IBN
Закрыть
Chirtoacă Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 9
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2023 - 1

Repararea prejudiciului cauzat pentru protecția necesară a valorilor fundamentale într-o societate democratică
Chirtoacă Leonid , Chirtoacă Natalia
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Particularitățile ordinii juridice a Uniunii Europene
Chirtoacă Natalia
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-1-5.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul normelor juridice europene și implementarea acestora în dreptul intern al statelor member
Chirtoacă Natalia
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-3201-1-5; 978-9975-3201-7-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Apariția și evoluția drepturilor la muncă în cadrul Uniunii Europene
Chirtoacă Natalia1 , Larion Alina-Paula2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii aplicabile în procedura Curții Europene a Drepturilor Omului
Chirtoacă Leonid , Chirtoacă Natalia
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-2-2.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Abordări multilaterale ale drepturilor fundamentale de muncă: relația acordurilor comerciale cu standardele de muncă
Chirtoacă Natalia12 , Larion Alina-Paula3
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
3 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3(12) / 2017 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 February, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Cu privire la conceptul răspunderii  în dreptul internaţional public
Ciubotaru Rodica , Chirtoacă Natalia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(31-32) / 2015 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi în procesul de creare a normelor de drept internaţional
Chirtoacă Natalia
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Știinţe Juridice
Vol. 30, Supl. nr. 1 / 2015 / ISSN 1454-3699
Disponibil online 25 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Răspunderea internaţională a statului în viziunea O.N.U. şi în practica curţii internaţionale de justiţie
Chirtoacă Natalia1 , Florea Dumitriţa21
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(31) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 5 May, 2014. Descarcări-187. Vizualizări-1959
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul OSCE de prevenire a conflictelor şi de management al crizelor postconflictuale: avantaje şi oportunităţi
Chirtoacă Natalia1 , Mătăşel Alina2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Baroul de avocaţi, Neamţ
Vector European
Nr. Suplim / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 14 February, 2016. Descarcări-51. Vizualizări-964
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Consolidarea principiului neamestecului în dreptul internaţional convenţional şi cutumiar al secolului XX
Chirtoacă Natalia , Mătăşel Adrian
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(27) / 2013 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 30 October, 2013. Descarcări-28. Vizualizări-1466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția procesului de legiferare internațională în cadrul uniunii europene: supranaționalitatea în dreptul organizațiilor internaționale
Chirtoacă Natalia
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(30) / 2013 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 20 February, 2014. Descarcări-14. Vizualizări-1576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imigranţii ilegali şi transfugii în contextul securităţii maritime
Chirtoacă Natalia , Enescu Raluca-Lucia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(28) / 2013 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 30 October, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

ETOSUL Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa: fundamentele OSCE în prevenirea conflictelor şi managementul crizelor postconflictuale
Chirtoacă Natalia , Mătăşel Alina
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(26) / 2012 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 29 October, 2013. Descarcări-25. Vizualizări-1380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Participarea directă la ostilităţi – Un criteriu de definirea a statutului de combatant în cadrul conflictelor armate contemporane
Chirtoacă Natalia , Cauia Alexandru
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-1044
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Evoluţia şi relevanţa actuală a convenţiei din 1951 privind statutul refugiaţilor
Chirtoacă Natalia , Spînu Veronica
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-1021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea şi eradicarea violenţei împotriva femeilor prin prisma reglementărilor internaţionale
Chirtoacă Natalia , Tarlev Veronica
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-40. Vizualizări-1108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia drepturilor femeii la nivel regional
Chirtoacă Natalia , Tarlev Veronica
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-1019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul juridic al angajaţilor companiilor militare private prin prisma statutului de combatant în cadrul conflictelor armate contemporane
Cauia Alexandru , Chirtoacă Natalia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţa juridică în contextul promovării valorilor statului de drept
2010. Chişinău. .
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Problemele aplicării dreptului internaţional umanitar în cadrul conflictelor armate contemporane
Chirtoacă Natalia , Cauia Alexandru
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4 / 2009 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 4

Combatanţii şi dreptul la viaţă
Chirtoacă Natalia , Cauia Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2008 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-41. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul cetăţeanului în Uniunea Europeană
Chirtoacă Natalia
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2008 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-898
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suveranitatea – Fundament politic şi juridic al personalităţii juridice internaţionale a statului
Chirtoacă Natalia
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Европейская интеграция Республики Молдова. Европейское право-Новая юридическая отрасль
Chirtoacă Leonid , Chirtoacă Natalia
Институт Истории, Государства и Права АНМ
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2008 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-918
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Suveranitatea – element definitoriu al personalităţii juridice internaţionale a statului
Chirtoacă Natalia1 , Chirtoacă Leonid2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 5 / 2007 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-34. Vizualizări-931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 2

Codificarea regulilor cu privire la prezentarea statelor în relaţiile lor cu organizaţiile internaţionale
Chirtoacă Natalia
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul juridic al organizaţiei internaţionale
Chirtoacă Natalia , Chirtoacă Leonid
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1-2(141) / 2006 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-854
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 27 of 27