IBN
Закрыть

460Publicaţii

4471Descărcări

233463Vizualizări

Ghidirim Gheorghe272Mişina Ana118Zastavnitchi Gheorghe78Şor Elina68Vozian Marin63Şcerbatiuc-Condur Corina56Rojnoveanu Gheorghe55Cernat Mircea52Gagauz Ion44Gheorghiţa Vadim40Guţu Eugen33Zaharia Sergiu28Istrate Viorel24Dolghii Andrei23Crăciun Ion23Pleşco Elena22Gurghiş Radu21Antoci Lilian20Malcova Tatiana19Ghidirim Nicolae18Petrovici Virgil18Danci Alexandru17Bunic Gheorghe16Suman Ala15Suman Serghei13Madan Diana13Harea Patricia13Ciobanu Gheorghe11Ţîbîrnă Constantin10Borovic Eduard10Ignatenco Sergiu9Chemencedji Inga9Bodrug Nicolae9Iacovleva Iraida8Tănase Adrian8Vasiliev Andrei8Cuţitari Irina7Mastak Dumitru7Godoroja Vitalie7Fuior-Bulhac Liliana7Gladun Eugen6Mednicov Lorena6Condratchi Eugeniu6Ţînţari Stanislav6Cernat Victor5Donscaia Anna5Guzun Sergiu5Vasiliev Veaceslav5Corobcean Nadejda5Rusu Serghei4Cazacu Dumitru4Gherasim Mihaela4Berliba Sergiu3Casian Dumitru3Catrinici Victor3Kusturov Vladimir3Pavliuc Galina3Russu Sergiu3Lupaşcu Aliona3Spataru Vasile3Petrovici Valeriu3Antoci Iu.3Gladun Nicolae2Calistru Anatol2Foca Ecaterina2Moraru Viorel2Anghelici Gheorghe2Cernîi Anatolie2Eţco Ludmila2Ţîple Ilie2Zastavniţchii Mariana2Gafton Victor2Tugui Natalia2Canariov M.2Ionesii P.2Chifa Daniela2Guzun Vasile2Iusco Teofil2Moraru Vladimir2Şapovalov Igor2Smolniţchi Roman2Balica Ion2Brînza Mariana2Kusturova Anna2Gladun Vladislav2Chisacova Marina2Vovc Liviu2Cucuta Boris2Fuior Liliana2Pochin Adriana2Şchiopu Victor2Zastavneţchi Gheorghe2Matiuța Alina2Sidorenco Alina2Craciun Victoria2Gudumac Valentin1Andon Liviu1Bernaz Emelian1Musteaţă Vasile1Oprea Valentin1Revencu Sergiu1Belev Nicodim1Corcimaru Ion1Şandru Serghei1Ciobanu Natalia1Panici Ion1Brânză Maria1Gladun Sergiu1Gladun Elena1Ghidirim Victoria1Melnic Tamara1Uncuţa Andrei1Samohvalov Sergiu1Cobîleţchi Sergiu1Baltaga Ruslan1Vozian Ion1Rusu Valentina1Spânu Virginia1Capcelea E.1Baliţchi Eugen1Cârciumaru Petru1Anestiadi Vasile1Ciocanu Mihail1Autor Nou1Costantinică Olga1Muravca Alexei1Chirov Igor1Coltuc Oleg1Zaharia Serghei1Ciobanu Mihai1Verebcean Marina1Vasilev Veaceslav1Bacalim Lilia1Brînză Marcela1Ungureanu Sergiu1Ghimpu Victoria1Cazacu Simion1Frunza Gh.1Suman Lidia1Popa Catalin1Popa Cristina1Nicuta Cristian1Iscenco Anna1Malyshev E.1
Arta Medica 97Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale85Chirurgia (București, Romania)35Journal of Surgery25Buletin de Perinatologie15Archives of the Balkan Medical Union Supliment15Альманах института хирургии имени А.В.Вишневского9Медицинский вестник Юга России8Moldovan Medical Journal5Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases5Hepato-Gastroenterology5Romanian Journal of Gastroenterology4European Journal of Trauma and Emergency Surgery4Доказательная гастроэнтерология3Archives of Gynecology and Obstetrics3Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină 2Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova2Клінічна анатомія та оперативна хірургія2Новости хирургии2Zentralblatt für Chirurgie2Vestnik Khirurgii Imeni I.I.Grekova2Endoscopy2Chirurgische Gastroenterologie2Эндоскопическая хирургия2Surgery, Gastroenterology and Oncology2World Journal of Surgery2Terapevticheskii Arkhiv2Евразийский Онкологический Журнал2Лучевая диагностика и терапия2Gastroenterological Endoscopy2Intellectus1Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”1Viszeralmedizin: Gastrointestinal Medicine and Surgery1Case Reports in Surgery1Journal of Gastrointestinal Cancer1Annali italiani di chirurgia1Polski Przeglad Chirurgiczny1Current health sciences journal1Diseases of the Esophagus 1Journal of Gastrointestinal Surgery1International surgery1Surgery Today1Khirurgiia1Klinichna khirurhiia1Акушерство и гинекология1European Surgery 1Грудная и сердечно - сосудистая хирургия1Ginecologia.ro1Hepatology International1Romanian Journal of Morphology and Embryology1Злокачественные опухоли1Колопроктология1Инфекции в хирургии1Украiнский журнал молоiнвазивноi та ендоскопичноi хiрургii1Medical Science Monitor1Dermatology Practical and Conceptual1
Mişin Igor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Scopus Author ID
Mendeley profile
eLibrary
Google Scholar ID
Microsoft Academic

