IBN
Закрыть

103Publicaţii

984Descărcări

76948Vizualizări

Avornic Gheorghe
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 96. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 56
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 19
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 16
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice

2024 - 1

  Гражданское право Республики Молдова: общая теория гражданского права.Университетский курс
Frunză Iurie , Zaharia Serghei , Sosna Boris
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Centrul de cercetări științifice al Găgăuziei M.V. Marunevici,
Комрат, 2024 / ISBN 978-9975-83-290-8
Disponibil online 10 July, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 4

  Anteproiect de constituție – actualitate din perspectiva unui secol
Avornic Gheorghe , Grecu Raisa
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
100 de ani de la adoptarea constitutiei Romaniei de la 1923. Evolutii context si perspective europe in Romania si Republica Moldova
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-577-7 (PDF).
Disponibil online 30 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Asigurarea drepturilor fundamentale garantate constituțional. abordări doctrinar-normative
Avornic Gheorghe , Ternovschi Alexandr
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 10 December, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evoluția reglementărilor în domeniul pescuitului, protecției și folosirii resurselor biologice acvatice naturale
Bulat Dumitru1 , Şaptefraţi Nicolae1 , Bulat Denis1 , Avornic Gheorghe2
1 Institutul de Zoologie, USM,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(171) / 2023 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 August, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Un nume de referință, atunci când vorbim despre jurisprudență și calitatea ei
Avornic Gheorghe
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Drepturile persoanei în lumina jurisprudenței naționale : În honorem profesor Andrei Smochină
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-497-8.
Disponibil online 4 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

  Dreptul la un mediu sănătos
Avornic Gheorghe , Iordanov Iordanca-Rodica
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.2. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 22 March, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reflecții privind deficiențele normative contravenționale în domeniul achizițiilor publice din Republica Moldova
Avornic Gheorghe , Galamaga Dorina
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 26 January, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul marketingului educațional în gestionarea crizei prelungite a invațamantului universitar și creșterea calității lui
Avornic Gheorghe , Gavriluţa Vadim , Trofimov Victoria
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 2(97) / 2022 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

  Цифровые технологии: состояние и перспективы правового регулирования в Российской Федерации и Республике Молдова (Обзор международного круглого стола)
Avornic Gheorghe1 , Chucha Serghei2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Институт государства и права РАН
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 1 October, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Istoricul codificării materiei de drept privat în Republica Moldova
Avornic Gheorghe1 , Cojocaru Violeta2 , Moraru Iulian2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

  Interdisciplinary contextualization of legal education and research
Ciobanu Rodica1 , Avornic Gheorghe2
1 Moldova State University,
2 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-1223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Recenzie la monografia. „Reperele constituirii unei metodologii interdisciplinare în drept”, autor Rodica CIOBANU
Avornic Gheorghe
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(240-242) / 2020 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 15 February, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Risk Management - Performing Instrument in The Development of Economic Expertise
Avornic Gheorghe , Copăceanu Cristina
University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

  Critical considerations concerning the impunity of the regulations of the world anti-doping code and its subordinates in relation with the values of contemporary sport – from Romania and all over the world
Voicu Alexandru-Virgil1 , Avornic Gheorghe1 , Budișan Călin2
1 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”,
2 National Institute for Training and Improvement of Lawyers (INPPA)
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(222-224) / 2019 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-1907
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cuvânt de felicitare al Președintelui Uniunii Juriștilor din Republica Moldova
Avornic Gheorghe
Uniunea Juriştilor din Moldova
Revista Procuraturii Republicii Moldova
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3601 / ISSNe 2587-361X
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Excesul de reglementare juridică
Avornic Gheorghe , Vaculovschi Ghenadie
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(228-230) / 2019 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 20 April, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-954
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reforme eficiente în sistemul educațional universitar
Avornic Gheorghe
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(222-224) / 2019 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-893
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul statului și a conducătorilor din sistemul ocrotirii sănătăţii în condiţiile crizei economico-financiare
Avornic Gheorghe , Copăceanu Cristina
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 6 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Statutul „dreptului sportului” în societatea modernă şi globalizată
Voicu Alexandru-Virgil12 , Avornic Gheorghe13 , Voicu Bogdan-Iosif1
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti,
3 Uniunea Juriştilor din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(219-221) / 2019 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 12 October, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-1088
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele argumente privind necesitatea schimbării paradigmei educației olimpice în acord cu pedagogia juridică a domeniului
Voicu Alexandru-Virgil123 , Avornic Gheorghe1
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti,
3 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Понятие и содержание основ конституционного строя
Аворник Георгий , Булат Андрей
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(219-221) / 2019 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 12 October, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-949
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

  Application of economic-financial expertise in the health care system of the Republic of Moldova
Avornic Gheorghe1 , Copăceanu Cristina2
1 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”,
2 Institute of Mother and Child
International Journal of Innovative Technologies in Economy
Vol. 2, Nr. 6(18) / 2018 / ISSN 2412-8368 / ISSNe 2414-1305
Disponibil online 15 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

