IBN
Закрыть

91Publicaţii

484Descărcări

51059Vizualizări

Moscovciuc Ana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 50. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 39.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 37.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 26
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 37
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.11.Protocol clinic național - 1

2023 - 2

  Recidiva tuberculozei pulmonare asociată cu boli pulmonare nespecifice – o problemă actuală în ftiziopneumologie.
Tudor Elena1 , Moscovciuc Ana1 , Simionica Iurie12 , Şincarenco Marina2 , Iavorschi Constantin21 , Brumaru Albina1 , Rîvneac Lidia1 , Pîrlog Irina1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Recurrence of pulmonary tuberculosis associated with comorbiditiescurrent interdisciplinary problem
Tudor Elena1 , Yavorskiy Konstantin21 , Brumaru Albina1 , Kulcitkaia Stela2 , Rîvneac Lidia1 , Bolotnicova Valentina1 , Korlotyanu Andrei A.1 , Аksentiy Ecaterina V.1 , Moskovchuk Ana F.1 , Matvyeyeva Svitlana3 , Shevchenko Olga3 , Pîrlog Irina1 , Rotaru-Lungu Corina1 , Ciobanu Zinaida1
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 National Medical University of Kharkiv
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

  Patogeneza și caracteristica clinico-epidemiologică a recidivelor tuberculozei pulmonare la pacienții cu dependență de alcool și la persoanele fără adăpost
Tudor Elena1 , Iavorschi Constantin12 , Brumaru Albina1 , Kulciţchi Stela2 , Bolotnicova Valentina1 , Moscovciuc Ana1 , Crivenco Galina1 , Corloteanu Andrei1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(74) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Респираторный экстрапульмонарный туберкулез: клиника, диагностика и лечебно-оздоровительные меры
Тудор Елена1 , Болотникова Валентина1 , Брумару Альбина1 , Московчук А.1 , Шинкаренко И.2 , Аксентий Е.И. 1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 32. 2022. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Рецидивы туберкулеза легких у лиц, страдающих алкоголизмом
Тудор Елена1 , Болотникова Валентина1 , Брумару Альбина1 , Московчук А.1 , Шинкаренко И.2 , Аксентий Е.И. 1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 32. 2022. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Хроническая обструктивная болезнь легких: динамика статистических показателей смертности в Республике Молдова
Московчук А.1 , Тудор Елена1 , Круду П.2 , Болотникова Валентина1 , Шинкаренко И.3 , Томша А.2 , Брумару Альбина1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Национальное Агентство Общественного Здоровья,
3 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 32. 2022. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

  Importanța epidemiologică și clinică a predictorilor medico-sociali și determinanții în dezvoltarea recidivelor de tuberculoză pulmonară la adulti și managementul asistenței medicale.
Tudor Elena1 , Iavorschi Constantin12 , Brumaru Albina1 , Bolotnicova Valentina1 , Moscovciuc Ana1 , Corloteanu Andrei1 , Kulciţchi Stela12
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ассоциированные вирусные инфекции и общесоматическая патология у больных с рецидивами туберкулеза легких: клинико-эпидемиологические аспекты
Тудор Елена1 , Яворский Константин12 , Брумару Альбина1 , Болотникова Валентина1 , Московчук А.1 , Кривенко Галина1 , Корлотяну А.1 , Аксентий Е.И. 1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 31. 2021. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Коморбидность как вызов в диагностике и лечении туберкулеза.
Тудор Елена1 , Яворский Константин12 , Болотникова Валентина1 , Брумару Альбина1 , Московчук А.1 , Кривенко Галина1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Современные особенности эпидемиологии бронхиальной астмы взрослого населения Республики Молдова
Московчук А.1 , Тудор Елена1 , Шинкаренко И.2 , Болотникова Валентина1 , Круду П.3 , Томша А.3 , Курьев С.3 , Наливайко Н.21 , Скалецкая В.1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
3 Национальное Агентство Общественного Здоровья
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 31. 2021. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