Articole în reviste din RM - 208. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 242.
Publicații indexate în SCOPUS - 81. Teze/Rezumate în culegeri - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 5
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 69
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 75
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 29
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 30
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 41
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 81
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 85
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 76

2024 - 6

Giant epidermoid cyst of the vulvo-perineal region during pregnancy
Mishina Anna1 , Petrovich Virgil1 , Mishin Igor2
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Archives of Gynecology and Obstetrics
Vol. 2024, / 2024 / ISSN 0932-0067 / ISSNe 1432-0711
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Massive cellular angiofibroma of the vulva
Mishina Anna1 , Petrovich Virgil1 , Mishin Igor2
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Archives of Gynecology and Obstetrics
Vol. 2024, / 2024 / ISSN 0932-0067 / ISSNe 1432-0711
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedunculated angiomyofibroblastoma of the vulva
Mishina Anna1 , Petrovich Virgil1 , Foca Ecaterina12 , Mishin Igor2
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Archives of Gynecology and Obstetrics
Vol. 2024, / 2024 / ISSN 0932-0067 / ISSNe 1432-0711
Disponibil online 26 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Steatocystoma Simplex of the Vulva
Mishina Anna1 , Petrovich Virgil1 , Foca Ecaterina12 , Mishin Igor2
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Dermatology Practical and Conceptual
Vol. 14, / 2024 / ISSN 2160-9381
Disponibil online 1 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teratom matur al pancreasului
Şor Elina , Gheorghiţa Vadim , Mişin Igor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Journal of Surgery
Vol. 20, / 2024 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 15 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumorile stromale gastrointestinale apendiculare
Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Cernat Mircea2 , Gheorghiţa Vadim1 , Mişin Igor13
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Journal of Surgery
Vol. 20, / 2024 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 15 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 27

