IBN
Закрыть
Cojocaru Violeta
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 29. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 16
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12

2022 - 4

Dreptul copilului la un nume
Cojocaru Violeta
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovaţiile în contractele cu titlu gratuit încheiate în mediul online
Cojocaru Violeta , Cara-Rusnac Aliona
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(63) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protejarea vieții private și a imaginii copilului conform standardelor internaționale
Cojocaru Violeta
Universitatea de Stat din Moldova
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul I. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-504-3.
Disponibil online 16 March, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu comparat al dreptului de revocare a contractelor la distanță
Cojocaru Violeta , Cara-Rusnac Aliona
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(153) / 2022 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Istoricul codificării materiei de drept privat în Republica Moldova
Avornic Gheorghe1 , Cojocaru Violeta2 , Moraru Iulian2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul protecției imaginii copilului de catre serviciile media audiovizuale în contextul legislației naționale
Cojocaru Violeta , Verdeș Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Respectarea dreptului copilului la abitație în familie în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
Cojocaru Violeta
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
Vol.2, R, SJE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-77. Vizualizări-985
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilirea echilibrului echitabil între interesele părinților și interesul superior al copilului
Cojocaru Violeta12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(55) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Confusion – A Perfect Interference Between Competition and Industrial Property
Cojocaru Violeta , Moraru Iulian
Moldova State University
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(6) / 2020 / ISSN 1857-436X / ISSNe 2537-6179
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Fiducia – novelă în Codul civil al Republicii Moldova.
Cojocaru Violeta , Digori Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(51) / 2019 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-83. Vizualizări-927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile protecției copilului aflat în situație de risc și a copilului separat de părinți
Cojocaru Violeta , Cereteu Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(225-227) / 2019 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unfair Competition Actions in the Online Field
Gorincioi Cornelia , Moraru Iulian , Cojocaru Violeta
Moldova State University
Logos Universality Mentality Education Novelty: Law
Vol. 7, / 2019 / ISSN 2284-5968 / ISSNe 2458-1046
Disponibil online 27 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Redomicilierea persoanei juridice
Cojocaru Violeta , Melnic Dumitru
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
R, SJ. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănătatea publică și dezvoltarea durabilă în contextual acordului de asociere ale UE și Republicii Moldova
Cojocaru Violeta , Ciochină Elena
Academia de Studii Economice din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
R, SJ. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Aspecte civile ale răpirii internaţionale de copii în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
Cojocaru Violeta , Şiman Corina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice
R, SJ. 2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 27 February, 2021. Descarcări-113. Vizualizări-1098
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inechităţi legislative la incriminarea unor comportamente infracţionale: Cazul – art.278 CP RM (actul terorist)
Cojocaru Violeta
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice
R, SJ. 2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 26 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile despăgubirii de asigurare
Cojocaru Violeta1 , Dodon Sergiu2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(108) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 14 December, 2017. Descarcări-57. Vizualizări-1129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zonele offshore: tendințe contemporane de schimbare a jurisdicției
Cojocaru Violeta1 , Melnic Dumitru2
1 Institutul Naţional al Justiţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(43) / 2017 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 20 December, 2017. Descarcări-42. Vizualizări-861
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Cooperarea internaţională prin intermediul  reţelei judiciare europene
Cojocaru Violeta
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.2, R, SJ. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-816-5.
Disponibil online 16 April, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelaţia dintre răspunderea disciplinară şi morală a magistratului
Cojocaru Violeta12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Consiliul Superior al Magistraturii
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(36) / 2016 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 12 May, 2016. Descarcări-35. Vizualizări-1091
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recunoaşterea şi efectele hotărarii de incuviinţare a adopţiei in dreptul internaţional privat
Cojocaru Violeta , Miron Oxana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(39) / 2016 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-53. Vizualizări-1118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Dreptul magistraților la propria imagine
Cojocaru Violeta
Consiliul Superior al Magistraturii
