IBN
Закрыть

29Publicaţii

559Descărcări

14139Vizualizări

Garştea Nina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 18
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 5
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2024 - 1

Managementul relațiilor interpersonale la nivelul învățământului primar
Garştea Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Practici integrative pentru prevenirea și combaterea fenomenului de bullying în organizațiile școlare - 2024
2024. Buzău. ISBN 978-630-6637-04-1.
Disponibil online 25 March, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 10

Calitatea furajului la unele specii de legumenoase anuale
Ţiţei Victor1 , Garştea Nina1 , Garştea Nina1 , Mocanu Natalia1 , Coşman Sergiu2 , Ababii Alexei1 , Coşman Valentina2 , Doroftei Veaceslav3 , Covalciuc Dragoș3 , Cozari Sergiu3
1 Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, USM,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
3 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru", USM
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. e-ISBN 978-9975-175-38-8.
Disponibil online 20 November, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compoziţia biochimică și valoarea nutritivă a furajelor de troscot Polygonum aviculare
Ţiţei Victor1 , Blaj Vasile2 , Andreoiu Andreea Cristina2 , Maruşca Teodor2 , Mazăre Veaceslav3 , Cozari Sergiu1 , Cîrlig Natalia1 , Ababii Alexei1 , Guţu Ana1 , Garştea Nina1 , Mocanu Natalia1 , Doroftei Veaceslav1
1 Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, USM,
2 Institutul de Cercetare–Dezvoltare pentru Pajiști, Brașov,
3 Universitatea de Științele Vieții "Regele Mihai I" din Timișoara
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. e-ISBN 978-9975-175-38-8.
Disponibil online 20 November, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea online și semnificarea etică a cadrelor didactice
Garştea Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-783-4.
Disponibil online 9 October, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The assessment of the nutrient content in the plants of the hybrid Sorghum bicolor x Sorghum sudanense harvested in different development stages
Ţiţei Victor1 , Coshman Sergiu2 , Cîrlig Natalia3 , Coşman Valentina2 , Guţu Ana3 , Mocanu Natalia3 , Cozari Sergiu3 , Teleuţă Alexandru3 , Garştea Nina3
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru", MSU,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
3 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru", MSU
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(15) / 2023 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 1 November, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The biomass quality of Crambe cordifolia, and its potential application
Ţiţei Victor1 , Cîrlig Natalia1 , Garştea Nina1 , Andreoiu Andreea Cristina2 , Guţu Ana3 , Coshman Sergiu13 , Mardari Liliana4 , Cozari Sergiu4 , Coşman Valentina45 , Ababii Alexei1 , Doroftei Veaceslav1 , Gadibadi Mihail1 , Covalciuc Dragoș1
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru", MSU,
2 Staţiunea tehnologico-experimentală „Maximovca“,
3 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
4 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru", MSU,
5 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The quality indices of fermented fodder from smooth brome Bromus inermis 'Iulia Safir'
Ţiţei Victor1 , Dumitriu Simona2 , Garştea Nina1 , Coshman Sergiu , Vacarciuc Elena3 , Mardari Liliana1 , Cozari Sergiu1 , Coşman Valentina14 , Stavarache Mihai5 , Miron Aliona6 , Gavrila Cristian2 , Ababii Alexei6 , Teleuţă Alexandru6
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru", MSU,
2 Research and Development Station for Meadows, Vaslui,
3 Necunoscută, România,
4 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
5 Universitatea de Științele Vieții "Regele Mihai I" din Timișoara,
6 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru", MSU
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The quality indices of the biomass from Avena sativa cv. 'Sorin' grown under the conditions of the Republic of Moldova
Ţiţei Victor1 , Horablaga Nicolae Marinel2 , Garştea Nina21 , Coshman Sergiu13 , Horablaga Adina2 , Mardari Liliana2 , Cozari Sergiu1 , Coşman Valentina43 , Cojocariu Luminiţa2 , Mazăre Veaceslav2 , Armaş Andrei2 , Ababii Alexei1
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru", MSU,
2 Universitatea de Științele Vieții "Regele Mihai I" din Timișoara,
3 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
4 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru", MSU
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The quality of green mass and hay from romanian cultivars of Festuca arundinacea, Festuca pratensis and Festuca rubra in the Republic of Moldova
Ţiţei Victor1 , Blaj Vasile2 , Vintila Teodor3 , Andreoiu Andreea Cristina2 , Marușca Theodor2 , Garştea Nina1 , Ababii Alexei1 , Mardari Liliana1 , Cozari Sergiu1 , Doroftei Veaceslav1 , Gadibadi Mihail1 , Covalciuc Dragoș1 , Mazăre Veaceslav3
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru", MSU,
2 Research-Development Institute for Grassland, Brasov,
