IBN
Закрыть
Bontea Oleg
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 5

  Aspecte teoretice și legislative privind egalitatea în drepturi a femeii cu bărbatul
Bontea Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 8 September, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Minorităţile naţionale, autonomia şi autodeterminarea popoarelor
Bontea Oleg12
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova
Drepturile persoanei în lumina jurisprudenței naționale : În honorem profesor Andrei Smochină
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-497-8.
Disponibil online 11 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Principiul egalității în drepturi între doctrină, legislație și realitate
Bontea Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1(373) / 2023 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reglementări anti-discriminatorii în legislația Republicii Moldova
Bontea Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
State, security and human rights in digital era
Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-529-6.
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Standardele UE in domeniul combaterii discriminării
Bontea Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-46-3.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-9. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

  Aspecte procesuale specifice domeniului discriminării în legislația Republicii Moldova
Bontea Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Discriminarea directă, indirectă și prin asociere
Bontea Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția II-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-66-5.
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-54. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Minoritățile naționale, autonomia și autodeterminarea popoarelor
Bontea Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 7-8(367-368) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 6 September, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Persoanele protejate de dreptul internaţional umanitar în cadrul conflictelor armate
Bontea Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 9-10(369-370) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

  Evoluția și tipologia noțiunii de „minoritate națională”
Bontea Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Serviciul public în Republica Moldova: aspecte teoretice şi normative
Bontea Oleg
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-44. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

  Dreptul de a fi despăgubit pentru dauna ecologică
Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dreptul de petiţionare privind problemele de mediu
Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Principiile fundamentale ale dreptului internațional între evoluție și actualitate, caractere și importanță
Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

  Aspecte teoretice şi practice cu privire la organele şi hotărarile organizaţiilor internationale
Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

  Administrarea de stat a fondului funciar
Bontea Oleg , Bontea Larisa
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.46. 2016. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-284-2.
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Colaborarea Republicii Moldova cu organizaţia naţiunilor unite pentru alimentaţie şi agricultură (F.A.O.)
Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.46. 2016. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-284-2.
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Participarea la elaborarea normelor de drept internaţional – trăsătură a personalităţii juridice a organizaţiei internaţionale
Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Recunoaşterea calităţii de personalitate internaţională de către subiectele de drept international - trăsătură a personalităţii juridice a organizaţiilor internaţionale
Bontea Oleg , Bontea Larisa
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

  Corelaţia dintre dreptul internaţional public, societatea internaţională şi relaţiile internaţionale
Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 12(288) / 2015 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 13 January, 2016. Descarcări-39. Vizualizări-857
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

  Normele în dreptul internaţional şi normele imperative (jus cogens) în dreptul internaţional
Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sancţionarea nerespectării normelor de drept internaţional
Bontea Oleg , Bontea Larisa
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 6

  Circulaţia juridică a terenurilor şi modalităţile acesteia
Bontea Larisa , Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.33. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Circulaţia juridică a terenurilor şi modalităţile acesteia
Bontea Larisa , Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.33. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Probleme actuale ale sociologiei juridice
Bontea Oleg1 , Lupan Ştefan2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(63) / 2013 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 March, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern
Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele reflecţii privind realizarea şi mecanismele de realizare a normelor juridice internaţionale şi raporturile juridice internaţionale
Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Vânzarea-cumpărarea terenurilor
Bontea Oleg , Grozav Svetlana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.33. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

  Apariţia şi evoluţia istorică a organizaţiilor internaţionale
Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(74) / 2012 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-33. Vizualizări-1004
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Apartenenţa la organizaţiile internaţionale
Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(26) / 2012 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-56. Vizualizări-990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Istoricul apariţiei Ligii Naţiunilor şi a Organizaţiei Naţiunilor Unite
Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(75) / 2012 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-46. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

  Competenţele, puterile şi funcţiile organizaţiilor internaţionale
Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4107-8-6.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Răspunderea statului pentru prejudiciul cauzat prin acţiunile organelor de urmărire penală, ale procuraturii sau ale instanţelor de judecată
Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru şi drept
Vol.30. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

  Arbitrajul – mijloc jurisdicţional de soluţionare pe cale paşnică a diferendelor internaţionale
Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(89) / 2008 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul organizaţiilor regionale în reglementarea paşnică a diferendelor internaţionale
Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(92) / 2008 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 14 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Soluţionarea paşnică a diferendelor în cadrul ONU
Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(91) / 2008 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 14 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 4

  Despre esenţa normelor conflictuale
Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(77) / 2007 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Privire teoretico-practică asupra anchetei şi concilierii internaţionale
Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(86) / 2007 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 21 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Privire teoretico-practică asupra anchetei şi concilierii internaţionale
Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(79) / 2007 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 26 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul Curţii Internaţionale de Justiţie în soluţionarea diferendelor internaţionale
Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(83) / 2007 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 40 of 40