IBN
Закрыть
Ceban Cristina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Piloni juridici internațional-europeani de protecție a refugiaților în momentul integrării sociale
Ceban Cristina , Fuior Artur
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Impactul pandemiei de COVID-19 asupra mediului european de securitate
Doltu Mihai , Ceban Cristina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3346-8-6.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități privind analiza naturii juridice a drepturilor si libertăţilor fundamentale ale omului
Ceban Cristina1 , Zaharia Virginia2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration4th International Conference
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-0-3.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Acţiuni ale avocatului poporului din România pentru protecţia drepturilor omului în timpul pandemiei de COVID-19
Ceban Cristina1 , Doltu Mihai2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Primăria Municipiului Iaşi
Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3492-4-6.
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța jurisprudenței internațional-europene asupra incluziunii sociale a refugiaților
Ceban Cristina , Fuior Artur
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2020. Chisinau–Cazan–Galati. ISBN 978-9975-3423-3-9.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția și implementarea dreptului la educație
Corgoja Victor , Ceban Cristina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspectiveconferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău)
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Conceptul şi determinarea criminalitatăţii internaţionale
Ceban Cristina1 , Popovici Mihai-Claudiu21
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 8 June, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile și obligațiile statelor neriverane din zona economică exclusivă
Ceban Cristina , Braila Maxim
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicarea Republicii Moldova în vederea combaterei criminalităţii internaţionale
Ceban Cristina , Popovici Mihai-Claudiu
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie asupra monografiei „Justiția constituțională: Analiză, studiu de caz, cercetare științifică”. Autori: Valeriu KUCIUK și Victor PUȘCAȘ
Ceban Cristina
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 6(330) / 2019 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 2 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări juridice a factorilor de mediu in plan național și internațional in domeniu securității ecologice
Ceban Cristina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-6-0.
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări vizând protecţia stratului de ozon şi lupta contra efectului de seră
Ceban Cristina , Triboi-Mihăiță Cristinel
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 8 June, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rights and duties of the non-coastal states in the exclusive economic zone
Ceban Cristina , Braila Maxim
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Particularitățile izvoarelor dreptului Uniunii Europene
Ceban Cristina , Toncoglaz Maxim
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova şi Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3222-0-1.
Disponibil online 31 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Uniunea europeană şi problema imigraţiei
Ceban Cristina , Botnarenco Ion
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Integrarea economică Europeană
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3147-1-8.
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Managementul crizelor politice- factor determinant al stabilitatii
Țurcanu Alina , Ceban Cristina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. IV(2) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 22 January, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi factori de risc asupra securităţii în societatea informaţională
Ceban Cristina , Tărîţă Orest
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul intensificării globalizării
Ceban Cristina , Richicinschi Iurie
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Fabricarea pâinii cu adaos de materii vegetale
Boeştean Olga , Ceban Cristina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Intellectus
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Regimul juridic privind protecţia resurselor de apă: Calitatea apei şi ecosistemele acvatice
Ceban Cristina
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-25. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26