  Aspecte epidemiologice ale cancerului bronhopulmonar, tuberculozei și bolilor cronice netransmisibile pulmonare
Eftodii Victor1 , Stratan Valentina1 , Iavorschi Constantin2 , Nalivaico Nicolae2 , Moscovciuc Ana2 , Martalog Valentin3 , Brenişter Sergiu1 , Bîlba Valeriu1 , Eftodii Diana1 , Ţuţuianu Valeriu1 , Sîtnic Victor1
1 IMSP Institutul Oncologic,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bronhopneumopatia obstructivă cronică: protocol clinic naţional PCN-18
Moscovciuc Ana, Scaleţchi Valentina, Simionica Iurie, Condraţchi Diana
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
Chișinău, 2020 / URL https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/02/PCN-18-BPOC.pdf
Disponibil online 2 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Interconexiunea tuberculozei și a bolilor pulmonare nespecifice: actualitatea problemei (sumarul literaturii)
Tudor Elena , Moscovciuc Ana , Simionica Iurie , Ciobanu Zinaida , Pisarenco Sergiu , Haidarlî Ion , Iavorschi Constantin , Sain Dumitru , Rîvneac Lidia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Semiologia radiologică patologiei pulmonare depistată în cadrul Screening - ului prin radiografie pulmonară
Nalivaico Nicolae1 , Iavorschi Constantin1 , Donica Ana1 , Eftodii Victor2 , Bîlba Valeriu2 , Ceapa-Catana Lucia1 , Botnaru Alexandrina1 , Moscovciuc Ana1 , Bolotnicova Valentina1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 IMSP Institutul Oncologic
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Statutul reactivității imunologice și exprimarea intoxicației endogene la pacienți cu recidivă a tuberculozei pulmonare.
Tudor Elena1 , Chirosca Valeria1 , Privalova Elena1 , Ghinda Serghei1 , Gudumac Valentin2 , Brumaru Albina1 , Bolotnicova Valentina1 , Moscovciuc Ana1 , Sain Dumitru1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tuberculoza și alte afecțiuni ale plămânilor la vârstnici și la bătrâni: datele publicațiilor științifice și ale observațiilor personale
Iavorschi Constantin12 , Alexandru Sofia1 , Tudor Elena1 , Bolotnicova Valentina1 , Brumaru Albina1 , Moscovciuc Ana1 , Corloteanu Andrei1 , Cula Eugenia1 , Şincarenco Irina2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(86) / 2020 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Пожилой больной хронической о обструктивной болезнью легких: особенности и возможности современной реабилитации и вторичной профилактики
Московчук А.1 , Тудор Елена1 , Болотникова Валентина1 , Шинкаренко И.2
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 30. 2020. Москва. ISBN 978-5-901450-19-2.
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Рецидивы туберкулеза легких у лиц пожилого и старческого возраста в Республике Молдова
Тудор Елена , Брумару Альбина , Московчук А. , Корлотяну А. , Болотникова Валентина
Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 30. 2020. Москва. ISBN 978-5-901450-19-2.
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

  Bolile cronice netransmisibile pulmonare şi combaterea lor în Republica Moldova ca un deziderat al timpului.
Moscovciuc Ana1 , Crudu Petru2 , Luchian Mihai3 , Şincarenco Irina4 , Tomșa Anastasia2 , Curiev Stela2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
3 Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă,
4 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bronhopneumopatia obstructivă cronica: interconexiunea genelor candidate ACE cu manifestări clinice de boală (sinteza de literatură).
Moscovciuc Ana1 , Simionica Iurie1 , Scaleţchi Valentina1 , Şincarenco Irina2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 7 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Eficacitatea inhibitorului enzimei de conversie a angiotensinei II perindopril în controlul hipertensiunii pulmonare la pacienţii cu BPOC.
Martîniuc Constantin , Pisarenco Serghei , Scaleţchi Valentina , Moscovciuc Ana , Simionica Iurie , Condraţchi Diana , Colun Tatiana
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Structure and epidemiological features of pulmonary infiltrates in the Republic of Moldova
Yavorskiy Konstantin , Moskovchuk Ana F. , Bolotnicova Valentina , Korlotyanu Andrei A. , Brumaru Albina , Şincarenco Irina
Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tabagismul – o adevărată problemă de sănătate publică
Procopişin Larisa , Rotaru-Lungu Corina , Moscovciuc Ana , Scaleţchi Valentina
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Влияние периндоприла на эндотелиальную дисфункцию, функциональные параметры легких и физическую толерантность у больных ХОБЛ
Мартынюк К. , Писаренко С. , Скалецкая В. , Московчук А. , Симионика Ю. , Кондрацки Д. , Колун Т.
Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 29. 2019. Москва. ISBN 978-5-901450-18-5.
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Современные возможности и приоритетные задачи по противодействию распространения туберкулеза в Республике Молдова (к 60-летию Института Фтизиопульмонологии «Кирилл Драганюк»)
Яворский Константин , Александру София , Вылк В. , Тудор Елена , Доника А. , Болотникова Валентина , Московчук А. , Брумару Альбина , Корлотяну А.
Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Вестник ЦНИИТ
/ 2019 / ISSN 2587-6678 / ISSNe 2658-7831
Disponibil online 30 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Современные особенности и тенденции в эпидемиологии пневмоний взрослого населения Республики Молдова
Московчук А.1 , Круду П.2 , Шинкаренко И.3 , Томша А.2 , Курьев С.2 , Прокопишина Л.1 , Ротару-Лунгу К.1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Национальный Центр Менеджмента Здравоохранения,
3 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 29. 2019. Москва. ISBN 978-5-901450-18-5.
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Хронические неинфекционные и инфекционные заболевания легких: современные масштабы проблемы в Республике Молдова
Яворский Константин12 , Московчук А.1 , Болотникова Валентина1 , Корлотяну А.1 , Брумару А.1 , Шинкаренко И.2
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 29. 2019. Москва. ISBN 978-5-901450-18-5.
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

