IBN
Закрыть

30Publicaţii

219Descărcări

14843Vizualizări

Lisnic Angela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 23.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17

2022 - 2

Education for children's rights within the discipline history of romanians and universal at the primary level
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referinţe de arhivă privind restricţiile de difuzare a publicaţiilor în RSSM
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 32. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Conexiuni și interferențe ale multiculturalismului în „Însemnările Prințului Serghei Urusov”
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.In Honorem Nicolae Chicuș
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-574-8..
Disponibil online 22 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la identitate în raport cu educaţia istorică
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-09-9.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incursiune istorică asupra metodelor de predare-învățare a disciplinei școlare „istorie”
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema identităţii în raport cu memoria şi conştiinţa istorică
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 31. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Referințe privind dihotomia identității și interculturalității istoriei în era globalizării
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradițiile și obiceiurile sesizate prin prisma caricaturii (pe exemplul revistei „Chipăruș”)
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Культура как средство формирования исторических представлений у учащихся
Lisnic Angela1 , Viniţcaia Natalia2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Şcoala nr. 7, Dubăsari
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3452-6-2.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Definiţii teoretice privind timpul liber în istoriografia contemporană
Ponomariov Ludmila , Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia VI. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exponatele muzeistice ca surse istorice la orele de istorie în ciclul gimnazial
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referințe statistice privind componenţa etnică a breslelor din Chişinău în prima jumătate a secolului al XIX-lea
Melnic Mihail , Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-108-89-8.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Abordări şi tratări teoretice privind patrimoniul naţional şi universal în istoriografia contemporană
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-136-87-7.
Disponibil online 17 September, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARGUMENT
Ursu Valentina , Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-136-87-7.
Disponibil online 16 September, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-2420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exponatele muzeistice ca surse istorice la orele de istorie în ciclul gimnazial
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 28. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunități și impedimente în aplicarea TIC la orele de istorie la nivel preuniversitar
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viața cotidiană ca subiect de studiu la disciplina istorie în curriculumul preuniversitar
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-1138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Aplicațiile tablei interactive la orele de istorie: intre teorie și practică
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Cultura şi patrimoniul din epoca antică şi medievală în manualele şcolare de Istorie pentru cl. a X-a: Elemente de analiză
Lisnic Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar Patrimoniul cultural naţional şi universal în sistemul educaţional
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-291-4.
Disponibil online 25 June, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda învăţării în bază de problemă – element esenţial în formarea gândirii critice a viitorului specialist în domeniul sociouman
Lisnic Angela1 , Proca Maria2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 30