IBN
Закрыть

161Publicaţii

965Descărcări

70767Vizualizări

Martîniuc Constantin70Condraţchi Diana57Pisarenco Constantin36Pisarenco Nadejda21Scaleţchi Valentina17Simionica Iurie16Manea Mihaela16Anghelici Gheorghe14Moscovciuc Ana10Haidarlî Ion10Caraiani Olga9Danu Maria8Varzari Alexandru7Colun Tatiana7David Aliona7Cula Eugenia6Crudu Oleg5Sain Dumitru5Ciobanu Serghei5Lupu Gheorghe5Nicolaev Victoria5Zugrav Tatiana5Crasnova Olga5Pavliuc Galina4Tudor Elena4Tudos Tamara4Nepoliuc Liubovi4Voloșciuc Irina4Calancea Valentin3Crivenco Galina3Moraru Viorel3Rusu Doina3Simionica Vadim3Creţu Adrian3Mândra L.3Ţîbîrnă Constantin2Jurja Larisa2Rîvneac Lidia2Vataman Vladimir2Alexandru Sofia2Gherbîş Tatiana2Vîlc Valentina2Samohvalov Sergiu2Cerbadji Ala2Gulpe Tatiana2Râvneac Lilia2Pîrţac Ion2Tomșa Anastasia2Levadeanschi Olga2Botnaru Diana2Cheianu Eugenia2Covaci Ana2Cazac Oleg1Bologa Vitalie1Matcovschi Sergiu1Procopişin Larisa1Bujor Petru1Djugostran Valeriu1Matcovschi Serghei1Pisarenco Iraida1Pisarenco Sergiu1Marusceac Irina1Panici Ion1Semicev Liubovi1Istrati Lidia1Luchian Maria1Ceauş Vasile1Bugaian Valentina1Roşca Sofia1Cotoneţ Alexei1Djugostran Iu.1Moraru Vasile1Ţîmbalari Vitalie1Maximenco Anna1Popa Vasile1Zaharia Andrei1Gaidău Margareta1Stanceva Marina1Guţu-Bahov Cornelia1Gerbis Tatiana1Donica Ana1Maslihov Alexandru1Postolachi Tudor1Chicu Aliona1Luchian Mihai1Crudu Diana1Mamaliga Narcisa1Axentii Ecaterina1Bogdan Eduard1Ciobanu Nelly1Ceapa-Catana Lucia1Ioniţa Nina1Robu Alexei1Panteleiciuc Dorin1Vasiliev Radu1Cherdevara Corneliu1Maslihov A.1Danu M.1Martîniuc C.1Nepaliuc L.1Galben M.1Pînzaru S.1Lisnic Laura1Galatonov M.1Netudîhata E.1Levodeanschi Olga1
Pisarenco Serghei
Cuvinte-cheie (355): BPOC (10), COPD (9), medical error (9)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Scopus Author ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 76. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 74.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 72.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 35
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 20
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 6
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 14
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 73

2023 - 10

Abordare sistemică pentru reducerea riscului de erori medicale
Pisarenco Serghei1 , Haidarlî Ion1 , Pisarenco Constantin2 , Manea Mihaela1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea laparoscopică în peritonita bacteriană spontană la pacienții cu ciroză hepatică decompensată
Anghelici Gheorghe , Zugrav Tatiana , Pisarenco Serghei , Covaci Ana , Lupu Gheorghe , Netudîhata E.
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 22 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deconectarea azigoportală laparoscopică la pacienții cu ciroză hepatică decompensată
Anghelici Gheorghe , Pisarenco Serghei , Covaci Ana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 17 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erorile medicale: o analiză a percepțiilor medicilor
Pisarenco Constantin , Manea Mihaela , Cheianu Eugenia , Pisarenco Serghei
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hemostaza endovasculară în hemoragiile rectale masive
Anghelici Gheorghe , Zugrav Tatiana , Lupu Gheorghe , Panteleiciuc Dorin , Pisarenco Serghei , Cherdevara Corneliu , Vasiliev Radu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepțiile pacienților despre siguranța lor în staționar.
Pisarenco Constantin1 , Manea Mihaela2 , Cheianu Eugenia2 , Pisarenco Serghei2 , Nepoliuc Liubovi2 , Crasnova Olga2 , Ciobanu Serghei2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea infracțiunilor legate cu sindromul burnout al lucrătorilor medicali
Pisarenco Constantin1 , Pisarenco Serghei2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3418-6-8 (PDF).
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema aderenței la tratament a pacienților cu tuberculoză: cauze și soluții.
Pisarenco Serghei , Manea Mihaela , Donica Ana , Ciobanu Serghei , Botnaru Diana
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siguranța pacientului: provocări moderne și măsuri de asigurare în domeniul medical
Manea Mihaela1 , Pisarenco Serghei1 , Martîniuc Constantin1 , Pisarenco Constantin2 , Nicolaev Victoria1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vasoconstricția patologică a arterei brahiale și valoarea ei aplicativă în tratamentul pacienților cu BPOC
Martîniuc Constantin , Pisarenco Serghei , Simionica Iurie , Procopişin Larisa
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 21

