IBN
Закрыть

54Publicaţii

397Descărcări

28108Vizualizări

Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare7Tradiţii şi procese etnice3Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare2Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar 2Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine2Centenarul unirii:2Simpozionul național de studii culturale: 2Valorificarea patrimoniului etnocultural2Noi tendinţe în protecţia şi promovarea patrimoniului cultural, naţional şi european2Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări1Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare1Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului1Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne 1O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere1Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului1Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic1Identităţile Chişinăului1Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor1Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society1Patrimoniul cultural naţional şi universal: 1Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic1Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.1Simpozionul naţional de studii culturale:1Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate1
Ursu Valentina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 39.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 11
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 28

2022 - 5

Acțiunile autorităților din Moldova sovietică privind cultura tradițională (anii ʼ40 ai sec. XX)
Ursu Valentina
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 31 / 2022 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 11 August, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acțiunile autorităților din Moldova Sovietică privind subminarea rolului moștenirii culturale (anii ’40 – ’50 ai sec. XX)
Ursu Valentina
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-157-3..
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iosif Moldovanu: devotament și abnegație
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-163-43-9.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de păstrare a culturii tradiționale prin sistemul de învățământ din RSS Moldovenească (anii ʽ50 ai sec. XX)
Ursu Valentina
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14, R. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea moștenirii populare pe paginile ziarului „Cultura Moldovei” în perioada anilor 1957-1964
Ursu Valentina
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul naţional de studii culturale:dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului
Ediţia 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-165-8.
Disponibil online 5 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Mitul – component al culturii etnice
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moștenirea culturală în programele facultăților de istorie din RSS Moldovenească
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 29 July, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul etnografic în politica culturală a URSS
Ursu Valentina
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica autorităților față de monumentele de istorie și cultură din Sudul Basarabiei (sec. XIX-XXI). Studiu comparat
Ursu Valentina
Institutul Patrimoniului Cultural
Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic
Ediția 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-62-448-0.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea specialiștilor în istorie la Institutul Pedagogic de Stat din Chișinău în anul de studii 1948-1949
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.In Honorem Nicolae Chicuș
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-574-8..
Disponibil online 22 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul școlii în educația Pro Patrimoniu
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare şi educaţie
Editia 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3513-9-3.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Several historical monuments in the Danube Lande
Ursu Valentina
"Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Contribuţia disciplinei „Educaţie pentru societate” în pregătirea tinerilor pentru viaţa în comunitate
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3452-6-2.
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova prin valorificarea patrimoniului cultural
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectivul instituțiilor artistice din RSS moldovenească în a II-a jum. a anilor '50 – anii '60 ai sec. XX
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Festivalurile din Republica Moldova – activități importante de valorificare a patrimoniului cultural național
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoriografia contemporană din Republica Moldova privind valorifi carea patrimoniului etnografi c în sistemul educaţional
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul Antoninei Lucinschi în consolidarea învățământului pedagogic în RSS Moldovenească
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova în pregătirea specialiștilor pentru domeniul patrimoniul cultural
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sf. Valentin versus Dragobete: tradiții și modernitate
Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 54