IBN
Закрыть
Lozovanu Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Mendeley profile
Scopus Author ID
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 9. Teze/Rezumate în culegeri - 11. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 4
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 9
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 6
 • 5.6.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM indexate în Scopus - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2024 - 1

Predicting Pain Scores Using Personality Trait Facets and Personality Trait Domains Assessed by Personality Inventory for DSM-5
Timotin (Tabîrța) Ina1 , Lozovanu Svetlana1 , Ganenco Andrei1 , Moldovanu Ion2 , Arnaut Oleg1 , Grabovschi Ion1 , Coreţchi Eugeniu1 , Beşleaga Tudor1 , Ojog Victor1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
IFMBE Proceedings. 6th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6, Vol.91. 2024. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 7

CAPITOLUL 2. Mecanisme fiziopatologice implicate în durerea cronică
Vovc Victor1 , Lozovanu Svetlana2
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Durerea cronică: clasificare, patofiziologie, management personalizat
Chişinău: Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”, 2023. ISBN 978-9975-81-117-0..
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predicting Pain Scores Using Personality Trait Facets and Personality Trait Domains Assessed by Personality Inventory for DSM-5
Timotin (Tabîrța) Ina1 , Lozovanu Svetlana1 , Ganenco Andrei1 , Moldovanu Ion2 , Arnaut Oleg1 , Grabovschi Ion1 , Coreţchi Eugeniu1 , Beşleaga Tudor1 , Ojog Victor1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
IFMBE ProceedingsNanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-72-773-0..
Disponibil online 13 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Peculiarities of Circadian Rhythms and their Implications on Parkinson’s Disease
Rotaru Lilia1 , Cebuc Madalina2 , Lupuşor Adrian21 , Grosu Oxana1 , Vovc Victor12 , Lozovanu Svetlana2 , Carausu Ghenadie2 , Groppa Stanislav2
1 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
IFMBE ProceedingsNanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-72-773-0..
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Peculiarities of Circadian Rhythms and Their Implications on Parkinson’s Disease
Rotaru Lilia1 , Cebuc Madalina2 , Lupuşor Adrian21 , Grosu Oxana1 , Vovc Victor21 , Lozovanu Svetlana2 , Carausu Ghenadie2 , Groppa Stanislav2
1 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
IFMBE Proceedings. 6th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6, Vol.92. 2023. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of depression and anxiety in pain perception
Timotin (Tabîrța) Ina1 , Ganenco Andrei1 , Lozovanu Svetlana1 , Arnaut Oleg1 , Grabovschi Ion1 , Moldovanu Ion2 , Vovc Victor1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(66) / 2023 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-31. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variațiile circadiene a neurotransmițătorilor și tulburările cognitive
Iurcu Irina1 , Lupuşor Adrian12 , Cebuc Mădălina1 , Rotaru Lilia2 , Odobescu Stela2 , Grosu Oxana2 , Lozovanu Svetlana1 , Moldovanu Ion12 , Vovc Victor21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Venous and arterial endothelium: markers of dysfunction and pathophysiological significance
Ojog Victor , Lozovanu Svetlana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Vol. 10, Nr. 3 / 2023 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 28 September, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Breathing Pattern in Subjects with Borderline Personality Disorder in Pain Test
Lozovanu Svetlana1 , Moldovanu Ion12 , Vovc Victor1 , Beşleaga Tudor1 , Ganenco Andrei1 , Timotin (Tabîrța) Ina1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
IFMBE Proceedings. 5th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5, Vol.87. 2022. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 30 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulburările de ritm circadian și de somn la femeile gravide
Cazac-Stamati Dumitrița1 , Rotaru Lilia2 , Grosu Oxana2 , Odobescu Stela2 , Lozovanu Svetlana1 , Lupuşor Adrian21 , Stamati Ion1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(74) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Autonomic and analgesic effects of slow deep breathing
Beşleaga Tudor , Vovc Victor , Lozovanu Svetlana , Ganenco Andrei
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Breathing Pattern in Subjects with Borderline Personality Disorder in Pain Test
Lozovanu Svetlana1 , Moldovanu Ion12 , Vovc Victor1 , Beşleaga Tudor1 , Ganenco Andrei1 , Timotin (Tabîrța) Ina1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-592-7.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relationship between headaches and personality disorders using personality inventory disorders for DSM – 5
Lozovanu Svetlana , Stoica Tatiana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 53. 2021. Melbourne, Australia. ISBN 978-0-643-12109-6.
