IBN
Закрыть
Cozma Valeria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2018 - 1

Universitatea – locaş de educaţie şi cercetare
Cozma Valeria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-136-87-7.
Disponibil online 18 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Elucidarea patrimoniului cultural naţional şi universal din epoca modernă în manualele de Istorie pentru clasa a XI-a
Cozma Valeria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar Patrimoniul cultural naţional şi universal în sistemul educaţional
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-291-4.
Disponibil online 25 June, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Promovarea artei musicale naţionale in spaţiul cultural European
Cozma Valeria , Rudei (Zagoreţ) Cristina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural naţional şi universal: Dialog istoric: In Honorem Valeria Cozma
2014. Chişinău. ISBN 978-9975-51-611-2.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Probleme ale valorificării culturii artistice în activitatea de investigaţie știinţifică a studenţilor
Cozma Valeria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Noi tendinţe în protecţia şi promovarea patrimoniului cultural, naţional şi european
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-51-506-1.
Disponibil online 22 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4