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(32) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 19 May, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea iniţierii procedurii de aderare la Convenţia privind acordurile de alegere a forului
Cojocaru Violeta
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
R, SJE. 2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 October, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-854
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Cadrul legal al asistenţei judiciare internaţionale
Cojocaru Violeta12
1 Consiliul Superior al Magistraturii,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.2, R, SS. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă
Cojocaru Violeta12
1 Consiliul Superior al Magistraturii,
2 Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(30) / 2014 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 7 May, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schemele de garantare a depozitelor în Uniunea Europeană
Cojocaru Violeta12 , Gribincea Lilia2
1 Consiliul Superior al Magistraturii,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.2, R, SS. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 April, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Cetățenia ca punct de legătură în dreptul internațional privat
Cojocaru Violeta , Scutelnic Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice. Ştiinţe economice.
R, SJ, SE. 2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 3 June, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les limites du droit civil pour assurer l’equilibre contractuel en droit francais
Cojocaru Violeta , Plotnic Olesea
Université d’Etat de Moldavie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(63) / 2013 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 March, 2014. Descarcări-23. Vizualizări-1076
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scopul instituţiei adopţiei
Cojocaru Violeta1 , Bîrcă Ludmila2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor Republica Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice. Ştiinţe economice.
R, SJ, SE. 2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 3 June, 2020. Descarcări-80. Vizualizări-1236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Femmes, ethique et politique
Cojocaru Violeta
Université d’Etat de Moldavie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(53) / 2012 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le développement de la pratique des contrats d’adhésion
Cojocaru Violeta , Plotnic Olesea
Université d’Etat de Moldavie
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-1767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Les politiques commerciales des societes multinationales
Cojocaru Violeta , Duca Nicolae
Moldova State University
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-974
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Părţile contractante în cadrul raporturilor de consum
Plotnic Olesea , Cojocaru Violeta
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(135) / 2011 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-32. Vizualizări-999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea în literatura de specialitate a aspectelor conflictuale privind condiţiile de formă ale actului juridic
Cojocaru Violeta , Andone Raluca-Oana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-1249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Protecţia consumatorului în Republica Moldova prin prisma reglementărilor europene
Plotnic Olesea , Cojocaru Violeta
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-8(118) / 2010 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-66. Vizualizări-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respectarea autonomiei de voinţă a părţilor la încheierea contractelor deconsum
Plotnic Olesea , Cojocaru Violeta
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 9-10(120) / 2010 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-925
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele situaţii conflictuale de drept international privat privind persoanele cu vocative succesorală
Şeremet Igor , Cojocaru Violeta
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(113) / 2010 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-865
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

Evoluţia istorică a persoanei juridice sub aspectul responsabilităţii ei
Cojocaru Violeta , Ulianovschi Tudor
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(28) / 2009 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-1038
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drept internaţional privat comun uniform sau unificat-armonizarea soluţiilor
Cojocaru Violeta
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(109) / 2009 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia instituţiei protecţiei consumatorului prin prisma dreptului francez
Cojocaru Violeta , Plotnic Olesea
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(23) / 2009 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-82. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La promesse synallagmatique de vente est-elle une vente mal qualifiee?
Cojocaru Violeta , Babuc Rucsanda
Université d’Etat de Moldavie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(23) / 2009 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-907
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Le regime de l’origine des marchandises des pays du maghreb: Un systeme en construction
Radu Ghenadie1 , Cojocaru Violeta2
1 Université de Grenoble 2,
2 Université d’Etat de Moldavie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 4(14) / 2008 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 2

L'exequatur des decisions judiciares etrangeres
Cojocaru Violeta
Université d’Etat de Moldavie
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea uniformă a conflictelor de legi
Guţu Sergiu , Cojocaru Violeta
Universitatea de Stat din Moldova
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 3 / 2006 / ISSN 1810-7141
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 44 of 44