 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of the Economic-Financial Efficiency of Gout Treatment in Elderly Patients with Comorbidities in the Republic of Moldova
Rotaru Larisa12 , Groppa Liliana12 , Russu Eugen1 , Kazak Viktor1 , Agachi Svetlana1 , Codreanu Cătălin O.3 , Spinei Larisa1 , Arnaut Oleg1 , Sârbu Oxana1 , Cornea Cornelia1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Timofei Moșneaga Republican Clinical Hospital,
3 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest
Mediterranean Journal of Rheumatology
Vol. 34, / 2023 / ISSN 2459-3516 / ISSNe 2529-198X
Disponibil online 24 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectul comorbid în gută
Rotaru Larisa , Groppa Liliana , Spinei Larisa , Russu Eugen , Nistor Alesea , Cornea Cornelia , Praștină Alexandra
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul naţional de reumatologie
Ediția 29, Vol.32, Supl.. 2023. . .
Disponibil online 28 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoștințe, atitudini și practici ale populației cu privire la rezistența la antimicrobiene
Ferdohleb Alina1 , Balan Greta1 , Ciobanu Elena1 , Croitoru Cătălina1 , Tapu Livia12 , Spinei Larisa1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 27 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diabetes Mellitus as a Risk Factor and Comorbidity in Gout
Rotaru Larisa1 , Groppa Liliana1 , Russu Eugen1 , Chişlari Lia1 , Codreanu Cătălin O.2 , Spinei Larisa1 , Arnaut Oleg1 , Cornea Cornelia1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest
Folia Medica
Vol. 65, / 2023 / ISSN 0204-8043 / ISSNe 1314-2143
Disponibil online 4 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii care influențează integrarea copiilor cu dizabilitați în instituții școlare de tip generaL
Damaschin-Rughină Lilia , Spinei Larisa
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-334-0..
Disponibil online 1 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Health-related quality of life and the impact of antimicrobial resistance
Ferdohleb Alina , Croitoru Cătălina , Ciobanu Elena , Spinei Larisa
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Individual, family, society – contemporary challenges
Ediția 5. 2023. București, România. ISBN (pdf) 2344-2824.
Disponibil online 11 March, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul ortotic al paraliziei cerebrale: avantaje și un cadru pentru implementarea națională în Republica Moldova
Curtean Serghei1 , Spinei Larisa2 , Gîncotă Ecaterina12
1 Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 28 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul biopsihosocial în reabilitarea pediatrică
Gîncotă Ecaterina12 , Spinei Larisa2
1 Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 28 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New Biophysical Approach in Analysis of Heart Rate Variability for Increasing its Predictive Value
Sidorenko Ludmila1 , Spinei Larisa1 , Baumann Gert2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Charite University Clinic
Electronics, Communications and Computing IC ECCO 2022
Editia 12. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-897-9 (PDF).
Disponibil online 14 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New Biophysical Approach in Analysis of Heart Rate Variability for Increasing its Predictive Value
Sidorenko Ludmila1 , Spinei Larisa1 , Baumann Gert2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Charite University Clinic
Electronics, Communications and Computing
Editia 12. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-898-6 (PDF).