Aspecte psihologice și juridice ale erorilor medicale
Pisarenco Constantin1 , Pisarenco Serghei2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte psihologice și juridice ale erorilor medicale.
Pisarenco Constantin , Pisarenco Serghei
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eroare medicală ca urmare a acțiunilor neglijente sau neprofesioniste
Pisarenco Constantin1 , Pisarenco Serghei2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(74) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eroare medicală pe calea îmbunătățirii siguranței pacienților: abordări juridice și educaționale europene pentru rezolvarea problemei
Pisarenco Constantin1 , Pisarenco Serghei2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 1. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-165-23-5.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erorile medicale: aspecte etice și juridice, modalități de prevenire
Pisarenco Constantin1 , Pisarenco Serghei2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanțăCulegere de postere electronice
2022. Chişinău. .
Disponibil online 10 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ethical and medico-legal risks of the application of artificial intelligence in medicine
Pisarenco Constantin1 , Pisarenco Serghei2
1 Free International University of Moldova,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea satisfacției pacienților din staționarul ftiziopneumologic: aspecte medico-sociale și juridice
Pisarenco Serghei1 , Manea Mihaela1 , Pisarenco Constantin2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(93-S) / 2022 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
General mortality by main class of causes of death in the Republic of Moldova
Pisarenco Nadejda12 , Condraţchi Diana2 , Pisarenco Serghei3 , Martynyuk Konstantin I.3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 PMSI Municipal Clinical Hospital of Phthisiopneumology,
3 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 30 November, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medical errors: ethical and legal aspects, ways of prevention
Pisarenco Constantin1 , Pisarenco Serghei2
1 Free International University of Moldova,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mortalitatea generală după principalele cauze de deces în Republica Moldova
Pisarenco Nadejda1 , Condraţchi Diana2 , Pisarenco Serghei2 , Martîniuc Constantin2
1 IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanțăCulegere de postere electronice
2022. Chişinău. .
Disponibil online 10 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema erorilor medicale în contextul sindromului burnout.
Pisarenco Constantin1 , Pisarenco Serghei2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(74) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 March, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscuri etice, medicale şi juridice ale aplicării inteligentei artificiale în medicină
Pisarenco Serghei1 , Pisarenco Constantin2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanțăCulegere de postere electronice
2022. Chişinău. .
Disponibil online 10 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surgical mini-invasive correction of refractory ascites in patients with decompensated liver cirrhosis
Anghelici Gheorghe1 , Pisarenco Serghei1 , Gaidău Margareta2 , Zugrav Tatiana1 , Lupu Gheorghe1 , Lisnic Laura2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 St. Trinity Municipal Clinical Hospital
Congress of the European Association for Endoscopic Surgery EAES-2022
Ediţia 29. 2022. Berlin. DOI 10.1007/s00464-022-09337-0.
Disponibil online 13 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valsartan vs.Prestarium in controlul hipertensiunii pulmonare și funcției endoteliale la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică
Martîniuc Constantin , Pisarenco Serghei , Simionica Iurie , David Aliona
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(74) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интервал qt у больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя и вич-инфекцией
Мартынюк К. , Писаренко С. , Симионика Ю. , Джугостран В.
Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 32. 2022. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о качестве консультативной фтизиопневмологической помощи
Маня М.1 , Писаренко С.1 , Николаев В.1 , Писаренко Константин2
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 32. 2022. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу об организационно-правовых аспектах обеспечения пожарной безопасности в ковидном отделении стационара
Писаренко С.1 , Маня М.1 , Русу Д.1 , Галатонова М.1 , Писаренко Константин2
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 32. 2022. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Качественное профессиональное образование в предупреждении медицинских ошибок
Писаренко Константин1 , Писаренко С.2
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Медико-правовые аспекты цифровизации национального здравоохранения на примере фтизиопневмологии
Писаренко Константин1 , Писаренко С.2
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(93-S) / 2022 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О медицинских, организационных и правовых аспектах менеджмента лекарственно-устойчивого туберкулеза
Писаренко С.1 , Давид А.1 , Мартынюк К.1 , Маня М.1 , Станчева М.2 , Волощук И.1 , Кула Е.1 , Писаренко Константин3
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 ОМСУ Муниципальная клиническая больница фтизиопульмонологии,
3 Международный Независимый Университет Молдовы
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 32. 2022. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О ХОБЛ в контексте медицинских и правовых аспектов безопасности пациента в стационаре
Писаренко С.1 , Мартынюк К.1 , Кондрацки Д.1 , Маня М.1 , Писаренко Константин2
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 32. 2022. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 13