Tumoră gastrointestinală stromală gastrică gigantă
Cernat Mircea1 , Antoci Lilian1 , Mişin Igor23
1 IMSP Institutul Oncologic,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Journal of Surgery
Vol. 19, / 2023 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 28 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apendicita xantogranulomatoasă.
Şor Elina12 , Mişin Igor21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chisturile mezenterice
Guţu Eugen1 , Mişin Igor21 , Guzun Vasile1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 26 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPGRE în sarcină: caz clinic
Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Suman Ala1 , Spataru Vasile2 , Mişin Igor1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 23 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosis and treatment of duodenal lipoma
Shor Elina1 , Cernat Mircea2 , Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Malcova Tatiana1 , Gheorghiţa Vadim1 , Mishin Igor13
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Oncology,
3 Emergency Institute of Medicine
Journal of Surgery
Vol. 19, / 2023 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 11 August, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticul și tratamentul colecistitei acute calculoase în sarcină
Suman Ala , Mişin Igor , Berliba Sergiu , Suman Serghei , Ghidirim Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 118, Nr. R / 2023 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 29 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Endometrioma of the anterior abdominal wall after caesarean delivery. Journal of Surgery
Mishina Anna1 , Shor Elina23 , Şcerbatiuc-Condur Corina4 , Gheorghiţa Vadim2 , Mishin Igor23
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Emergency Institute of Medicine,
4 Institute of Oncology
Journal of Surgery
Vol. 19, / 2023 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 11 August, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Endometrioza inghinală
Mişina Ana1 , Şcerbatiuc-Condur Corina23 , Mişin Igor32
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 1(86) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 April, 2023. Descarcări-31. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gaz în sistemul portal intrahepatic în ischemia mezenterică acută
Crăciun Ion1 , Mişin Igor12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 17 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hemoperitoneu spontan cauzat de ruptura tumorii gastrointestinale stromale a intestinului subțire
Suman Serghei12 , Cernat Mircea3 , Mishin Igor12
1 Emergency Institute of Medicine,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Oncology
Journal of Surgery
Vol. 19, / 2023 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invaginare jejuno-jejunală de segment lung în sindromul Peutz-Jeghers
Gheorghiţa Vadim1 , Gafton Victor2 , Mişin Igor12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lipoma duodenală gigantă: manifestările clinice, metodele diagnostice și managementul terapeutic
Malcova Tatiana1 , Şor Elina1 , Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Cernat Mircea2 , Mişin Igor1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liposarcom primar al colonului.
Guţu Eugen1 , Cernat Mircea2 , Mişin Igor13
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrarea dispozitivelor intrauterine în tractul urinar: abordarea diagnostică și terapeutică
Malcova Tatiana1 , Mişina Ana2 , Şor Elina1 , Mişin Igor1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 15 January, 2024. Descarcări-14. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrarea dispozitivelor intrauterine contraceptive în tractul gastro-intestinal: o patologie abdominală rară
Malcova Tatiana1 , Şor Elina1 , Mişin Igor1 , Mişina Ana2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 118, Nr. R / 2023 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 29 June, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neoplasm mucinos apendiceal de grad scăzut
Danci Alexandru1 , Mişina Ana2 , Samohvalov Sergiu1 , Mişin Igor3
1 IMSP „Spitalul Cancelariei de Stat”,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 26 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul chirurgical oprimal în apendicita acută la gravide
Suman Ala , Mişin Igor , Suman Serghei , Ghidirim Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 118, Nr. R / 2023 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 29 June, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumora stromala gastrointestinala giganta a duodenului
Antoci Lilian1 , Cernat Mircea2 , Mişin Igor3
1 IMSP Institutul Oncologic,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 118, Nr. R / 2023 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 29 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumorile gastrointestinale stromale ale intestinului subțire: 15 ani de experiență
Cernat Mircea1 , Mişin Igor2 , Antoci Lilian1 , Mednicov Lorena1 , Şchiopu Victor2 , Gheorghiţa Vadim2 , Chemencedji Inga1
1 IMSP Institutul Oncologic,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
CONFER 2023
Vol.12. 2023. Iași, România. ISSN 2601-1263.
Disponibil online 4 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumorile gastrointestinale stromale apendiculare
Cernat Mircea12 , Gheorghiţa Vadim12 , Mişin Igor12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 118, Nr. R / 2023 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 29 June, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumorile mezenchimale benigne vulvovaginale
Mişina Ana1 , Harea Patricia1 , Fuior-Bulhac Liliana1 , Petrovici Virgil1 , Mişin Igor2
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 26 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumorile mucinoase retroperitoneale primare
Guţu Eugen1 , Mişina Ana2 , Mişin Igor13
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumorile retroperitoneale primare descoperite în timpul sarcinii
Malcova Tatiana1 , Mişina Ana2 , Şor Elina13 , Mişin Igor31
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Arta Medica
Nr. 1(86) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 April, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utero-cutaneous fistula
Mishina Anna1 , Malcova Tatiana2 , Shor Elina23 , Mishin Igor23
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Emergency Institute of Medicine
Journal of Surgery
Vol. 19, / 2023 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 14 October, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volvulus al vezicii biliare
Ghidirim Gheorghe1 , Malcova Tatiana1 , Şcerbatiuc-Condur Corina2 , Şor Elina13 , Mişin Igor13
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 October, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xanthogranulomatous cholecystitis
Şor Elina , Mişin Igor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Journal of Surgery
Vol. 19, / 2023 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 30 January, 2024. Descarcări-8. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эндометриоидные кисты поджелудочной железы
Шор Элина12 , Мишина Анна3 , Щербатюк-Кондур Корина1 , Мишин Игорь12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт срочной медицины, Кишинев,
3 Центр матери и ребенка
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia 16. 2023. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-906484–69-7.
Disponibil online 19 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 21

