IBN
Закрыть

90Publicaţii

186Descărcări

39747Vizualizări

Moscalenco Sveatoslav
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Mendeley profile
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 40. Publicaţii la conferinţe din RM - 26. Publicaţii peste hotare - 24.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 5

A two–dimensional electron–hole system under the influence of the Chern–Simons gauge field created by quantum point vortices
Moskalenko Sveatoslav1 , Moskalenko V.1 , Podlesny Igor1 , Liberman Michael2
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 Nordic Institute for Theoretical Physics (NORDITA) KTH
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1(20) / 2021 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carrier multiplication in semiconductor quantum dots
Moskalenko Sveatoslav , Lelyakov Ig. , Podlesny Igor
Institutul de Fizică Aplicată
Physica B: Condensed Matter
Nr. 604 / 2021 / ISSN - / ISSNe 0921-4526
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electron-hole Coulomb interaction and quantum states of the two-dimensional magnetoexcitons
Moskalenko Sveatoslav , Zubac Ion
Institutul de Fizică Aplicată
Nanotechnologies and Nanomaterials NANO-2021
Ediția a 9-a. 2021. Lviv, Ukraine. .
Disponibil online 4 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excitoni magnetici bidimensionali
Moscalenco Sveatoslav , Zubac Ion
Institutul de Fizică Aplicată
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Two-dimensional magnetoexciton superposition states with linear dispersion law
Moskalenko Sveatoslav , Zubac Ion
Institutul de Fizică Aplicată
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-271-9.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Bound states of two-dimensional magnetoexcitons taking into account the Rashba spin–orbit coupling
Moskalenko Sveatoslav , Podlesny Igor , Zubac Ion
Institutul de Fizică Aplicată
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(19) / 2020 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optical selection rules for the quantum transitions from the ground state of the crystal to the superposition states of the two-dimensional magneto-excitons
Moskalenko Sveatoslav1 , Podlesny Igor1 , Zubac Ion1 , Novikov Boris2
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 St Petersburg University
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
Volume 11718. 2020. Bellingham, USA. ISSN 0277786X.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optical selection rules for the quantum transitions from the ground state of the crystal to the superposition states of the two-dimensional magnetoexcitons
Moskalenko Sveatoslav1 , Podlesny Igor1 , Zubac Ion1 , Novikov Boris2
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 Institute of Physics, St. Petersburg
Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies
Ediția a X-a. 2020. Constanța, România . .
Disponibil online 4 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Superposition states of the two-dimensional magnetoexcitons with dirac cone dispersion law and quantum interference effects in optical transitions
Moskalenko Sveatoslav1 , Podlesny Igor1 , Zubac Ion1 , Novikov Boris2
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 Institute of Physics, St. Petersburg
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Symmetric and asymmetric two-dimensional magnetoexciton superposition states in the conditions of strong perpendicular magnetic field
Moskalenko Sveatoslav1 , Podlesny Igor1 , Zubac Ion1 , Novikov Boris2
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 Institute of Physics, St. Petersburg
Nanostructures: Physics and Technologies 28th International Sympsium
Ediția a 28-a. 2020. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-93634-066-6.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of the exchange electron-hole Coulomb interaction on the formation ofsuperposition states of two-dimensional magnetoexcitons
Moskalenko Sveatoslav1 , Podlesny Igor1 , Zubac Ion1 , Novikov Boris2
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 Institute of Physics, St. Petersburg
PLMCN 2020 Online Conference International Conference on Physics of Light-Matter Coupling in Nanostructures
2020. Clermont-Ferrand, France. .
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermodynamics of the Ideal Two-Dimensional Magnetoexciton Gas with Linear Dispersion Law
Moskalenko Sveatoslav1 , Podlesny Igor1 , Zubac Ion1 , Novikov Boris2
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 St Petersburg University
Semiconductors
Nr. 11(54) / 2020 / ISSN 1063-7826
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermodynamics of the ideal two-dimensional magnetoexciton gas with linear dispersion law
Moskalenko Sveatoslav1 , Podlesny Igor1 , Zubac Ion1 , Novikov Boris2
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 Institute of Physics, St. Petersburg
Nanostructures: Physics and Technologies 28th International Sympsium
Ediția a 28-a. 2020. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-93634-066-6.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Two-dimensional magnetoexciton superposition states with Dirac cone dispersion law and quantum interference effects in optical transitions
Moskalenko Sveatoslav1 , Podlesny Igor1 , Zubac Ion1 , Novikov Boris2
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg
Solid State Communications
Nr. 312 / 2020 / ISSN 0038-1098
Disponibil online 7 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Two-dimensional magnetoexcitons: Quantum properties
Zubac Ion , Moskalenko Sveatoslav
Institutul de Fizică Aplicată
Всеукраїнська школа-семiнар та Конкурс молодих вчених зi статистичної фiзики та теорiї конденсованої речовини
Ediția a 20-a. 2020. Lviv, Ukraine. .
Disponibil online 4 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Fondator al unei şcoli științifice valoroase în domeniul fizicii teoretice
Moscalenco Sveatoslav , Podlesnîi Igor
Institutul de Fizică Aplicată
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Superposition States of the Two-Dimensional Magnetoexcitons with Dirac Cone Dispersion Law and Quantum Interference Effects in Optical Transitions
Moskalenko Sveatoslav1 , Podlesny Igor1 , Zubac Ion1 , Novikov Boris2
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 Institute of Physics, St. Petersburg
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 4. 2019. Germany. ISBN 978-3-030-31866-6.
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The similarity between two-dimensional magnetoexcitons and the excitons in transition metal dichalcogenides
Moskalenko Sveatoslav , Moskalenko Sveatoslav , Moskalenko Sveatoslav
Institutul de Fizică Aplicată
Amorphous and Nanostructured Chalcogenides
Ediția a 9-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 2 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Two Dimensional Bright and Dark Magnetoexcitons Interacting with Quantum Point Vortices
Moskalenko Sveatoslav , Moskalenko V. , Podlesny Igor , Zubac Ion
Institutul de Fizică Aplicată
Semiconductors
Nr. 16(53) / 2019 / ISSN 1063-7826
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Two-dimensional exciton superposition states with Dirac cone dispersion laws
Moskalenko Sveatoslav , Podlesny Igor , Zubac Ion
Institutul de Fizică Aplicată
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-4(18) / 2019 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 22 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 90