IBN
Закрыть
Comendant Tatiana
Cuvinte-cheie (155): cultură (5), culture (4), cercetare (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Destin cultural: Gleb Ceaicovschi-Mereșanu la 100 de ani
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gândirea socială și gândirea științifică în procesul educațional universitar: aspecte de corelație
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Volumul II. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tematica naţională – atribut firesc in arta gravurii
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Culturologie versus studiul artelor: aspecte de cunoaștere științifică
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Abordari existentiale ale culturii nationale
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-614-0.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chestionarea studenților: constatări, sugestii, recomandări
Crăciun Claudia, Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(33) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 24 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование пространства и времени как предмета искусства живописи (на примере работ современных молдавских художников Валерия и Иона Жабински)
Iudina Ecaterina, Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современный педагог в оценках студентов художественного ВУЗА
Юдина Екатерина, Комендант Татьяна
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(33) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 24 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Cultura în contextul reformator al globalizării şi parcursului de integrare europeană
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.31. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-555-6.
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relațiile interetnice in contextul sociocultural din Republica Moldova
Comendant Tatiana1, Caraman Iurie2
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Paradigma societăţii moderne: echilibrul între capacitatea intelectuală (IQ) și inteligenţa emoţională (EQ)
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2017. Descarcări-74. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Personalitatea cadrului didactic – condiţie fundamentală in procesul instructiv-educativ universitar
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(27) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 January, 2017. Descarcări-55. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vladimir Axionov — personalitate de vază a culturii naţionale
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(24) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Категория „Дом” в антропологическом пространстве культуры
Комендант Татьяна, Юдина Екатерина
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(26) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 January, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Consumul cultural din Republica Moldova. Studiu sociologic
Caraman Iurie1, Comendant Tatiana2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Intertext
Nr. 3-4(31) / 2014 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 May, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul cultură – știință: factori de educație pentru tineret
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 25 September, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности эпатажа как эстетического явления в искусстве
Юдина Екатерина, Комендант Татьяна
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 25 September, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Raportul cadru didactic—student şi impactul competenţelor pedagogice asupra conţinuturilor profesionale
Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(19) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Creativitatea în perceperea estetică a operelor de artă
Comendant Tatiana, Zamcovaia Galina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul interdisciplinarităţii in desăvârşirea pregătirii absolventului instituţiei superioare de invăţămant artistic
Comendant Tatiana, Iudina Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27