IBN
Закрыть
Nazaria Sergiu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 35. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 14
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 11
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2020 - 1

1945 год: красная армия глазами простых немцев на территории Германии
Назария Сергей
Институт международных отношений Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.4. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-094-2.
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Израильско-Палестинский конфликт и попытки его урегулирования в рамках взаимоотношений между сторонами в начале XXI века (2001-2009 гг.)
Саиед Саиед , Назария Сергей
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Israeli-Palestinian Conflict and attempts of its settlement in the framework of relationships between parties at the beginning of the XXI century (2001-2009)
Sayed Sayed , Nazaria Serghey M.
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 28 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica sovietică în Europa de Est în anii 1944-1945 prin ochii politicienilor și analiștilor occidentali, viziunea lor asupra rolului Uniunii Sovietice în perioada postbelică
Beniuc Valentin , Nazaria Sergiu
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soviet politics in Eastern Europe in 1944-1945 by the eyes of western politicians and analysts and their vision of the role of the Soviet Union in the post-war period
Benyuk Valentin , Nazaria Serghey M.
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стратегическое партнерство Израиля и США по палестинскому вопросу в годы преидентства Б.Обамы и Д.Трампа (2009-2018)
Саиед Саиед12 , Назария Сергей2 , Сирота Юлия3
1 Начальная школа села Эльсаиед округа Беер-Шева,
2 Институт международных отношений Молдовы,
3 ORT Braude Engineering college, Karmiel
Moldoscopie
Nr. 2(85) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 13 August, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Discuții politice și istoriografice referitor la bilanțul Conferinței din Crimeea a „Celor trei mari”
Beniuc Valentin , Nazaria Sergiu
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(12) / 2017 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 15 February, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The socio-political evolution of Bessarabia at the end of 1917 and the beginning of the Romanian military intervention
Benyuk Valentin , Nazaria Serghey M.
Institute of International Relations of Moldova
Rusin
Nr. 3(49) / 2017 / ISSN 1857-2685 / ISSNe 2345-1149
Disponibil online 22 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современная румынистская историография о характере войны Румынии против Советского Союза в 1941-1944 гг.
Nazaria Sergiu , Sprînceană Mihai
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 26 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Социально-экономическая и политическая эволюция Молдовы в период Первой мировой войны (1914–1918)
Nazaria Serghey M.
Institute of International Relations of Moldova
Rusin
Nr. 2(44) / 2016 / ISSN 1857-2685 / ISSNe 2345-1149
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Yalta conference as reflected in Romanian historiography
Nazaria Serghey M.
Institute of International Relations of Moldova
Codrul Cosminului
Nr. 1(22) / 2016 / ISSN 1224-032X / ISSNe 2067-5860
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценки Ялтинской конференции в румынской историографии: реалистическое видение и мифы
Назария Сергей , Спрынчанэ Михай
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 April, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Xарактер внешней политики Республики Mолдова: дилемма «East - West» или многовекторность?
Назария Сергей
Институт международных отношений Молдовы
Moldoscopie
Nr. 1(64) / 2014 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 May, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль Джурджулештского порта в обеспечении геоэкономической безопасности Республики Молдова
Назария Сергей
Институт международных отношений Молдовы
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(34) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 20 February, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Acordul „Rakovskii – Averescu” şi încălcarea lui
Nazaria Sergiu
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(61) / 2013 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 13 May, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poziţia statelor occidentale în problema basarabeană la Conferinţa de Pace de la Paris
Nazaria Sergiu
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(60) / 2013 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 12 May, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la lucrarea lui I.E. Levit „Problema basarabeană în contextul relaţiilor internaţionale (1919-1920)”.
Nazaria Sergiu
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(28) / 2013 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-952
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Review on the book written by I.E.Levit „Bessarabian question in the context of international relations (1919-1920)”.
Nazaria Serghey M.
Academy of Sciences of Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(28) / 2013 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-817
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензия на книгу И.Э. Левита «Бессарабский вопрос в контексте международных отношений (1919-1920 гг.) ».
Назария Сергей
Академия наук Молдовы
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(28) / 2013 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Evenimentele din iunie 1940 din Basarabia şi interpretările lor în istoriografia românistă post-comunistă
Nazaria Sergiu
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 40