  Epidemiology of tuberculosis and consolidation of efforts on different levels of healthcare in order to control this disease in the Republic of Moldova
Yavorskiy Konstantin12 , Alexandru Sofia1 , Bolotnicova Valentina1 , Tudor Elena1 , Brumaru Albina1 , Moskovchuk Ana F.1 , Nalivaico Nicolae12 , Korlotyanu Andrei A.1
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Tuberculosis and Lung Diseases
Nr. 6(96) / 2018 / ISSN 2075-1230 / ISSNe 2542-1506
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Managementul bolilor nespecifice ale aparatului respirator şi probleme actuale în acordarea asistenţei medicale primare
Nalivaico Nicolae , Moscovciuc Ana
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Moldovan Medical Journal
Nr. 61(S_RMI) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 20 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Povara globală a tuberculozei în Republica Moldova şi rolul medicinei de familie în sistemul naţional de ajutor antituberculos
Iavorschi Constantin12 , Alexandru Sofia2 , Bolotnicova Valentina2 , Moscovciuc Ana2 , Brumaru Albina2 , Corloteanu Andrei2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 15 June, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tuberculoza și tumorile organelor toracelui: aspecte interdisciplinare
Nalivaico Nicolae , Iavorschi Constantin , Bolotnicova Valentina , Moscovciuc Ana , Simionica Iurie
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Moldovan Medical Journal
Nr. 61(S_RMI) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 20 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Новые возможности скрининга и диагностики заболеваний органов дыхания в Республике Молдова
Наливайко Н. , Московчук А. , Болотникова Валентина , Прокопишина Л. , Симионика Ю.
Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 28. 2018. Москва. .
Disponibil online 16 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Проблема легочных заболеваний и современная модель фтизиопульмонологической помощи, ориентированная на нужды людей в Республике Молдова
Яворский Константин12 , Александру София1 , Болотникова Валентина1 , Шинкаренко И.2 , Московчук А.1 , Наливайко Н.1 , Доника А.1 , Корлотяну А.1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 28. 2018. Москва. .
Disponibil online 16 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Характер взаимосвязи между легочной гипертензией и клинико-функциональными параметрами при ХОБЛ
Писаренко С. , Мартынюк К. , Московчук А. , Симионика Ю. , Кондрацки Д.
Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 28. 2018. Москва. .
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

  Bolile aparatului respirator în cadrul malformaţiilor congenitale și ereditare la adulţi și copii: principii de diagnosticare și terapie
Iavorschi Constantin12 , Alexandru Sofia2 , Nalivaico Nicolae21 , Bolotnicova Valentina2 , Moscovciuc Ana2 , Priscu Oxana3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
3 IMSP Institutul de Cardiologie
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 31 October, 2017. Descarcări-30. Vizualizări-1248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Болезни органов дыхания: характеристика показателей первичного выхода на инвалидность в 2016 году в Республике Молдова
Московчук А.1 , Лукьян М.2 , Колун Т.1 , Доника А.1 , Скалецкая В.1 , Мартынюк К.1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Национальный Консилиум Установления Ограничения Возможностей и Трудоспособности
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 27. 2017. Москва. ISBN 978-5-901450-16-1.
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Эпидемиология бронхиальной астмы в Республике Молдова – современное состояние проблемы
Московчук А.1 , Болотникова Валентина1 , Курьев С.2 , Томша А.2 , Прокопишина Л.1 , Симионика Ю.1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Национальный Центр Менеджмента Здравоохранения
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 27. 2017. Москва. ISBN 978-5-901450-16-1.
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Эффективность лечебно-профилактических методов при респираторных заболеваниях у детей и подростков в Республике Молдова на основе междисциплинарной интеграции
Яворский Константин1 , Шинкаренко И.1 , Яворская Эльвира1 , Болотникова Валентина2 , Московчук А.2 , Брумару Альбина2
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 27. 2017. Москва. ISBN 978-5-901450-16-1.
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 10

