IBN
Закрыть
Fuştei Nicolae
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 30. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 16
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 11
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 2

Biserica în timpul „dezghețului hrușciovist” (1953-1964)
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie, USM
Tyragetia. Serie nouă
Vol. 17 (32), Nr. 2 / 2023 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 31 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise pentru adoptarea legii cu privire la „Libertatea conștiinţei și a organizaţiilor religioase”.
Fuştei Nicolae
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția IX. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-524-1.
Disponibil online 22 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Biserica în timpul „dezgheţului hruşciovist” (1953- 1964)
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie, USM
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 32. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Categoriile comunităţilor religioase în RSSM
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția VIII. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-41-8.
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuviosul Paisie Velicicovschi și tradiția isihastă în practica rugăciunii
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Magazin bibliologic
Nr. 4 / 2022 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 22 February, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folosirea pârghiilor economice în lupta cu religia în timpul campaniei antireligioase hrușcioviste (1957-1964)
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(31) / 2022 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 27 October, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Folosirea pârghiilor economice în lupta cu religia
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 31. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folosirea serviciilor speciale în lupta cu religia
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(30) / 2021 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Comunităţi religioase ilegale din RSSM (1944-1965)
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 9 / 2020 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 9 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folosirea serviciilor speciale sovietice în lupta cu religia
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 30. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 15 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moscova – Vaticanul ortodox: un proiect eşuat
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(29) / 2020 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile dintre statul Sovietic şi cultele religioase în anii 1940-1965. Istoriografia problemei
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(121-122) / 2020 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Atitudinea statului sovietic faţă de culte reflectată în legislaţia statului
Fuştei Nicolae12
1 Institutul de Istorie,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia VI. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunităţile religioase ale creştinilor evanghelişti-baptişti în RSSM (1944-1965)
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la cercetarea istoriei bibliotecii mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lilia Zabolotnaia, Moldavian women in history (destinies, poiitics, and love). Târgovişte: Cetatea de Scaun, 2018, 295 p. ISBN: 606-537-410-2
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moscova, centru al ortodoxiei mondiale – un proiect eşuat
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 29. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia cultului adventist de ziua a şaptea în RSSM în perioada 1944-1965
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 8 / 2019 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia cultului adventist de ziua a şaptea în RSSM în perioada 1944-1965
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 20 decembrie 2018
2019. Chişinău. ISSN 2345-1939.
Disponibil online 17 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-929
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Activitatea Misiunii Ortodoxe Române în Transnistria (1941-1944)
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(27) / 2018 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 5 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea pastoral-filantropică a Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3283-6-4.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria relaţiilor dintre statul sovietic şi cultele religioase pe perioade
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 15 August, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia cultului lipovenesc în RSSM (1944-1965)
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 7 / 2018 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia religioasă din RSSM, în anii 1944-1965
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 28. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Activitatea Misiunii Ortodoxe Române în Transnistria (1941-1944)
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie al AŞM
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 27. 2017. Chişinău. .
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Încercare de periodizare a istoriei relațiilor dintre statul sovietic și cultele religioase
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(26) / 2017 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 24 October, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-1247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea şi lichidarea comunită'ilor religioase în perioada 1944-1965 în RSS Moldovenească
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 6 / 2017 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 22 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Atitudinea cultelor religioase faţă de stat (aspecte teoretice)
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 5 / 2016 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 22 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O instituție de legătura între guvernul sovietic și cultele religioase – „Consiliul pentru problemele cultelor religioase de pe lângă Consiliul de Miniștri al URSS (1944-1965)
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(25) / 2016 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 2 January, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relațiile dintre statul sovietic și culte în perioada 1944-1965
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie al AŞM
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 26. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Consiliul pentru Problemele Bisericii Ortodoxe Ruse de pe lângă Consiliul de Miniştri al URSS (1943-1965) – un organ de legătură dintre Stat şi Biserică
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(24) / 2015 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 13 October, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O instituție de legătura între guvernul sovietic și cultele religioase – „Consiliul pentru problemele cultelor religioase de pe lângă Consiliul de Miniștri al URSS” (1944-1965)
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie al AŞM
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.
Ediția 25. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-87-007-8.
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile dintre sacru şi profan sau atitudinea cultelor faţă de stat
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 4 / 2015 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

„Comisia antireligioasă” şi promovarea politicilor confesionale în URSS (1922-1929)
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 15 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre izvoarele Liturghierului de la Chişinău din 1815
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie al AŞM
BiblioScientia
Nr. 11-12 / 2014 / ISSN 1857-2278
Disponibil online 24 February, 2015. Descarcări-22. Vizualizări-1153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organe de stat pentru problemele cultelor în URSS în perioada interbelică (1918-1940)
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(23) / 2014 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 26 February, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Folosirea resurselor administrative în lupta cu religia în RASSM şi RSSM
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 2 / 2013 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motive doctrinare pentru persecutarea „Martorilor lui Iehova”
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(96) / 2013 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 19 June, 2015. Descarcări-22. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Uniunea ateilor militanţi” (1925-1947) în luptă cu religia
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(22) / 2013 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 16 March, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Atitudinea mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni faţă de unele fenomene negative din viaţa societăţii şi a bisericii în perioada exarhatului Moldovei, Valahiei şi Basarabiei (1808-1812)
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 17 March, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opera liturgică a Mitropolitului Dosoftei al Moldovei
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie al AŞM
In honorem Alexandru Moşanu: Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor
2012. Cluj -Napoca, România. ISBN 978-973-7784-78-0.
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Persecutarea membrilor organizaţiei „Martorii lui Iehova” în statele cu regim totalitar 288
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Activitatea social-pastorală a mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(20) / 2011 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 11 March, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Cărţile mitropolitului Dosoftei păstrate în diferite colecţii din Europa
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(17) / 2008 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 4 March, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-1372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, actvităţi admisitrative la eparhia de Kiev şi Halici
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(16) / 2007 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 23 February, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitropolitul Gavril Banulescu-Bodoni în fruntea exarhatului Moldovei, Valahiei şi Basarabiei
Fuştei Nicolae
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(69) / 2007 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 46 of 46