  Elementele principale ale conceptului modern al relațiilor reciproce dintre personalitate şi stat
Avornic Gheorghe , Catan Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1(301) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 19 January, 2017. Descarcări-21. Vizualizări-1052
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Responsabilitatea reciprocă a personalităţii şi a statului în politica juridică a Republicii Moldova
Avornic Gheorghe , Catan Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 2(302) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 23 February, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-1104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  USPEE „Constantin Stere” la 20 de ani – Noi oportunităţi în domeniul educaţiei, ştiinţei şi inovării
Avornic Gheorghe
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  USPEE „Constantin Stere” la 20 de ani – Noi oportunităţi în domeniul educaţiei, ştiinţei şi inovării
Avornic Gheorghe
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Utilizarea termenului „proprietate” în cadrul raporturilor juridice din domeniul proprietăţii intelectuale
Avornic Gheorghe , Domente Marin
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(198) / 2017 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 20 April, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Valentin AŞEVSCHI: un nume care a devenit renume. El a fost, este şi va fi Profesorul Valentin AŞEVSCHI
Avornic Gheorghe1 , Crivoi Aurelia1 , Bulimaga Constantin2 , Sofroni Valentin3 , Evtodiev Igor1 , Cojocari Lidia4 , Voloşciuc Leonid5 , Ungureanu Laurenţia6
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol,
4 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
5 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
6 Institutul de Zoologie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 18 / 2017 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

  Expertiza ecologico-judiciară în contextul dreptului mediului naţional şi internaţional – parte componentă a ştiinţelor integraţionale ,,PASCO” în Republica Moldova: realizări şi perspective
Avornic Gheorghe , Aşevschi Valentin , Evtodiev Silvia , Evtodiev Igor
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
2016. Chişinău. ISBN 978‐9975‐9611‐3‐4..
Disponibil online 30 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Expertiza ecologico-judiciară – parte componentă a științelor integraționale ,,PASCO” în Republica Moldova: realizări și perspective
Avornic Gheorghe , Aşevschi Valentin , Evtodiev Silvia , Evtodiev Igor
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Felicitare doamnei profesor Aurelia Crivoi
Avornic Gheorghe
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Un destin onorabil al unei persoane pasionate de ştiinţă şi pedagogie
Avornic Gheorghe , Coptileţ Valentina , Aşevschi Valentin
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 11

  Constantin Stere – professor și rector universitar
Avornic Gheorghe , Grecu Raisa
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(176) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 26 January, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-1020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Fundamente teoretice şi practice care alimentează necesitatea aplicării (utilizării) „dreptului discreţionar ”
Avornic Gheorghe1 , Postovan Dumitru2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(177) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 26 January, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-979
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Instituţia Avocatul Poporului (ombudsmanul) şi „dreptul discreţionar”
Avornic Gheorghe1 , Postovan Dumitru2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Procuratura Generală a Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(173) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 15 January, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-1068
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Instituţia Avocatului Poporului (ombudsmanul) şi „dreptul discreţionar”
Avornic Gheorghe1 , Postovan Dumitru2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Procuratura Generală a Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(174) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 15 January, 2016. Descarcări-33. Vizualizări-1142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Opera juridică a lui Constantin Stere – tezaur științific nevalorificat
Avornic Gheorghe , Grecu Raisa
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(176) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 26 January, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-902
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Popas jubiliar. Dumitru Visternicean
Avornic Gheorghe
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(175) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 19 January, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Recenzie asupra manualului „Tratat de dreptul mediului”, autor: V. Aşevschi
Avornic Gheorghe1 , Crivoi Aurelia2 , Bulimaga Constantin3 , Voloşciuc Leonid4
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
4 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 4(8) / 2015 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Recenzie asupra manualului „Tratat de dreptul mediului” Autor: Valentin AŞEVSCHI
Avornic Gheorghe1 , Crivoi Aurelia2 , Bulimaga Constantin3 , Voloşciuc Leonid3
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 15 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 6 February, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-876
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  REVIEW On the manual “Treaty of Environmental Law” Author: Valentin AȘEVSCHI, Doctor of Biology, Associate Professor
Avornic Gheorghe1 , Crivoi Aurelia2 , Bulimaga Constantin3 , Voloschyuk Leonid3 , Cojocaru Eugenia1
1 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”,
2 Moldova State University,
3 Academy of Sciences of Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 14 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 28 October, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-996
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Valeriu Canţer. Popas jubiliar.
Avornic Gheorghe
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(172) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 14 January, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Victor Guțuleac. Popas jubiliar.
Avornic Gheorghe
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(171) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 14 January, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 11

  19 octombrie – Ziua Juristului
Avornic Gheorghe
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(168) / 2014 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 10 November, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ajustarea legislației și politicilor de mediu ale Republicii Moldova la standardele internaționale ale Uniunii Europene: probleme şi perspective
Avornic Gheorghe , Aşevschi Valentin , Cepoi Olesea
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 12 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 20 February, 2015. Descarcări-16. Vizualizări-1053
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Elena ARAMĂ la 65 de ani
Avornic Gheorghe
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(162) / 2014 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 11 November, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Elogiere cu ocazia jubileului de 70 de ani
Avornic Gheorghe1 , Aşevschi Valentin1 , Voloşciuc Leonid2 , Sofroni Valentin3
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 10 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Importanţa disciplinei Arbitrajul commercial internaţional pentru formarea competenţelor profesionale ale specialiştilor în drept în condiţiile economiei de piaţă
Avornic Gheorghe
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(165) / 2014 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 6 November, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ion Ilie Dediu – patriarhul ecologiei naţionale la cei 80 de ani
Avornic Gheorghe1 , Aşevschi Valentin1 , Crivoi Aurelia2 , Voloşciuc Leonid3 , Sofroni Valentin4 , Bulimaga Constantin5 , Puţuntică Anatolie6
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
4 Universitatea de Stat din Tiraspol,
5 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
6 Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 10 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-1086
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Jurisprudența. Noțiuni și particularități
Avornic Gheorghe , Şandrovschi Nicolae
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Simpozionul Internațional “UNIVERSUL ŞTIINŢELOR”
Ediția 5. 2014. Iași, România. .
Disponibil online 8 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 104