IBN
Закрыть
Dandara Otilia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 42. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 11
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 21
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1
 • 7. Teze și rezumate ale tezelor de doctorat
 • 7.2. Teze și rezumate ale tezelor de doctor habilitat în științe
 • 7.2.2.Rezumate ale tezelor de doctor habilitat în științe - 1

2024 - 2

Formarea creativității etice a cadrelor didactice în contextul dezvoltării profesionale
Mihailov Veronica
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
Rezumat la teza de dr.hab., Chişinău, 2024
Disponibil online 2 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinele creativ, efecte asupra anxietății față de testare și implicit a motivației învățării la elevii adolescenți
Pandelica Mirela , Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-17. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 3

Best practices in the development of the university of the third age: a comparative analysis
Dandara Otilia , Turchina Tatiana , Oceretnii Anastasia
Education for Peace and Sustainable Development
Ediția 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-593-7.
Disponibil online 16 January, 2024. Descarcări-12. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contextul de învățare, determinantă a eficienței procesului de formare profesională prin învățământul universitar
Dandara Otilia1 , Gogoi Elena2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
SS. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 8 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mentoratul academic în învățământul ingineresc – mecanism de actualizare a demersului didactic
Gogoi Elena1 , Dandara Otilia2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(140) / 2023 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Management of the staged and structured process of teaching practical skills at the university stage with the application of medical training by simulation
Romancenco Andrei1 , Spinei Larisa1 , Ababiy Ivan1 , Rojnoveanu Gheorghe1 , Dandara Otilia2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Moldova State University
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe actuale ale încadrării diverselor grupuri sociale în învățământul superior
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(159) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Caracterul integrator al educației nonformale, condiție a integrării sociale
Dandara Otilia , Negrei Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe sociale
SS. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Didactica Pro..., o deschidere a Republicii Moldova spre învăţământul secolului al XXI-lea
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea carierei de către femei: rezultat al influenței contextului nonformal și informal
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Disciplina Dezvoltare personală, un răspuns la realităţile sociale şi o provocare pentru cadrele didactice
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-132. Vizualizări-994
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul politicilor educaționale în formarea competențelor civice
Dandara Otilia , Negrei Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.1, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul universităţilor în evoluţia procesului educaţional şi a civilizaţiei europene
Dandara Otilia , Parhomenco Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(115) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-37. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Educația pentru carieră, conținut al educației de-a lungul vieții
Dandara Otilia12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(110-111) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of community in the framework of educational factors diversification
Dandara Otilia
Moldova State University
Education for values - continuity and context
2018. Iasi, Chisinau. ISBN 978-88-87729-48-1.
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Educația pentru carieră: abordări conceptuale
Dandara Otilia , Cotruța Aida
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-211. Vizualizări-1231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul şi posibilităţile formatoare ale evaluării în procesul de instruire bazat pe realizarea de proiecte
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Traseul carierei didactice şi particularităţile evoluţiei profesionale
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-45. Vizualizări-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Curriculumul modular, o abordare orientată spre creşterea calităţii în formarea profesională
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 August, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-1592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Influenţa motivaţiei asupra cererii de educaţie în cadrul studiilor de masterat
Dandara Otilia , Donos Corina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
R, SS. 2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 June, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platformele electronice – mijloc de modernizare a tehnologiilor educaţionale
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 31 March, 2014. Descarcări-48. Vizualizări-1008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul mediului social şi al particularităţilor individuale asupra opţiunii profesionale şi evoluţiei în carieră
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(81-82) / 2013 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-198. Vizualizări-1486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Contextul sociocultural al evoluţiei conceptului de ghidare/proiectare a carierei
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-63. Vizualizări-1069
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghidarea în carieră: repere conceptuale determinate de contextul socioeconomic al procesului educational
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(72-73) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2017. Descarcări-78. Vizualizări-962
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise psihologice şi pedagogice ale ghidării în carieră
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(55) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-46. Vizualizări-956
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

A comparative perspective on initial teacher education in Romania and the Republic of Moldova
Dandara Otilia1 , Mâță Liliana2
1 Moldova State University,
2 "Vasile Alecsandri" University of Bacau
Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics (JIPED)
Nr. 1 / 2011 / ISSN 2247-4579 / ISSNe 2392-7127
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de ghidare în carieră din Republica Moldova: între tradiţie şi perspectivă
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Educaţia interculturală-premisă a integrării cu succes în societatea contemporană
Duhlicher Olga , Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(59) / 2010 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-967
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa educaţiei vocaţionale asupra integrării şcolare şi sociale
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(59) / 2010 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Învăţarea Academică Independentă – Modalitate de formare a competenţelor profesionale
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(25) / 2009 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-119. Vizualizări-1339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un conţinut tradiţional într-un nou context. Conotaţii actuale ale educaţiei vocaţionale.
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(56) / 2009 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 5

Argumente socioculturale pentru o strategie educaţională apropiată elevului
Dandara Otilia , Pascaru Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(51) / 2008 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-962
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul Naţional al calificărilor. Calificările profesionale, finalităţi ale învăţământului universitar
Muraru Elena , Dandara Otilia , Stafii Angela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(15) / 2008 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-920
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţa de educaţie interculturală
Duhlicher Olga , Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(48) / 2008 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-888
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni şi preocupări ale unui învăţămînt de calitate
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(51) / 2008 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere conceptuale privind implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova
Muraru Elena , Dandara Otilia , Stafii Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(15) / 2008 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-974
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Cadrul de referinţă al evaluării programelor de formare în învăţământul superior
Guţu Vladimir , Muraru Elena , Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-26. Vizualizări-963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de stabilire a parteneriatului educaţional cu angajatorul
Dandara Otilia , Botezatu Mariana , Dabija Ana , Puşcă Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 2

Continuitatea-dimensiune inerentă a fenomenului educaţional
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(40) / 2006 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii asupra corelaţiei dintre continuitate şi funcţionalitate în context educaţional
Dandara Otilia , Vlaico Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(40) / 2006 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 3

Autoevaluarea în contextul educaţional caracteristici şi valenţe formative
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(34) / 2005 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-29. Vizualizări-953
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientarea şcolară şi profesională-dimensiune a educaţiei pentru şi prin profesie
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(30) / 2005 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-884
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Standardele de formare profesională, condiţie de asigurare a calităţii învăţămîntului superior
Muraru Elena , Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-931-97-9.
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 1

Conferinţa "Reforma sistemului educaţional în contextul globalizării"
Goraş-Postică Viorica , Dandara Otilia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(25) / 2004 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 2

Particularităţile organizării procesului educaţional în şcoala Waldorf
Dandara Otilia , Albu Asenia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(17) / 2003 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Standarde ale învăţămîntului universitar: strategia proiectării
Rusnac Gheorghe , Guţu Vladimir , Muraru Elena , Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(19) / 2003 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 - 2

Interdisciplinaritatea în context curricular: constatări şi sugestii
Dandara Otilia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3-4(14) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jean-Jaques Rousseau despre libera dezvoltare a personalităţii
Dandara Otilia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(16) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-876
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 3

Afirmarea accepţiei moderne a conceptului de manual şcolar: retrospectiva istorică
Dandara Otilia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(6) / 2001 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comenius - părintele pedagogiei moderne
Dandara Otilia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(9) / 2001 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-23. Vizualizări-1138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 52