Abordările actuale ale tratamentului micobacteriozelor nontuberculoase.
Voloșciuc Irina , Pisarenco Serghei , David Aliona , Condraţchi Diana , Botnaru Diana , Ciobanu Nelly
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte medicale și legale ale identificării pacientului
Pisarenco Serghei1 , Pisarenco Constantin2 , Martîniuc Constantin1 , Manea Mihaela1 , Voloșciuc Irina1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele medicale și legale ale activităților comitetului de management al tuberculozei rezistente la medicamente.
Pisarenco Serghei1 , David Aliona1 , Pisarenco Constantin2 , Martîniuc Constantin1 , Manea Mihaela1 , Cula Eugenia1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la evaluarea dizabilității la pacienții cu bronhopneumopatie cronică obstructivă cu utilizarea clasificării internaționale a funcționării, dizabilității și sănătății
Condraţchi Diana , Pisarenco Serghei , Martîniuc Constantin
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ineficacitatea Sildenafilului în tratamentul hipertensiunii pulmonare idiopatice.
Martîniuc Constantin , Pisarenco Serghei , Simionica Iurie
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul de intervalul QT lung: aspecte clinice și de diagnostic.
Martîniuc Constantin , Pisarenco Serghei , Simionica Iurie
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura nosologică și dinamica dizabilității populației adulte în Republica Moldova.
Condraţchi Diana1 , Pisarenco Nadejda2 , Martîniuc Constantin1 , Pisarenco Serghei1 , Luchian Mihai3
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie,
3 Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Возможность прогнозирования эффективности лечения антагонистом рецепторов ангиотензина II валсартаном с учeтом эндотелиальной функции и I/D полиморфизма гена АПФ у больных ХОБЛ
Мартынюк К. , Писаренко С. , Симионика Ю. , Кондрацки Д.
Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 31. 2021. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование информационно-коммуникационных технологий во фтизиатрической практике: этические и правовые аспекты
Писаренко Константин1 , Писаренко С.2
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 31. 2021. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Медико-правовые аспекты деятельности Национального комитета по менеджменту лекарственно-устойчивого туберкулеза
Писаренко С.1 , Давид А.1 , Писаренко Константин2 , Мартынюк К.1 , Кула Е.1 , Краснова О.1 , Непалюк Л.1 , Галбен М.1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 31. 2021. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Медицинские и правовые аспекты идентификации личности пациента в специализированном медицинском учреждении
Писаренко С.1 , Писаренко Константин2 , Мартынюк К.1 , Маня М.1 , Волощук И.1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 31. 2021. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента периндоприла и моэксиприла у больных хроническими обструктивными заболеваниями легких
Мартынюк К. , Писаренко С.
Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 31. 2021. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика общей смертности и смертности от болезней органов дыхания в Республике Молдова
Писаренко Н.1 , Писаренко С.2 , Мартынюк К.2 , Кондрацки Д.2
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 31. 2021. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 15

Aspectele medicale și legale ale căderilor pacienților în staționar
Pisarenco Serghei1 , Pisarenco Constantin2 , Martîniuc Constantin1 , Manea Mihaela1 , Crasnova Olga1 , Nepoliuc Liubovi1 , Nicolaev Victoria1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Căderile pacienților în staționar: aspectele medicale și legale.
Pisarenco Serghei1 , Pisarenco Constantin2 , Martîniuc Constantin1 , Manea Mihaela1 , Crasnova Olga1 , Nepoliuc Liubovi1 , Nicolaev Victoria1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durata incapacității temporare de muncă asociată cu exacerbarea BPOC.
Condraţchi Diana , Pisarenco Serghei
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea Valsartan-ului în controlul hipertensiunii pulmonare și funcției endoteliale la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică.
Martîniuc Constantin1 , Pisarenco Serghei1 , Matcovschi Serghei2 , Calancea Valentin2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние небиволола на эндотелиальную ф функцию, артериальную ригидность и функцию внешнего дыхания у больных ХОБЛ
Мартынюк К. , Писаренко С. , Каланча В.
Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 30. 2020. Москва. ISBN 978-5-901450-19-2.
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Возможности и медико-правовые риски применения телекоммуникационных методов в респираторной медицине
Писаренко Константин1 , Писаренко С.2
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 30. 2020. Москва. ISBN 978-5-901450-19-2.
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 161