3 Universitatea de Științele Vieții "Regele Mihai I" din Timișoara
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea nutritivă și indicii biochimici a silozului obținut din Hibridul sorg x iarba de sudan „Sașm-4”
Coşman Sergiu1 , Ţiţei Victor2 , Bahcivanji Mihail1 , Coşman Valentina1 , Mocanu Natalia3 , Garştea Nina3
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, USM,
3 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru", USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 9 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea jocului de rol în cadrul lecțiilor de dezvoltare personală în clasa a III-a
Ermuratiev Oxana , Garştea Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme și soluții în știința contemporană
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-798-8.
Disponibil online 27 October, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Valorificarea educației pentru drepturile copilului în cadrul disciplinei dezvoltarea personală la nivelul învățământului primar
Garştea Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunități de cercetare științifică a cadrelor didactice
Garştea Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Interconexiunea dimensiunilor de formare profesională prin studii superioare de licență, master, doctorat în științe ale educației
2022. Chişinău, 2023. .
Disponibil online 15 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemului de maşini şi utilaje agricole pentru cultivarea şi procesarea plantelor de silfie, Silphium Perfoliatum și Nalba De Virginia Sida hermaphrodita în Republica Moldova
Gadibadi Mihail12 , Ţiţei Victor1 , Cerempei Valerian12 , Lîsîi Radu21 , Ababii Alexei12 , Mocanu Natalia1 , Garştea Nina1 , Covalciuc Dragoș12 , Doroftei Veaceslav1 , Cîrlig Natalia1 , Cozari Sergiu1 , Guţu Ana1 , Teleuţă Alexandru1
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The cell wall components and theoretical ethanol potential of silybum marianum stem
Ababii Alexei1 , Doroftei Veaceslav1 , Ţiţei Victor1 , Cozari Sergiu1 , Andreoiu Andreea Cristina2 , Gadibadi Mihail1 , Garştea Nina1 , Cerempei Valerian1 , Mazăre Veaceslav3
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Research-Development Institute for Grassland, Brasov,
3 Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine King Michael I of Romania
Biology and sustainable development
Ediția 20. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Strategii de prevenire a abuzului la elevii de vârstă școlară mică
Garştea Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Cultura profesională a învățătorului
Garştea Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația pentru toleranță – dimensiune a noilor educații
Garştea Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul acordului de asociere asupra transportului rutier: realizări şi perspective
Dodu-Gugea Larisa1 , Garştea Nina2 , Mititiuc Petru3 , Staver (Condratchi) Liliana1
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
3 Asociația AITA
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul consilierii educaționale la nivelul învățământului primar
Garştea Nina1 , Stegărescu Lilia2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Liceul Teoretic Orizont Fil. Ciocana
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 28 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-865
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Личностные качества учителя в исторической перспективе
Гарштя Нина
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Management of educational counseling at the primary education level
Garştea Nina , Stegărescu Lilia
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de gestionare a conflictelor în clasele primare
Garştea Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-59. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Paradigma psihosociocentristă în educaţie
Garştea Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 12 December, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Condiții de optimizare a educației elevului de vârstă școlară mică în cadrul familiei
Garştea Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 2. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-46-325-6.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea limbajului de specialitate în formarea culturii comunicării pedagogice
Garştea Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-1151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Abordari socio-pedagogice ale educatiei pentru toleranta
Garştea Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Știință, educație, cultura
Vol.1. 2015. Комрат. ISBN 978-9975-83-001-0..
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suportul de curs – lucrare metodico-diactică de fond
Garştea Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(30) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-1226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Valorificarea noilor educaţii în învăţământul primar
Garştea Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-274. Vizualizări-2124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 29 of 29