Disponibil online 27 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Heart rate variability in people with borderline type personality
Lozovanu Svetlana1 , Moldovanu Ion12 , Vovc Victor1 , Beşleaga Tudor1 , Ganenco Andrei1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recording of the breathing pattern in the test with controlled hyperventilation in subjects with a borderline type personality disorder
Lozovanu Svetlana1 , Moldovanu Ion12 , Vovc Victor1 , Beşleaga Tudor1 , Ganenco Andrei1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
IFMBE Proceedings
Nr. 77 / 2020 / ISSN 1680-0737
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recording of the breathing pattern in the test with controlled hyperventilation in subjects with a borderline type personality disorder
Lozovanu Svetlana1 , Moldovanu Ion12 , Vovc Victor1 , Beşleaga Tudor1 , Ganenco Andrei1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 4, Vol.77. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 25 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Translation and validation of the Russian version of the personality inventory for DSM-5 (PID-5)
Lozovanu Svetlana1 , Moldovanu Ion12 , Vovc Victor1 , Ganenco Andrei1 , Blajevschi Andrei1 , Beşleaga Tudor1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 24 June, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Validation of the Romanian version of the personality disorder test in the context of the alternative model of DSM-5
Lozovanu Svetlana , Moldovanu Ion , Revenco Mircea , Vovc Victor , Ganenco Andrei , Blajevschi Andrei , Beşleaga Tudor
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Bulletin of Integrative Psychiatry
Nr. 2(81) / 2019 / ISSN 1453-7257
Disponibil online 20 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Influența nicotinei asupra calității somnului
Ţurcan Victor , Lozovanu Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perfecționarea materialelor didactice pentru predarea disciplinelor medicobiologice în cadrul masteratului de inginerie biomedicală la Universitatea Tehnică din Moldova
Vovc Victor1 , Lozovanu Svetlana1 , Ciobanu Nellu1 , Beşleaga Tudor1 , Ganenco Andrei1 , Lupuşor Adrian1 , Tonu Viorica1 , Munteanu-Gubceac Natalia1 , Şontea Victor2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 2 June, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relationship between personality disorders and headaches using PID for DSM-5
Lozovanu Svetlana1 , Moldovanu Ion12 , Vovc Victor1 , Romaniuc Iuliana2 , Beşleaga Tudor1 , Ganenco Andrei1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 25 December, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Creating teaching materials to ensure the educational process within the biomedical engineering master’s program: the textbook of physiology and functional anatomy
Vovc Victor1 , Lozovanu Svetlana1 , Ganenco Andrei1 , Zaharia Dragoş C.2 , Shontya Viktor3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi,
3 Technical University of Moldova
Health Technology Management3rd International Conference
Editia 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Design and content of biomedical curriculum for biomedical engineering master’s program in the republic of Moldova
Vovc Victor , Lozovanu Svetlana , Ganenco Andrei , Ciobanu Nellu
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
IFMBE Proceedings 3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, ICNBME 2015
Editia 3, Vol.55. 2016. . ISSN 16800737.
Disponibil online 27 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psychophysiological traits evaluated during hyperventilation test in affective disorder patients
Lozovanu Svetlana , Beşleaga Tudor , Vovc Victor , Moldovanu Ion , Ganenco Andrei
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Health Technology Management3rd International Conference
Editia 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of interoceptive signals perception in patients with panic disorder and eminent respiratory symptoms
Ganenco Andrei , Beşleaga Tudor , Lozovanu Svetlana , Vovc Victor
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
IFMBE Proceedings 3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, ICNBME 2015
Editia 3, Vol.55. 2016. . ISSN 16800737.
Disponibil online 27 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Design and content of biomedical curriculum for biomedical engineering master’s program in the Republic of Moldova
Vovc Victor , Lozovanu Svetlana , Ganenco Andrei , Ciobanu Natalia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3. 2015. . .
Disponibil online 16 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of interoceptive signals perception in patients with panic disorder and eminent respiratory symptoms
Ganenco Andrei , Beşleaga Tudor , Lozovanu Svetlana , Vovc Victor
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3. 2015. . .
Disponibil online 16 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Studiul modificării activității aminopeptidazelor transmembranare sub acțiunea antibioticelor
Borciova Inessa , Uncu Livia , Lozovanu Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 5 January, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Activitatea elastazei neutrofilice în politraumatism asociat cu leziunea pulmonară acută
Stratulat Liubovi1 , Lozovanu Svetlana1 , Grosu Victoria2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Functional electrical stimulation
Breahnă Radu , Turtureanu Irina , Lozovanu Svetlana , Ojog Victor , Ganenco Andrei , Arnaut Oleg
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2. 2013. . ISBN 978-9975-62-343-8..
Disponibil online 21 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Heart rate variability: the involvement of breathing pattern (chest breathing, abdominal breathing) and anxiety
Ganenco Andrei1 , Vovc Victor1 , Moldovanu Ion2 , Lozovanu Svetlana1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 1. 2011. . ISBN 978-9975-66-239-0..
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa probelor respiratorii asupra variabilitatea ritmului cardiac la subiecţi sanatoşi cu anxietate joasă şi ridicată
Ganenco Andrei , Vovc Victor , Moldovanu Ion , Lozovanu Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-916
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Modificările activităţii enzimelor lizozomale în limfocite şi neutrofile induse de plasma rece de heliu şi razele UVC
Saulea Aurel , Lozovanu Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 2(8) / 2005 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 33 of 33