IBN
Закрыть
Dorosevici Nadejda
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2023 - 4

Endoscopia bronșică la copilul cu hemosideroză pulmonară
Dorosevici Nadejda12 , Garbi Ina2 , Raşcov Victor2 , Sîmboteanu-Belous Valentina2 , Guzgan Mariana2 , Selevestru Rodica21 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 26 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etiologia exudatului bronșic la copiii cu maladii cronice bronhopulmonare complicate cu Aspergilus fumigatus
Selevestru Rodica12 , Lungu Maria1 , Dorosevici Nadejda12 , Marina Ala2 , Ceban Ana2 , Conica Corina12 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infecțiile Pseudomonas aeruginosa și Aspergilus fumigatus la copiii cu fibroză chistică
Buga Nelea12 , Balaneţchi Ludmila1 , Dorosevici Nadejda12 , Ceban Ana2 , Marina Ala2 , Conica Corina21 , Lungu Maria1 , Selevestru Rodica12 , Şciuca Svetlana21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
2023. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. ISBN 978-9975-175-74-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaccinarea copiilor cu maladii alergice
Mîndru Elena1 , Balan Angelina1 , Ceban Zinaida1 , Ciochină Mariana1 , Cojocari Diana1 , Dorosevici Nadejda1 , Spînu Tatiana1 , Guitu Marina1 , Prutean Valeria1 , Gorelco Tatiana2 , Revenco Ninel1 , Stasii Ecaterina1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în pediatrie și impactul imunizării asupra morbidității și mortalității copiilor în Republica Moldova
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-58-293-3.
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4