Ectopic decidua of the appendix
Shor Elina12 , Şcerbatiuc-Condur Corina2 , Mishina Anna3 , Mishin Igor12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Institute of Medicine,
3 Institute of Mother and Child
Journal of Surgery
Vol. 18, Supl. nr. 3 / 2022 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 18 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Umbilical endometriosis
Mişina Ana1 , Zaharia Sergiu2 , Şcerbatiuc-Condur Corina23 , Gheorghiţa Vadim3 , Mişin Igor23
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Journal of Surgery
Nr. 2(18) / 2022 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 22 July, 2022. Descarcări-43. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Endometrioza pancreatică
Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Mişina Ana3 , Mişin Igor12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 117, Supl. nr. 1 / 2022 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaging characteristics of postoperative scar endometriosis
Mishina Anna123 , Zaharia Sergiu123 , Mishin Igor123
1 Emergency Institute of Medicine,
2 Institute of Mother and Child,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Euroinvent. European Exhibition of Creativity and Innovation
Ediția 14. 2022. Iași, România. ISSN Print: 2601-4564 Online: 2601-4572.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leziunea de splină indusă de colonoscopie
Ghidirim Gheorghe , Şcerbatiuc-Condur Corina , Istrate Viorel , Mişin Igor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Journal of Surgery
Nr. 1(18) / 2022 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Markerii inflamatori în managementul patologiei acute chirurgicale la gravide
Ghidirim Gheorghe1 , Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Suman Ala12 , Mişin Igor12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 117, Supl. nr. 1 / 2022 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrarea dispozitivelor intrauterine în tractul urinar
Malcova Tatiana1 , Tănase Adrian1 , Mişina Ana2 , Şor Elina13 , Mişin Igor31
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morphological characteristics of postoperative scar endometriosis
Mishina Anna123 , Zaharia Sergiu123 , Mishin Igor123 , Petrovich Virgil123
1 Emergency Institute of Medicine,
2 Institute of Mother and Child,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Euroinvent. European Exhibition of Creativity and Innovation
Ediția 14. 2022. Iași, România. ISSN Print: 2601-4564 Online: 2601-4572.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul ogilvie în sarcină
Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Mişina Ana3 , Mişin Igor21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumorile gastrointestinale stromale ale duodenului
Cernat Mircea1 , Mişin Igor23 , Ghidirim Nicolae2 , Antoci Lilian1 , Godoroja Vitalie1 , Catrinici Victor1 , Şchiopu Victor2 , Mednicov Lorena1 , Gherasim Mihaela1 , Matiuța Alina2
1 IMSP Institutul Oncologic,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 117, Supl. nr. 1 / 2022 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varice vulvare
Mişina Ana1 , Casian Dumitru23 , Şcerbatiuc-Condur Corina23 , Mişin Igor32
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volvulusul de sigmoid în sarcină
Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Mişina Ana3 , Şor Elina21 , Mişin Igor12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Arta Medica
Nr. 3(84) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Валидация композитного индекса King при перекрутах придатков матки у детей и подростков
Мишина Анна1 , Харя Патричия1 , Мишин Игорь2
1 Центр матери и ребенка,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia 16. 2022. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-906484–66-6.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вульвовагинальные доброкачественные мезенхимальные опухоли
Мишина Анна1 , Харя Патричия1 , Фуйор-Булхак Лилиана1 , Петрович Виржил1 , Мишин Игорь2
1 Центр матери и ребенка,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
Ediția 35. 2022. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-6046126-33–7.
Disponibil online 7 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гастроинтестинальные стромальные опухоли двенадцатиперстной кишки
Чернат Мирча123 , Анточ Лилиан123 , Чернат Виктор123 , Мишин Игорь123
1 ПМСУ Институт Онкологии Молдовы,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
3 Институт срочной медицины, Кишинев
Евразийский Онкологический Журнал
Nr. 2(10) / 2022 / ISSN 2309-7485 / ISSNe 2414-2360
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Децидуоз аппендикса
Шор Элина12 , Щербатюк-Кондур Корина1 , Мишина Анна3 , Мишин Игорь12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт срочной медицины, Кишинев,
3 Центр матери и ребенка
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia 16. 2022. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-906484–66-6.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Значение воспалительных маркеров в диагностике острого аппендицита у беременных
Суман Алла1 , Мишин Игорь12 , Щербатюк-Кондур Корина12 , Суман Сергей2
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт срочной медицины, Кишинев
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia 16. 2022. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-906484–66-6.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 460