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sleep disorders in children with pre-existing neurological pathologies
Lupuşor Nadejda12 , Revenco Ninel12 , Calcii Cornelia12 , Sprincean Mariana12 , Spinei Larisa12 , Groppa Stanislav3 , Hadjiu Svetlana12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 National Epileptology Center of the Republic of Moldova
Revista de Neurologie si Psihiatrie a Copilului si Adolescentului din Romania
Vol. 29, Nr. 3(R) / 2023 / ISSN 2068-8040
Disponibil online 25 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The phenomenon of antibiotic resistance and people's knowledge
Spinei Larisa , Ciobanu Elena , Balan Greta , Croitoru Cătălina , Tapu Livia , Ferdohleb Alina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Vol. 2023, / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 20 June, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulburările de somn la copiii cu patologii neurologice preexistente
Lupuşor Nadejda12 , Revenco Ninel12 , Călcâi Cornelia12 , Sprincean Mariana12 , Spinei Larisa1 , Groppa Stanislav31 , Hadjiu Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 Centrul Naţional de Epileptologie
Revista de Neurologie si Psihiatrie a Copilului si Adolescentului din Romania
Vol. 29, Nr. 3(R) / 2023 / ISSN 2068-8040
Disponibil online 25 March, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulburările de somn la copiii cu patologii neurologice preexistente
Lupuşor Nadejda12 , Revenco Ninel12 , Călcâi Cornelia12 , Sprincean Mariana1 , Spinei Larisa1 , Hadjiu Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Characteristics of clinical manifestations of gout in the elderly people
Rotaru Larisa12 , Groppa Liliana21 , Codreanu Cătălin O.3 , Spinei Larisa2 , Arnaut Oleg2 , Russu Eugen2 , Nistor Alesea2 , Dutca Lucia2 , Pamfil Cristina4 , Cornea Cornelia2
1 Timofei Moșneaga Republican Clinical Hospital,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest,
4 Iuliu Haţieganu University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca
Romanian Journal of Rheumatology
Vol. 31, Nr. 3 / 2022 / ISSN 1843-0791 / ISSNe 2069-6086
Disponibil online 15 May, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of the staged and structured process of teaching practical skills at the university stage with the application of medical training by simulation
Romancenco Andrei1 , Spinei Larisa1 , Ababiy Ivan1 , Rojnoveanu Gheorghe1 , Dandara Otilia2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Moldova State University
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Questionnaire standardization knowledge, attitudes, and practices regarding the antimicrobial resistance of medical workers
Ferdohleb Alina , Croitoru Cătălina , Ciobanu Elena , Tapu Livia , Spinei Larisa
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The analysis of prescriptions and distribution of medicines in the prevention of medication errors in community pharmacies
Cheptanari-Birta Nicoleta , Brumarel Mihail , Safta Vladimir , Spinei Larisa , Adauji Stela
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Farmacia
Nr. 4(70) / 2022 / ISSN 0014-8237
Disponibil online 4 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 9

Paralizia cerebrală în Moldova – prevalență, subtipuri, severitate, potențiali factori de risc și influenta programelor de intervenție timpurie in paralizia cerebrală
Gîncotă Ecaterina1 , Spinei Larisa2 , Jahnsen Reidun3
1 Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 University of Oslo
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 4-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități imunoenzimatice în accidentul vascular cerebral ischemic la copii
Sprincean Mariana12 , Hadjiu Svetlana12 , Spinei Larisa12 , Călcîi Cornelia12 , Lupuşor Nadejda12 , Galbur Viorica1 , Grîu Corina1 , Feghiu Ludmila1 , Cuzneț Ludmila1 , Tihai Olga1 , Revenco Ninel12 , Groppa Stanislav1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Revista de Neurologie si Psihiatrie a Copilului si Adolescentului din Romania
Vol. 27, Nr. 4 / 2021 / ISSN 2068-8040
Disponibil online 19 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Risk Factors for Cerebral Palsy in Moldova
Gincota Bufteac Ecaterina12 , Jahnsen Reidun34 , Spinei Larisa5 , Andersen Guro67
1 Oslo Metropolitan University,
2 Center for Early Intervention „Voinicel”,
3 Oslo University Hospital,
4 University of Oslo,
5 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
6 Vestfold Hospital Trust,
7 Norwegian University of Science and Technology, Trondheim
Medicina (Kaunas, Lithuania)
Nr. 6(57) / 2021 / ISSN 1010-660X / ISSNe 1648-9144
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul psihoemoțional al studenților USMF ”Nicolae Testemițanu” în condiții de pandemie
Cerniţanu Mariana , Spinei Larisa , Chihai Jana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate mintală într-o lume plină de provocăriCongresului Internațional al Societății Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuților și Psihologilor Clinicieni
Ediția a II-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3493-7-6.
Disponibil online 20 September, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul psihoemoțional la studenții USMF ”Nicolae Testemițanu” în condiții de pandemie
Cerniţanu Mariana , Spinei Larisa , Chihai Jana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate mintală într-o lume plină de provocăriCongresului Internațional al Societății Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuților și Psihologilor Clinicieni
Ediția a II-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3493-7-6.