  Aspecte medico-sociale a dizabilității la pacienții cu astm bronșic evoluție medie.
Moscovciuc Ana1 , Simionica Iurie1 , Scaleţchi Valentina1 , Luchian Mihai2 , Caraiani Olga1 , Colun Tatiana1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 7 September, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-940
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BPOC la pacienţii care se adresează la asistenţa medicală înalt specializată
Pisarenco Serghei , Alexandru Sofia , Haidarlî Ion , Martîniuc Constantin , David Aliona , Rusu Doina , Moscovciuc Ana
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 14 November, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Capacitatea de muncă fizică la pacienţii cu bronhopneumopatie cronică obstructivă
Moscovciuc Ana , Martîniuc Constantin , Scaleţchi Valentina , Simionica Iurie , Condraţchi Diana
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 14 November, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Exprimarea presiunii în artera pulmonară în funcţie de dereglările respiraţiei pulmonare în BPOC
Pisarenco Serghei , Martîniuc Constantin , Scaleţchi Valentina , Simionica Iurie , Moscovciuc Ana
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(51) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 5 January, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-946
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  limfadenitele şi limfadenopatiile ca o problemă de diagnosticare medicală modern (conform observaţiilor proprii şi literaturii)
Iavorschi Constantin1 , Nalivaico Nicolae1 , Eftodii Victor2 , Bolotnicova Valentina1 , Moscovciuc Ana1 , Brumaru Albina1 , Damaschin Gheorghe3
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 IMSP Institutul Oncologic,
3 IMSP Spitalul Raional Străşeni
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 2(28-1) / 2016 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 1 December, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-1102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul și inovaţiile diagnosticului radiologic în depistarea tuberculozei și a cancerului pulmonar în condiţiile actuale
Nalivaico Nicolae , Iavorschi Constantin , Bolotnicova Valentina , Moscovciuc Ana
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Аналитическая оценка заболеваемости туберкулезом и другими болезнями органов дыхания и реализация стратегии PAL в Республике Молдова.
Яворский Константин1 , Болотникова Валентина1 , Московчук А.1 , Тудор Елена1 , Чобану Аурел1 , Брумару Альбина1 , Ионица Нина2
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 ОМСУ Ниспоренская районная больница
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 September, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-1059
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Особенности эпидемиологии болезней органов дыхания в Республике Молдова на современном этапе
Московчук А.1 , Болотникова Валентина1 , Круду П.2 , Сирук В.2 , Курьев С.2
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Национальный Центр Менеджмента Здравоохранения
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 26. 2016. Москва. .
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Результаты пятилетнего наблюдения за частотой и динамикой первичного выхода на инвалидность вследствие болезней органов дыхания
Московчук А.1 , Лукьян М.2 , Неполюк Л.2
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Национальный Консилиум Установления Ограничения Возможностей и Трудоспособности
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 26. 2016. Москва. .
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Эндотелиальная функция и полиморфизм гена ангиотензин-превращающего фермента у больных ХОБЛ
Мартынюк К. , Писаренко С. , Варзарь Александру , Московчук А. , Кондрацки Д.
Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 26. 2016. Москва. .
Disponibil online 20 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 7

  Managementul depistării tuberculozei şi cancerului pulmonar în condiţiile actuale
Nalivaico Nicolae1 , Iavorschi Constantin1 , Moscovciuc Ana1 , Bolotnicova Valentina1 , Eftodii Victor2 , Haret Mariana3 , Iaţişin A.4 , Damaschin Gheorghe4 , Scurtu Lilia5
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 IMSP Institutul Oncologic,
3 Centrul de Sănătate Publică Ștefan Vodă,
4 Centrul de sănătate publică Străşeni,
5 Centrul de Sănătate Publică Ungheni
Congresul IV național de oncologie
1(3). 2015. Chişinău. ISSN 1857-4572.
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tuberculoza şi tumorile organelor toracelui:concepţia ftiziopneumologului şi oncologului (aspecte interdisciplinare)
Iavorschi Constantin1 , Nalivaico Nicolae1 , Eftodii Victor2 , Bolotnicova Valentina1 , Moscovciuc Ana1 , Simionica Iurie1 , Brumaru Albina1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 IMSP Institutul Oncologic
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(48) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 February, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-1129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 91