Disponibil online 20 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Știința este ca timpul - mereu merge înainte și niciodată înapoi
Spinei Larisa
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
One Health and Risk Management
Nr. 2(4) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Supravegherea paraliziei cerebrale la nivel național
Gîncotă Ecaterina1 , Spinei Larisa1 , Jahnsen Reidun2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Oslo Metropolitan University
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanțăCulegere de postere electronice
2021. Chişinău. .
Disponibil online 14 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surveillance of cerebral palsy at the national level
Gîncotă Ecaterina1 , Spinei Larisa2 , Jahnsen Reidun13
1 Oslo Metropolitan University,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Oslo University Hospital
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The strengths and weaknesses of patient safety culture in neurosurgical departments, Republic of Moldova
Danu Silvia , Spinei Larisa
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Abordări la nivel internațional: managementul epidemiei COVID-19
Spinei Larisa , Ferdohleb Alina , Globa Nina , Nicov Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte sociale, medicale și legale în prevenirea și combaterea violenței în perioada pandemiei COVID-19
Gincota Bufteac Ecaterina1 , Spinei Larisa2 , Calac Marina1 , Potîng Lilia3
1 IMSP Centrul de Intervenţie Precoce „Voinicel”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(85) / 2020 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea vieții copiilor cu rinită alergică și a membrilor familiilor acestora
David Ala , Spinei Larisa
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Early intervention and follow-up programs among children with cerebral palsy in Moldova: Potential impact on impairments?
Gincota Bufteac Ecaterina12 , Andersen Guro34 , Spinei Larisa5 , Jahnsen Reidun6
1 Center for Early Intervention „Voinicel”,
2 Oslo Metropolitan University,
3 Vestfold Hospital Trust,
4 Norwegian University of Science and Technology, Trondheim,
5 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
6 Oslo University Hospital
BMC Pediatrics
Nr. 1(20) / 2020 / ISSN 1471-2431
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epidemiology of childhood manifest strabismus in the Republic of Moldova
Paduca Ala12 , Arnaut Oleg1 , Cardaniuc Corina1 , Spinei Larisa1 , Bendelic Eugeniu1 , Bruenech Jan Richard2 , Lundmark Per Olof 2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 University of South-Eastern Norway, Kongsberg
Strabismus
Nr. 3(28) / 2020 / ISSN 0927-3972 / ISSNe 1744-5132
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța indicatorilor de performanță în activitatea spitalicească
Ivanes Igor , Spinei Larisa , Goma Ludmila , Globa Nina , Nicov Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 3-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-49. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul pandemiei COVID-19 la nivel mondial – strategii ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi ale unor ţări: sinteză narativă
Spinei Larisa , Ferdohleb Alina , Globa Nina , Nicov Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(23) / 2020 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 18 August, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale calității vieții copiilor cu maladii oncohematologice
Ferdohleb Alina , Gamureac Daniela , Spinei Larisa
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(87) / 2020 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile folosirii antimicrobienelor de către studenții mediciniști
Tapu Livia1 , Bucata (Gurghiș) Elena1 , Burduniuc (Popa) Olga2 , Ferdohleb Alina2 , Spinei Larisa2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme psihosociale determinate de pandemia COVID-19
Chihai Jana , Spinei Larisa , Cerniţanu Mariana , Garaz Grigore , Eşanu Andrei , Bologan Alina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(24) / 2020 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-58. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Cultura siguranței pacienților de profil neurochirurgical
Danu Silvia , Spinei Larisa , Zapuhlîh Grigore
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea fenomenului de dizabilitate la populația adultă
Ferdohleb Alina1 , Spinei Larisa1 , Mamaliga Narcisa2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimation of the impact of disability on children in the context of service reform
Ferdohleb Alina , Spinei Larisa
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Individual, family, society – contemporary challenges
Ediția 3. 2019. București, România. ISBN (pdf) 2344-2824.
Disponibil online 15 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea sănătății generale a copiilor cu epilepsie ca criteriu al calităţii vieţii
Rotari Adrian , Spinei Larisa , Martalog Petru , Cenuşa Florin , Rodoman Iulia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(83) / 2019 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 June, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-956
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factors associated with burnout in medical academia: An exploratory analysis of Romanian and Moldavian physicians
Popa-Velea Ovidiu1 , Diaconescu Liliana Veronica1 , Gheorghe Iuliana Raluca1 , Olariu Oana2 , Panaitiu Iolanda1 , Cerniţanu Mariana3 , Goma Ludmila3 , Spinei Larisa3 , Nicov Irina3
1 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
International Journal of Environmental Research and Public Health
Nr. 16(13) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1661-7827
Disponibil online 15 August, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-1555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul impactului medico-social la copii cu anomalii dento-maxilare asupra calităţii vieţii
Trifan Valentina , Spinei Larisa , Stepco Elena , Solomon Oleg , Trifan Daniela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 4(21) / 2019 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 1 July, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 104